Agregátor zdrojů

Naplňovat proroctví

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 22/09/2019 - 22:37

Stejně jako byl samotný Druhý vatikánský koncil poprvé v dějinách církve přehlušen a zacloněn mediální „pozorností“ s jejími protikladnými interpretacemi, takže se šířilo spíše nedorozumění než prohloubení víry, a to zejména mezi samotnými věřícími, včetně kněží a občas i biskupů, dělo se totéž vzhledem k postavě papeže.

Zajišťovat se nikoli světským úspěchem, nýbrž životem věčným

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 22/09/2019 - 22:37

Podobenství, jež podává evangelium této neděle (srov. Lk 16,1-13), má jako hlavní postavu chytrého a nepoctivého správce obviněného, že zpronevěřuje majetek bohatého zaměstnavatele, který ho chce propustit.

Nejsme inspektoři životů druhých, nýbrž zastánci dobra všech

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 21/09/2019 - 21:32

Homilie papeže Františka při mši svaté na náměstí před katedrálou v Albanu.

O Skutcích apoštolů - »Nevydávejte se v nebezpečí, že byste bojovali proti Bohu«

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 18/09/2019 - 18:14

Pokračujeme v katechezi o Skutcích apoštolů. Petr a apoštolové odpověděli odvážně na zákaz židovské velerady učit ve jménu Kristově, že nemohou být poslušní tomu, kdo chce zabránit šíření evangelia ve světě. Dvanáct apoštolů tak vykazuje „poslušnost víry“, kterou chtějí vzbudit ve všech lidech (srov. Řím1,5). Počínaje Letnicemi totiž nejsou „sami“. Zakoušejí onu zvláštní součinnost, která je decentralizuje a přiměje říkat: »my a Duch svatý« (Sk 5,32

Otec Koláček zprostředkovával pocit spojení se srdcem katolické církve

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 15/09/2019 - 21:22

Byl jsem velice hluboce zasažen upřímným poděkováním, které jménem církve v České republice pronesl na pohřbu otce Koláčka minulý čtvrtek rektor České papežské koleje Nepomucenum, který poděkoval za jeho službu a hlas.

Bůh zachraňuje nabídkou, nikoli nařízením

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 15/09/2019 - 21:22

Dnešní evangelium (Lk 15-1-32) začíná těmi, kdo kritizují Ježíše, když jej spatří ve společnosti celníků a hříšníků, a s opovržením poznamenávají: »Přijímá hříšníky a jí s nimi« (v.2). Tato věta se ve skutečnosti stává znamenitou zprávou. Ježíš přijímá hříšníky a jí s nimi. To se děje s námi na každé mši v každém kostele: Ježíš nás rád přijímá u svého stolu, kde za nás obětoval sebe sama.

Pokud se vězení uzavře naději, společnost přijde o budoucnost

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 14/09/2019 - 17:27

Promluva papeže Františka na audienci Italské vězeňské stráži, nám. sv. Petra.

Apoštolská cesta do Mosambiku, na Madagaskar a Mauricius

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 11/09/2019 - 18:11

Včera večer jsem se vrátil z apoštolské cesty do Mosambiku, na Madagaskar a Mauricius. Děkuji Bohu, který mi dal možnost vykonat tuto pouť pokoje a naděje, a znovu vyjadřuji svoji vděčnost představitelům jednotlivých států, jakož i episkopátům, kteří mne tak srdečně pozvali a starostlivě přijali, a také apoštolským nunciům, kteří tuto cestu připravovali.

Bez průtahů a zbytečných řečí

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 11/09/2019 - 11:32

Nekrolog otce Josefa Koláčka S.I.

Misijní rozmach má schopnost omlazovat

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 09/09/2019 - 17:59

Homilie papeže Františka při mši v Port Saint Louise, Mauricius.

Idolatrická ekonomie potřebuje oběti lidských životů na oltáři spekulace a profitu

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 09/09/2019 - 17:59

Promluva papeže Františka k politické a diplomatické reprezantaci, Port Sant Louis - Mauricius.

Odumřít pyšnému individualismu a nechat triumfovat bratrství

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 08/09/2019 - 19:56

Homilie papeže Františka při mši svaté, Antananarivo - Madagaskar.

Chudoba není fatalita

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 08/09/2019 - 19:56

Promluva papeže Františka při návštěvě Akamasoy, Antananarivo - Madagaskar.

Nečinit z prostředků svoje cíle a ze zbytečností věci důležité

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 08/09/2019 - 19:56

Promluva papeže Františka na setkání s madagaskarským duchovenstvem, Antananarivo.

O odvaze činit malé krůčky

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 08/09/2019 - 16:48

Homilie papeže Františka pronesená při liturgii hodin v karmelitánském klášteře, Antananarivo-Madagaskar.

Pastýř, který rozsévá se nesnaží všechno kontrolovat

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 08/09/2019 - 13:44

Promluva papeže Františka na setkání madagaskarským episkopátem, katedrála v Antananarivo.

Víra je největším dobrem chudých

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 07/09/2019 - 22:04

Meditace papeže Františka na setkání s klauzurními sestrami v klášteře bosých karmelitek v Antananarivo, (předaná v písemné formě).

Ekonomická globalizace nesmí vést ke kulturní homogenizaci

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 07/09/2019 - 22:04

Promluva papeže Františka k diplomatickému sboru a občanské společnosti Madagaskaru v hlavním městě Antananarivo.

Nikdo nemůže nikomu říci: nepotřebuji tě

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 07/09/2019 - 22:04

Promluva papeže Františka na setkání s madagaskarskou mládeží v Antananarivo.

Ať je Kristův pokoj rozhodčím ve vašich srdcích

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 06/09/2019 - 17:55

Homilie papeže Františka při mši na fotbalovém stadionu, Maputo - Mosambik.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kovářov, Předbořice a Kostelec nad Vltavou agregátor