Agregátor zdrojů

Zairský ritus jako slibná cesta k amazonskému obřadu

Novinky na Rádiu Vaticana - 1 hodina 46 min zpět

Předmluva ke knize “Papež František a římský misál pro zairské diecéze” s podtitulem “Obřad slibný pro jiné kultury” (Papa Francesco e il «Messale Romano per le Diocesi dello Zaire» Un rito promettente per altre culture, LEV 2020)

 

Modlit se a mít rád, znamená bdít

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 29/11/2020 - 13:51

Homilie papeže Františka při mši spolu s novými kardinály na 1. neděli adventní v  bazilice sv. Petra.

Advent neustále odkazuje k naději

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 29/11/2020 - 13:51

Dnes je první adventní neděle, kterou začíná nový liturgický rok. Církev v něm udává rytmus běhu času slavením hlavních událostí Ježíšova života a dějin spásy. Takto, jako Matka, osvěcuje naši existenciální pouť, podporuje nás v každodenních starostech a usměrňuje k definitivnímu setkání s Kristem. Dnešní liturgie nás nabádá k prožívání adventu, prvního a výrazného období liturgického roku, které připravuje na Narození Páně časem očekávání a doufání. Očekávání a naděje.

Ze scestí přejít na Boží cestu

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 28/11/2020 - 19:43

Promluva papeže Františka na konzistoři 28. listopadu, baz. sv. Petra.

Čas Božího navštívení

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 27/11/2020 - 15:57

Vyslechl jsem si podivně znějící příměr: Advent, to je čekárna. Vůbec není příjemné čekat na nedochvilného člověka. Jiné je čekání důchodce na penzi. Čekárna u zubaře není vůbec roztomilá. A čekat na nádraží? To si člověk dobře rozmyslí. Ale co dělat, celá naše doba je čekárnou, mučírnou, samotkou. I malá Maruška, poctivá školkařka si vzdechne v době COVIDu: až to všechno skončí, půjdeme všichni do restaurace na oběd! Advent přichází jako na zavolanou. Chce ukázat na význam všech našich dílčích čekání.

900 let řádu - online zahájení jubilejního roku na Strahově

Klášter Milevsko - Pá, 27/11/2020 - 09:28
Zveme Vás všechny na zahájení oslav jubilejního roku - oslav 900 letého výročí založení premonstrátského řádu. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zahájení bez veřejnosti, ale online. Přímý přenos i záznam z události bude k dispozici na strahovskéhm youtube kanálu: https://www.youtube.com/c/KlášterpremonstrátůnaStrahově
V sobotu 28. 11 . 2020 od 18 hod můžete sledovat nešpory, mši svatou v neděli 29. 11. 2020 bude přenášet Tv Noe. Po celý jubilejní rok 29. 11. 2020 - 9. 1. 2022 budou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Na Strahově vystaveny ostatky sv. Norberta. Akce: Zveme vásDatum akce: Sobota, 28. Listopad 2020 - 18:00

Červená středa

Klášter Milevsko - St, 25/11/2020 - 18:26

Červená středa letos připadá na 25. listopadu 2020, tedy dnešek.

Jedná se o mezinárodní připomínku lidí pronásledovaných pro víru.

Červené světlo symbolizuje krev lidí trpících pro víru.

 


Akce: Zveme vásFotogalerie: Datum akce: Středa, 25. Listopad 2020 - 18:30

Modlitba rodící se církve

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 25/11/2020 - 15:21

Modlitba určovala první kroky církve ve světě. Spisy apoštolů a velký příběh Skutků apoštolů nám podávají obraz putující církve, která je činorodá, avšak základ a podnět své misijní činnosti nachází v modlitebních shromážděních. Prvotní Jeruzalémská církev je opěrným bodem  veškeré křesťanské zkušenosti.

Proměnit svět

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 23/11/2020 - 23:29

Text papeže Františka vydaný poprvé ve svazku „Nebe na zemi. Milovat a sloužit, aby svět byl proměněn“ (Il cielo sulla terra. Amare e servire per trasformare il mondo. LEV 2020)

O “covidových” situacích a trojí životní samotě

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 23/11/2020 - 20:26

Z knižního rozhovoru papeže Františka s britským publicistou Austenem Ivereighem"Vraťme se ke snům".

Kralovat znamená sloužit

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 22/11/2020 - 16:50

Na dnešek připadá slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok, a velké  podobenství, které odhaluje mysterium Krista. On je Alfou i Omegou, začátkem i koncem dějin, a dnešní liturgie se soustředí na „omegu“, tedy konečný cíl. Smysl dějin je srozumitelný při pohledu na jejich vyvrcholení: cíl je také účel.

Jsme stvořeni, abychom uskutečňovali Boží sny

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 22/11/2020 - 13:49

Homilie papeže při mši na slavnost Ježíše Krista Krále, 22. listopadu, v bazilice sv. Petra.

Vrátit se k mystice společného dobra

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 21/11/2020 - 19:28

Videoposelství Svatého otce účastníkům setkání „Františkova ekonomie“, Assisi 19.-21. listopadu 2020.

Panna Maria, žena modlitby

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 18/11/2020 - 18:18

Katecheze Svatého otce při generální audienci 18. listopadu v knihovně Apoštolského paláce

Křesťanství je menšinové, ale nemizí

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 17/11/2020 - 20:54

Společnost nikdy nemůže být plně křesťanská, neboť křesťané sami nejsou plně křesťanští. Není tomu však tak, že by křesťané ze západu mizeli. Vždycky byli menšinou v konfliktu se svým okolím, to platí o minulosti stejně jako o přítomnosti – říká francouzský filosof a letošní laureát Ratzingerovy ceny Jean-Luc Marion. Zamýšlí se také nad bizarností současné situace, v níž se  - jak říká - exportují nemocniční problémy do veřejného prostoru a lidem se tvrdí, že jsou podezřelí.

 

Od Matky Boží se učme podávat ruku chudým

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 15/11/2020 - 16:59

V této předposlední neděli liturgického roku nám evangelium podává známé podobenství o hřivnách (srov. Mt 25,14-30). Je součástí Ježíšovy promluvy o posledních časech, po níž bezprostředně následuje Jeho umučení, smrt a zmrtvýchvstání.

Věrnosti se podle evangelia nedosáhne bez rizika

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 15/11/2020 - 13:57

Homilie papeže Františka na Světový den chudých 15. listopadu, baz. sv. Petra.

(Mediální) komunikace jako základní forma solidarity

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 13/11/2020 - 22:17

Komentář italského misionáře a novináře pro deník Ossservatore Romano

Vytrvalá modlitba

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 11/11/2020 - 14:43

Pokračujeme v katechezích o modlitbě. Kdosi mi řekl: „Příliš mluvíte o modlitbě. To není nutné.“ Ano, je to nutné. Pokud se totiž nemodlíme, nebudeme mít sílu dál žít. Modlitba je kyslík života. Modlitbou na sebe stahujeme pozornost Ducha svatého, který nás neustále nese dál. Proto mluvím tolik o modlitbě.

Absolutizujeme přítomnost, jako bychom nikdy neměli zemřít

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 08/11/2020 - 16:01

Promluva před modlitbou Anděl Páně, náměstí sv. Petra

Stránky

Přihlásit se k odběru Kovářov, Předbořice a Kostelec nad Vltavou agregátor