Agregátor zdrojů

Postkoronavirová cesta pravé svobody

Novinky na Rádiu Vaticana - Čt, 02/07/2020 - 11:27

Před několika týdny uprostřed koronavirové krize jsem publikoval pár svých úvah, které jsem jako biskup a přesvědčený stoupenec sociálního učení církve napsal o nových sociálních poměrech vzniklých v důsledku epidemie. Jak jsem při té příležitosti zmínil, tato zkušenost si především žádá  zhodnocení z  duchovního hlediska, optikou teologie dějin, poznamenaných prvotním pádem a vykoupením. Vždyť, jak napsal Lev XIII. v Rerum novarum, „nemůžeme pravdivě poznávat a hodnotit pozemské věci, nemáme-li na zřeteli jiný, nesmrtelný život“ (č.18).

Jednota a proroctví

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 29/06/2020 - 13:15

Homilie papeže Františka při liturgii na slavnost sv. Petra a Pavla ve vatikánské bazilice.

Ježíš je kamenem, na kterém se Šimon stal skálou

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 29/06/2020 - 13:15

Slavíme dnes svaté patrony Říma, apoštoly Petra a Pavla. A dostalo se nám daru sejít se tady a modlit se poblíž místa, kde mučednickou smrtí zemřel a je pohřben Petr.

Není pravé lásky bez kříže

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 28/06/2020 - 15:49

Tuto neděli dává evangelium (srov. Mt 10,37-42) zaznít mocnému pozvání žít plně a bez váhání naše přilnutí k Pánu. Ježíš žádá svoje učedníky, aby vzali vážně evangelní požadavky, i když vyžadují oběť a námahu.

O mučednictví jinak

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 28/06/2020 - 15:49

Skrytý život - je titul filmu Terrence Malicka, režiséra takzvaně kultovního, vybíravého perfekcionisty, který natáčí v průměru jeden film za deset let. Ačkoli sám není věřící, zvolil si tentokrát jako téma životní příběh Franze Jägerstättera, který se během II. světové války dostal do sporu se státní mocí a odmítl složit vojenskou přísahu. Byl popraven, a katolická církev, která mu dala za pravdu, jej ctí jako blahoslaveného.

Číše světla

Novinky na Rádiu Vaticana - Čt, 25/06/2020 - 17:10

Markéta Procházková-Lutková, básnířka, klavíristka, improvizátorka, hudební skladatelka odešla z tohoto světa 2. června 2020, ve věku 56 let.

Modlitba Davida

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 24/06/2020 - 13:37

V našem cyklu katechezí o modlitbě se dnes setkáme s králem Davidem. Od chlapeckých let miláček Boží byl vybrán k jedinečnému poslání, jež má ústřední místo v dějinách Božího lidu a samotné naší víry.

Svatá Tvář z Luccy

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 23/06/2020 - 19:19

Svatá Tvář z Luccy není dílem 12. století, jak se domnívala dosavadní kritika, nýbrž originál z 8. - 9. století. Mimořádný objev dovoluje, abychom jej považovali za nejstarší zachovanou dřevěnou sochu na Západě.

Boží milost je vždy mocnější než zlo

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 21/06/2020 - 15:12

V evangeliu této neděle (srov. Mt 10,26-33) zní pobídka, kterou se Ježíš obrací k učedníkům, aby se nebáli, vzmužili se a měli důvěru tváří v tvář výzvám života, a upozorňuje na protivenství, která je čekají.

Modlitba Mojžíše

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 17/06/2020 - 15:04

V našem cyklu na téma modlitby si uvědomujeme, že Bůh nikdy neměl zálibu v těch, kdo jsou v modlitbě „bezproblémoví“. Ani Mojžíš, počínaje prvním dnem svého povolání, není „fádní“ partner.

Upamatujte se na mne slavením eucharistie

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 14/06/2020 - 13:17

Homilie papeže Františka na slavnost Těla a Krve Páně, bazilika sv. Petra.

Eucharistie umožňuje zůstávat v Ježíšově lásce

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 14/06/2020 - 13:17

Promluva papeže Františka před mariánskou modlitbou na Náměstí sv. Petra.

Sacre Coeur

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 12/06/2020 - 21:14

Bazilika Sacre Coeur patří mezi dominanty francouzské metropole. Jako zvláštní kontrapunkt k bohémské náladě Montmartru, jemuž z dálky vévodí, její sluncem a deštěm vybělené travertiny a pevné, sevřené neobyzantsko-románské formy už od pohledu lákají návštěvníky. Za uhrančivostí tohoto chrámu však není jen jeho mimořádná poloha, ani architektonické kvality, překonávající rozpačitost mnoha neoslohových staveb. Obtěžkanost tajemstvím, napadá mě, když hledám příhodný výraz. Teprve důkladnější pohled do dějů, které obvykle nejsou zaznamenané v turistických průvodcích, ukazuje, že první dojem neklame a zvláštní přitažlivost má své hlubší důvody.

Modlitba Jakuba

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 10/06/2020 - 13:49

Pokračujeme v naší katechezi o modlitbě. Kniha Geneze nám na životních osudech mužů a žen vzdálených dob umožňuje nahlédnout ty naše. Mezi patriarchy nacházíme muže, který z chytrosti učinil svoji nejlepší vlastnost: Jakuba.

Trojice je láska, cele sloužící světu

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 07/06/2020 - 14:55

Dnešní evangelium (srov. Jan 3,16-18) ze slavnosti Nejsvětější Trojice podává syntetickým slovníkem apoštola Jana mysterium lásky Boha vůči světu, který stvořil. V krátkém dialogu s Nikodémem se Ježíš prezentuje jako Ten, který naplňuje Otcův plán spásy světa.

Psychologie – moderní nástroj světské moci

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 07/06/2020 - 14:55

Termín psychologie se obvykle pojí k přesvědčení, že disciplína, kterou označuje, začala existovat teprve v dílech Freuda či Junga. Na každý pád jsou tito autoři historicky nejstarší z nepřeberného množství těch soudobých, zejména amerických, kteří jsou předkládáni dnešním studentům psychologie.

Vstřícným krokem by bylo společné slavení velikonoc

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 05/06/2020 - 19:28

Na Papežské radě pro jednotu křesťanů působí otec Jaromír Zádrapa, kterého mnozí znají jako dlouholetého ředitele poutního domu Velehrad v Římě. V rozhovoru pro náš rozhlas nám dovolí blíže nahlédnout nejen do práce tohoto úřadu, slavícího dnes 60. výročí vzniku. 

Vychovávat znamená hledat smysl věcí

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 05/06/2020 - 19:28

Papež František k nadaci Scholas Occurrentes

Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 05/06/2020 - 12:53

Kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, poskytl Vaticannews rozhovor u příležitosti dnešního 60. výročí založení této instituce a 25. výročí encykliky Jana Pavla II. Ut unum sint z 25. května 1995. V dialogu vždycky víc dostáváme než dáváme, ujišťuje švýcarský kardinál stojící již deset let v čele tohoto papežského úřadu pro ekumenismus. Zároveň poukazuje také na základní problém dnešní ekumeny: musíme se shodnout na společném cíli.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kovářov, Předbořice a Kostelec nad Vltavou agregátor