Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 2 min 43 sek zpět

Vychovávat znamená hledat smysl věcí

Pá, 05/06/2020 - 19:28

Papež František k nadaci Scholas Occurrentes

Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Pá, 05/06/2020 - 12:53

Kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, poskytl Vaticannews rozhovor u příležitosti dnešního 60. výročí založení této instituce a 25. výročí encykliky Jana Pavla II. Ut unum sint z 25. května 1995. V dialogu vždycky víc dostáváme než dáváme, ujišťuje švýcarský kardinál stojící již deset let v čele tohoto papežského úřadu pro ekumenismus. Zároveň poukazuje také na základní problém dnešní ekumeny: musíme se shodnout na společném cíli.

Modlitba Abraháma

St, 03/06/2020 - 13:16

V Abrahámově životě zazní znenadání jistý hlas. Tento hlas jej volá, aby se vydal na cestu, která vypadá nesmyslně. Vybízí jej, aby odešel ze svojí vlasti, oddělil se od svých rodinných kořenů a vydal se k nové, jiné budoucnosti.

Papež k zasvěceným pannám: Nezhášejte prorockou dimenzi svého povolání

Po, 01/06/2020 - 13:57

Vatikán. „Buďte ženami milosrdenství, zkušenými v člověčenství,“ píše papež František v poselství k 50. výročí obnovy Obřadu zasvěcení panen. Ordo virginum, jak se nazývá tento způsob zasvěceného života vyhrazený pro ženy, panny i vdovy, je zakotven v Kodexu kanonického práva (kán. 604) a Konregace pro společnosti zasvěceného života mu před dvěma roky věnovala instrukci Ecclesiae Sponsae imago;  v České republice má 40 členek a také vlastní stejnojmenné webové stránky. Početně nejsilnější je ve Francii (620) a v Itálii (600).

Duch svatý je oheň, který spaluje hříchy

Ne, 31/05/2020 - 16:21

Slavíme dnes velkou slavnost Letnic, jež připomíná Seslání Ducha svatého prvotní křesťanské obci. Dnešní evangelium (srov. Jan 20,19-23) nás přenáší do velikonočního večera a ukazuje vzkříšeného Ježíše ve večeřadle, kam se utekli učedníci. Měli strach.

Duch svatý je dar, který se dává

Ne, 31/05/2020 - 13:20

Homilie papeže Františka při mši svaté na slavnost Seslání Ducha svatého ve Svatopetrské bazilice u oltáře Katedry.

Jsme povoláni zvěstovat a prorokovat budoucnost

So, 30/05/2020 - 18:08

List římského biskupa Františka adresovaný kněžím jeho diecéze.

Modlitba spravedlivých

St, 27/05/2020 - 14:54

Dnešní katechezi věnujeme modlitbě spravedlivých. Záměr, který má s lidstvem Bůh, je dobrý, ale v našem každodenním životě zakoušíme výskyt zla. První kapitoly knihy Geneze popisují postupné šíření hříchu v lidských dějinách. Adam a Eva (srov. Gn 3,1-7) pochybují o laskavých úmyslech Boha a domnívají se, že mají co do činění se žárlivým božstvím, které překáží jejich štěstí.

O novém způsobu Ježíšovy přítomnosti

Ne, 24/05/2020 - 14:23

Dnes se v Itálii a dalších zemích slaví Nanebevstoupení Páně. Evangelium (srov. Mt 28,16-20) nám ukazuje apoštoly v Galileji, kam přišli »na horu, kterou jim Ježíš určil« (v.16). Tady dochází k poslednímu setkání vzkříšeného Pána s učedníky.

Ježíšovým pohledem

Ne, 24/05/2020 - 14:23

Úvaha Svatého otce o mezilidské komunikaci

O očkování strachem

Ne, 24/05/2020 - 14:23

Nestrojená bratrská láska se vytrácí, pokud se lidem nedostává pravdy, vůči níž by se poslušností mohli vnitřně očistit, jak lze usoudit ze slov apoštola Petra (1 Petr 1,22), a je-li pravda lidem hromadně upírána, jsou dokonce podněcováni k nevraživosti, ba i nenávisti.

Karanténa

Pá, 22/05/2020 - 18:33

Není místa, kam by nedosahovalo vyzařování dobrého Boha, píše papež František v předmluvě ke knize popisující každodenní život ve slumech na předměstí Buenos Aires. Její autor, argentinský novinář Alver Metalli ji nazval jednoduše “Karanténa” (Quarantena - Cuarantena, San Paolo Edizioni. Ebook). Kniha vyšla pouze v digitální formě a výtěžek z jejího prodeje poputuje na podporu charitativních děl v oblasti, o níž vypráví.

Tajemství Stvoření

St, 20/05/2020 - 14:05

Pokračujeme v katechezi o modlitbě, a to rozjímáním o tajemství Stvoření. Život, pouhý fakt, že existujeme, otevírá lidské srdce modlitbě.

Učil nás nemít strach

St, 20/05/2020 - 14:05

Připomínáme si sté výročí narození sv. Jana Pavla II., velkého papeže rodem z Polska, který projevoval neobyčejnou náklonnost k Čechům, Moravanům a Slezanům, který se mimořádně zasloužil o pád totalitního režimu v naší zemi před třiceti lety a který nás učil nemít strach. 

Směji se sám sobě, a to je velmi důležité!

Út, 19/05/2020 - 16:08

Rozhovor zakladatelky italské komunity "Nové horizonty" s papežem Františkem

S vděčností vzpomínáme na svatého svědka

Po, 18/05/2020 - 21:31

Vatikánské knižní nakladatelství (LEV) připravilo svazek nadepsaný Svatý Jan Pavel II. - 100 let. Slova a obrazy (San Giovanni Paolo II. 100 Anni. Parole e immagini, 128 s.). Drobný tisk předkládá čtenáři pásmo proslavených výroků a obrazů od zvolení polského papeže na Petrův stolec 15. října 1978 až po jeho návrat do Otcova domu 2. dubna 2005. Papež František jej opatřil předmluvou, kterou přinášíme v plném znění. 

Duch svatý těší a přetváří srdce

Ne, 17/05/2020 - 13:47

Evangelium této neděle (srov. Jan 14,15-21) prezentuje dvě poselství: zachovávání  přikázání a přislib Ducha svatého.

Co je nakažlivější

Ne, 17/05/2020 - 13:47

Viróza, jejíž specializovaný termín zná letos každé dítě, „vyjevila nedostatky v managementu zdravotnického sektoru několika zemí“, jak poznamenal, byť mimochodem a podružně, papež František v listě k Mezinárodnímu dni zdravotních sester.

Křesťanská modlitba

St, 13/05/2020 - 16:20

Modlitba patří všem, tedy lidem každého náboženského vyznání a pravděpodobně i těm, kteří nevyznávají žádné. Modlitba se rodí ve skrytu nás samotných, v onom vnitřním místě, které duchovní autoři často nazývají „srdce“ (srov. Katechismus katolické církve, 2562-2563).

Od chvění osvobozuje spolehnutí

Ne, 10/05/2020 - 16:00

V dnešním evangeliu (srov. Jan 14,1-12) slyšíme začátek takzvané Ježíšovy „řeči na rozloučenou“. Jsou to slova, jimiž se obrací k učedníkům na závěr Poslední večeře před nadcházejícím Umučením. V této tak dramatické chvíli Ježíš praví: »Ať se vaše srdce nechvěje!« (v.1). Říká to i nám v dramatických životních chvílích. Co však dělat, aby se srdce nechvělo? Srdce je totiž rozrušeno...

Stránky