Agregátor zdrojů

Postní doba: vstup na poušť

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 26/02/2020 - 18:47

Dnes, na Popeleční středu začínáme postní dobu, čtyřicetidenní putování k Velikonocům, k srdci liturgického roku a víry. Tato cesta sleduje tu, kterou se vydal Ježíš, když na začátku svého veřejného působení odešel na čtyřicet dnů do pouště, aby se tam modlil, postil a byl pokoušen ďáblem. A právě o duchovním významu pouště bych k vám dnes chtěl promluvit. Co znamená poušť duchovně pro nás všechny, i pro nás, kteří žijeme ve městě.

Jediným křesťanským extremismem je láska

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 23/02/2020 - 20:57

Homilie papeže Františka z nedělní mše svaté v italském v Bari.

Rétorika střetu civilizací slouží jen k podněcování nenávisti

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 23/02/2020 - 20:57

Promluva papeže Františka na setkání s katolickými biskupy Středomoří v italském Bari.

Překonat logiku střetu a objevit v sobě i druhých děti jediného Otce

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 23/02/2020 - 20:57

Papež František před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně v italském Bari.

O blahoslavenstvích – Blahoslavení tiší

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 19/02/2020 - 16:59

V dnešní katechezi se budeme zaobírat třetím z osmera blahoslavenství Matoušova evangelia: »Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví« (Mt  5,5).

Boží Zákon je nástroj svobody

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 16/02/2020 - 20:43

Dnešní evangelium (srov. Mt 5,17-37) je vzato z „horského kázání“ a pojednává o plnění Zákona, o tom, jak plnit Zákon. Ježíš chce svým posluchačům pomoci ke správnému pojetí Mojžíšských předpisů a přikázání a nabádá je ke vstřícnosti vůči Bohu, který nás vychovává k opravdové svobodě a odpovědnosti prostřednictvím Zákona.

O osvobozující milosti

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 16/02/2020 - 20:43

Papež František překvapil obsahem svojí apoštolské exhortace o Amazonii. Zaskočil zejména ty, kteří význam tohoto textu řádného církevního magisteria redukovali na otázku, zda bude obsahovat alespoň nějakou poznámku o svěcení ženatých mužů pro tento region, což by prý vyřešilo tamější nedostatek kněží.

O blahoslavenstvích - Blahoslavení plačící

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 12/02/2020 - 19:28

Vydali jsme se na cestu za blahoslavenstvími a dnes se zastavíme u toho druhého: Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. V řeckém jazyce, jímž je psáno evangelium, je toto blahoslavenství formulováno slovesem, které není v trpném rodě - blahoslavení totiž pláčem netrpí – nýbrž v činném – pláčou  zvnitřku.

Kardinál Michael Czerny představuje exhortaci

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 12/02/2020 - 16:09

Zvláštní sekretář Synody pro Amazonii, kardinál Michael Czerny, představuje exhortaci, kterou papež dokončil na konci prosince minulého roku a která byla dnes zveřejněna. Představuje čtyři velké Františkovy „sny“ pro tento region, včetně snu o misijní církve s amazonskou tváří.

O zhoubném smýšlení

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 09/02/2020 - 21:08

Pokud jde o dění ve světě, ale i v církvi, neoplývají, bohužel, ani katolická média příliš širokou nabídkou porozumění, které by bylo inspirováno vírou.

Umět prožívat víru mimo vyhrazené prostory

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 09/02/2020 - 21:08

V dnešním evangeliu (srov. Mt 5,13-16) říká Ježíš svým učedníkům: »Vy jste sůl země. [...] Vy jste světlo světa« (vv.13.14). Používá symbolického slovníku, aby těm, kdo Jej míní následovat, sdělil, jak Jej mají ve světě zpřítomňovat a dosvědčovat svým životem.

O blahoslavenstvích – Blahoslavení chudí v duchu

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 05/02/2020 - 18:00

Budeme se dnes konfrontovat s prvním z osmera blahoslavenství podle Matoušova evangelia. Ježíš začíná svoji cestu ke štěstí hlásat paradoxní zvěstí: »Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království« (Mt 5,3). Překvapivá cesta a podivný předmět blaženosti: chudoba.

Nazírat v Ježíši dar, který nám dává Bůh

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 02/02/2020 - 17:41

Dnes je svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy byl novorozený Ježíš přinesen Pannou Marií a svatým Josefem do chrámu. Na toto datum připadá také Den zasvěceného života, který je v církvi připomínkou velkého pokladu těch, kdo zblízka následují Pána slibem žít podle evangelních rad.

Sbohem celibátu?

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 02/02/2020 - 17:41

O ženatých kněžích se diskutuje asi pět století. Služebné kněžství, ale i manželství byly společně atakovány největším revolucionářem druhého tisíciletí, Martinem Lutherem, který prohlásil, že ani jedno, ani druhé není svátost. Negoval tak milost manželského i kněžského stavu.

Umění vidět milost

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 01/02/2020 - 19:46

Homilie papeže Františka při mši svaté u příležitosti Dne zasvěceného života, baz. sv. Petra.

O blahoslavenstvích

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 29/01/2020 - 15:05

Začínáme dnes cyklus katechezí o blahoslavenstvích v Matoušově evangeliu (5,1-11). Tento text zahajuje „horské kázání“; inspiruje život věřících i mnoha nevěřících. Ježíšova slova nás stěží ponechají nedotčenými, a oprávněná je touha rozumět jim a stále více je akceptovat. Blahoslavenství jsou „průkazem totožnosti“ křesťana, jsou průkazem naší totožnosti, protože vykreslují tvář samotného Ježíše a Jeho životní styl.

Dejme v sobě prostor Božímu Slovu

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 26/01/2020 - 19:01

Homilie papeže Františka při mši v neděli Božího slova v bazilice sv. Petra.

Boží přátelství není výsledkem našich zásluh

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 26/01/2020 - 19:01

Dnešní evangelium (srov. Mt 4,12-23) líčí začátek Ježíšova veřejného působení. Začalo v Galileji, která byla v porovnání s Jeruzalémem periferií, na kterou se pohlíželo s nedůvěrou, protože byla smíšena s pohany. Od tohoto kraje se neočekávalo nic dobrého a nového. Právě tam však začal kázat Ježíš, který vyrůstal v Galilejském Nazaretě.

Každá křesťanská komunita má ze svých darů co nabídnout druhým

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 25/01/2020 - 21:29

Homilie papeže Františka při nešporách na svátek Obrácení sv. Pavla, baz. sv. Pavla za hradbami.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kovářov, Předbořice a Kostelec nad Vltavou agregátor