Agregátor zdrojů

Registrace na letní tábor SPUŠTĚNA

Rodina Předbořice - St, 03/03/2021 - 13:44

Zveme tě na náš letní tábor, který proběhne v Předbořicích od 18. do 24. července 2021.
Pokud jsi ročník 2010 - 2013 (včetně), neváhej a registruj se.
Registrovat se můžeš ZDE.

Téma letošního tábora zní Apoštol Pavel známý – neznámý.
Cena činí 2200,- Kč.
V případě dotazů kontaktujte hlavní vedoucí s. M. Annu - Olinu Smolárovou na telefonním čísle +420 733 755 851 nebo pište na predborice@frantiskanky.cz.

Těšíme se na tebe!

 

Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 15/02/2021 - 20:39

Prefekt vatikánského Úřadu pro komunikaci se zamýšlí nad 90. výročím Vatikánského rádia a nad silou tohoto média, které “nepospíchá”. V dnešním vzájemně propojeném světě spočívá bohatsví rozhlasu v “pozornosti k  těm, kdo nemají hlas, k zapomenutým situacím a úctě k pluralitě kultur a názorů”.

Podpořte nás

Rodina Předbořice - Po, 15/02/2021 - 14:33

Milí přátelé,

jako každoročně bychom pro Vás v tento čas připravovali Křesťanský ples, dětský karneval a společně bychom oslavili výročí založení Domova sv. Zdislavy. Kvůli současné situaci to ovšem není možné. Toto jsou pro nás však akce, jejichž výtěžek jde právě na provoz Domova sv. Zdislavy a o který tak letos přicházíme. Pokud tedy chceme zachovat naši školku a pokračovat v tom, co děláme, potřebujeme Vás, naše dobrodince.

Podpořte nás. Pomoci nám můžete jednorázovým, či pravidelným příspěvkem na č. ú.: 162188931/0300.
Váš dar v jakékoli výši je pro nás velkou pomocí. Děkujeme!

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň. Děkujeme za to, že právě díky Vám, můžeme vytvářet tak krásné a hodnotné dílo.

Věříme, že tyto časy přečkáme a již brzy se společně opět setkáme.

                                                                                                                                                    Vaše Rodina Předbořice

Papeže by chtěli všichni

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 13/02/2021 - 14:21

Velvyslanec České republiky při Svatém stolci Václav Kolaja se účastnil setkání papeže Františka s diplomatickým sborem v pondělí 8. února. Novoroční setkání s reprezentanty států, které mají diplomatickém zastoupení při Svatém stolci, se letos v odehrálo rozlehlém sálu, tzv. Loggii požehnání, nad vestibulem Baziliky sv. Petra. Papežská pomluva při této příležitosti tradičně představuje široký přehled postojů a vyjádření ke světovému dění. 

Mlčení víry

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 12/02/2021 - 18:14

Malomocenství v dnešní době lze léčit s velkou nadějí na uzdravení. Zůstává však problém stigmatizace, diskriminace a odmítání těch, kdo leprou, či přesněji řečeno Hansenovou nemocí trpí. Trojúhelník vztahu Ježíš, malomocný a společnost je dobrou příležitostí hlouběji promýšlet, co všechno zázrak uzdravení v sobě obsahuje. V rozhovoru s Ježíšem nachází malomocný odpověď, jak má smýšlet sám o sobě ve společnosti, která jej z racionálních důvodů tvrdě izoluje. Milovat druhé neznamená jen chtít jejich dobro, ale dát jim reálnou příležitost dobro dělat.

90 let papežského rozhlasu

Novinky na Rádiu Vaticana - Čt, 11/02/2021 - 22:54
Osm Petrových nástupců promlouvalo ke světu skrze mikrofony Vatikánského rozhlasu. Při jeho výročích a setkáních s redaktory připomínali evangelizační poslání papežského rádia, jeho schopnost spojovat věřící celého světa až do nejodlehlejších koutů naší planety, přinášet radostnou zprávu o Boží blízkosti člověku vhod i nevhod, do nejrůznějších dějinných kontextů.

Modlitba v každodenním životě

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 10/02/2021 - 14:30

V předchozí katechezi jsme si všimli, nakolik je křesťanská modlitba “ukotvena” v liturgii. Dnes objasníme, jak se modlitba z liturgie ustavičně vrací do každodenního života na ulicích, v úřadech, v dopravních prostředcích…Všude tam pokračuje dialog s Bohem – kdo se modlí, je jako zamilovaný, který neustále nosí v srdci milovaného člověka, ať už je kdekoli.

Bůh neukazuje svou moc shora

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 07/02/2021 - 17:04

Dnešní evangelium (srv. Mk 1,29-39) představuje příběh, ve kterém Ježíš uzdraví Petrovu tchýni, stejně jako poté i další nemocné a trpící, kteří k němu přicházejí. Uzdravení Petrovy tchýně je první tělesné uzdravení, které Marek vypravuje.  Žena ležela s horečkou. Ježíšův postoj a gesto v této situaci jsou symbolické.

„Všichni tě hledají!“ (Mk 1,37)

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 05/02/2021 - 15:20

Nacházet svátečnost, výjimečnost a radost z křesťanského života je vždy spojeno s postojem důvěry v Kristův příchod a dovršení světa. Existuje zde jedno riziko: Všední den pod tlakem expertů. Mistrně ovlivňují naše životní návyky na poli názorů, jídla či zdraví. Experti vnášejí do života omezení, která se stávají nebezpečnými pavučinami, s nimiž nejsou žádné žerty. Nestačíme se divit, jak snadné je vlézt do jámy lvové. Podívejme se na typický Kristův všední den.

Je pandemické ticho prázdné nebo je nasloucháním?

Novinky na Rádiu Vaticana - Čt, 04/02/2021 - 23:09

Dobrý muzikant zná hodnotu ticha, hodnotu pomlky. Střídání zvuku a ticha je plodné a umožňuje naslouchání, které hraje zásadní roli v každém dialogu. Drazí hudebníci, naším společným úkolem je navzájem si naslouchat. V liturgii jsme vybízeni k naslouchání Božímu slovu. Slovo je naším “textem”, základním textem, a společenství naším kontextem...

Modlitba v liturgii

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 03/02/2021 - 14:42

V dějinách církve lze vícekrát zaznamenat pokušení o praktikování křesťanství, založeného na niterných pocitech, které nepřiznává veřejným liturgickým obřadům jejich duchovní důležitost. Tento sklon si často nárokoval domnělou vyšší vytříbenost religiozity, která by nezávisela na vnějších obřadech, považovaných za zbytečnou či škodlivou přítěž. Jeho kritika se nezaměřovala pouze na určitou formu obřadu či způsob jeho slavení, nýbrž na samu liturgii, liturgickou formu modlitby.

Prosme o důvěryplnou trpělivost

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 02/02/2021 - 23:29
Simeon – jak píše sv. Lukáš – „očekával potěšení Izraele“ (Lk 2,25). Vystupuje do chrámu ve chvíli, kdy Maria a Josef přinášejí Ježíše a bere do náručí Mesiáše. Tím, kdo rozpoznává v Dítěti světlo, jež přišlo k osvícení pohanů, je muž již starý, který s trpělivostí očekával naplnění Hospodinových příslibů.  

Rozbalování dárků a zimní radovánky

Rodina Předbořice - Po, 01/02/2021 - 16:32

Rozbalování dárků a zimní radovánky aneb leden v Domově sv. Zdislavy.

Leden jsme s dětmi začali rozbalováním vánočních dárků, které nám pod stromečkem nechal Ježíšek. Asi jsme byli moc hodní, protože jich bylo opravdu hodně. Za některé jmenujme např. letadlo a domeček pro Barbie, velké pěnové kostky, malý traktor s vlečkou, knížky, video Pat a Mat a jiné.

Venku napadl sníh právě v ten den, kdy jsme si povídali O šťastné sněhové vločce. Sníh se držel opravdu dlouho, a tak jsme mohli téměř celý leden jezdit na saních a bobech. Některé dny byly vhodné i na stavění sněhuláků.

I když letos nebyla tříkrálová sbírka „naživo“, děti si na tuto tradici od loňska pamatují. Pověděli jsme si pár zajímavostí o třech králích - Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi - a společně pro vás nazpívali koledu My tři králové jdeme k vám. Chtěli bychom vám tak právě prostřednictvím této koledy do nového roku popřát hodně zdraví a hojnost Božího požehnání.

Oslavili jsme Leontýnky svátek.
Přivítali jsme v naší školce nové děti, které k nám začnou docházet.

Po odstrojení stromečku jsme hned využili karnevalové nálady ve školce a spustili jsme minisérii školkových karnevalových plesů.

Zavítal mezi nás výtvarník pan Martin Kubát a připravil si pro nás výtvarnou hodinu. Představil nám zajímavou techniku kresby portrétu z profilu. Všichni jsme si náležitě užili kresbu i následné malování svého portrétu. Podle fotky v naší galerii můžete poznat, že se nám to náramně vydařilo.

Na závěr pololetí jsme si rozdali pololetní vysvědčení.

Z důvodu současné situace jsme 22. výročí Domova sv. Zdislavy oslavili 16. ledna jen v úzkém kruhu. 
Mši svatou jsme prožili s otcem Michaelem Jelínkem SDB, duchovním správcem sester na Velkém Újezdu u Moravských Budějovic. Fotografie naleznete v galerii.

Loutkové divadlo a příprava na Vánoce

Rodina Předbořice - Po, 01/02/2021 - 15:30

Loutkové divadlo a příprava na Vánoce aneb prosinec v Domově sv. Zdislavy.

V prosinci za námi přijelo loutkové Divadlo Tondy Novotného a ve spolupráci s výtvarnicí Zuzanou Valenovou představilo pohádku O princezně, která se ničeho nebála. Princezna byla svérázná a nebojácná a právě díky své odvaze vyřešila i ty nejrůznější problémy a situace. Touto pohádkou jsme oslavili Žofinčiny páté narozeniny.
Před svátkem sv. Mikuláše jsme společně vykrajovali a pekli perníčky. Mikulášskou nadílku děti dostaly v punčoše plné dobrot.
Když přišel první sníh, šli jsme bobovat, sáňkovat a pořádně jsme si ty sněhové radovánky užili.

Naše vánoční besídka se z důvodu současné situace nemohla uskutečnit v tradičním podání, proto jsme se rozhodli ji pro naše rodiče, příbuzné a kamarády natočit. Besídka obsahovala dvě části. Nejdříve jsme zpívali lidové písně. Použili jsme kulisy a zkusili písničky i dramaticky ztvárnit. Druhá část byla věnována Betlémskému příběhu a zimním básničkám. Vše se dětem povedlo. Fotografie z naší vánoční besídky naleznete v galerii.

Nezaháleli jsme ani v angličtině. Učili jsme se ovoce, hráli jsme pohybové hry a před Vánoci se učili slovíčka z vánočního příběhu. Děti si mohly vybrat postavičku, vystřihnout, vymalovat a nalepit do papírové krabičky, která představovala betlémskou stáj.
Také jsme oslavili jmeniny naší Julinky a čtyři roky naší Leontýnky.
Vyprávěli jsme si příběh o narozené ovečce, které pastýř dá jméno. I my jsme měli ovečky, které jsme si mohli pojmenovat. Naše jména byla zajímavá – Sněženka, Ouško, Kopýtko, Černuška a jiné. Ovečka v příběhu však dostala jméno Obláček.

Děti vyráběly také přáníčka a papírové řetězy na ozdobu stromečku, který Ježíšek přinesl a nazdobil.
Pod ním nám přes vánoční prázdniny nechal spoustu dárků. A co všechno jsme dostali, se dozvíte zas až příště.

Sestry na Vánoce odjely do komunity na Velkém Újezdu u Moravských Budějovic.

Fotografie naleznete v galerii.

Lidová zbožnost v dnešním světě – mlčení papeže Františka a svatého Josefa

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 31/01/2021 - 17:18

Papež František vtiskuje univerzální církvi bohatství lidové zbožnosti Latinské Ameriky. V minulém roce vydal pozoruhodný list i významu vánočních jesliček. Letos vyhlásil rok svatého Josefa. Lidová zbožnost je důležitá z prostého důvodu: tvoří domácí atmosféru křesťanství. V ní se daří lépe čelit aktuálním těžkostem, domácím rozepřím i útokům z vnějšku.

Naslouchejme moci Božího slova

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 31/01/2021 - 17:18

Dnešní evangelium vypráví o typickém dni Ježíšova veřejného působení – konkrétně jde o sobotu, den věnovaný odpočinku a modlitbě, lidé chodili do synagogy. Ježíš v kafarnaumské synagoze čte a komentuje Písmo. Přítomné jeho výklad přitahuje, velice žasnou, protože ukazuje jinou moc než učitelé Zákona.

Zlo usiluje o náš lajk

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 30/01/2021 - 00:02

Homilie ke 4. neděli v mezidobí

Pius XII. a „bratři“ Židé

Novinky na Rádiu Vaticana - Čt, 28/01/2021 - 16:46

„Tisíce dokumentů z archivní složky nazvané »Židé« naprosto vyvracejí domnělé sympatie Pia XII. k nacismu“, prohlašuje vatikánský archivář Johan Ickx. Dosud nezveřejněné důkazy o úsilí papeže Pacelliho vyvinutého na záchranu mnoha lidských životů za druhé světové války shromažďuje Ickxova nová kniha pod titulem „Pius XII. a Židé“ (Pio XII e gli ebrei, Rizzoli 2021).

Modlitba s Písmem svatým

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 27/01/2021 - 15:54

Dnes bych se chtěl pozastavit u modlitby, kterou můžeme konat na základě četby biblického úryvku. Slova Písma svatého nebyla napsána proto, aby uvízla na papyrusu, pergamenu či papíru, nýbrž aby byla přijata člověkem, který se modlí a umožní jim ve svém srdci vzklíčit. Boží slovo míří na srdce.

Před 10 lety odešel profesor Mojmír Horyna

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 26/01/2021 - 21:17

Dnes uplynulo 10 let od chvíle, kdy byl na věčnost povolán profesor Mojmír Horyna, historik a teoretik umění, kterému vděčíme rovněž za záchranu mnoha převážně sakrálních památek v době kultuře nepřející. Odešel předčasně ve svých 65 letech a pocit určité nedořečenosti posiluje také skutečnost, že jeho vrcholné dílo dosud leží v nakladatelství.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kovářov, Předbořice a Kostelec nad Vltavou agregátor