Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 45 min 7 sek zpět

Eschatologie života

Pá, 22/01/2021 - 18:14

Od začátku svého pontifikátu a s větší naléhavostí právě v těchto posledních měsících nás papež František vyzývá k víře, povzbuzuje nás, abychom se neuspokojovali s částečnými vizemi, abychom znovu objevili krásu širšího pohledu na tajemství, s tvůrčí silou, která může ovlivnit i obtížná období, jako je to, které nyní prožíváme. Víra je pro svět cestou naděje, protože svědčí o novosti, která pochází od Krista.

Obrácení

Pá, 22/01/2021 - 18:14

Průzkumy jsou zbytečné, má-li politik kuráž vyrazit mezi lidi. Ještě hlubší zkušenost získá student, který se rozhodne konat svoji praxi v nejchudších částech světa. Když se vrací, většina z nich je přesvědčena, že bezprostřední setkání s chudými na ulicích  súdánského Chartúmu nebo bengálské Kalkaty je obohatilo na celý život. Proč se tak rádi skrýváme za různé bariéry nebo utíkáme do anonymity?

Modlitba za jednotu křesťanů

St, 20/01/2021 - 15:48

V této katechezi se zastavím u modlitby za jednotu křesťanů. Právě v týdnu od 18. do 25. ledna totiž k Bohu stoupá prosba o dar jednoty za překonání skandálu rozdělení mezi věřícími v Ježíše. On za ně po Poslední večeři prosil, »ať jsou všichni jedno« (Jan 17,21). Tuto modlitbu, která předcházela Umučení, bychom mohli nazvat Ježíšovou duchovní závětí.

Každé Boží povolání je iniciativou Jeho lásky

Ne, 17/01/2021 - 17:55

Evangelium této druhé neděle liturgického mezidobí (srov. Jan 1,35-42) podává setkání Ježíše s prvními učedníky. Došlo k němu u řeky Jordán, den po Ježíšově křtu. Samotný Jan Křtitel dvěma z nich ukázal Mesiáše se slovy: »Hle, beránek Boží« (v.36). A oni se v důvěře ke Křtitelovu svědectví vydali za Ježíšem.

Relikvie, ostatky a Světlo světa

Ne, 17/01/2021 - 11:44

Před nedávnou dobou byla veřejnost seznámena s ohromující zprávou, že v mém rodném Milevsku, byla nalezena cenná relikvie, hřeb z Kristova kříže. Existuje mnoho indicií, podložených vědeckými důkazy, nasvědčujících tomu, že by se mohlo skutečně jednat o pravou relikvii, ne pouze dotýkanou napodobeninu. Je nadbytečné zde uvádět všechny okolnosti, k bližšímu informování mohou posloužit různé dokumenty, které jsou tomuto tématu věnovány a jsou již nyní dostupné na webu.

Jako sirotci hledající otce…

So, 16/01/2021 - 19:06

Francouzský filosof a teolog Jean-Luc Marion (1946), loňský laureát Ratzingerovy ceny, se v deníku L´Osservatore Romano (28.11.2020) zamýšlí nad recepcí poslední encykliky papeže Františka Fratelli tutti. Profesor Marion byl členem Papežské rady pro kulturu, kam ho jmenoval papež Benedikt XVI., a pravidelně spolupracuje s mezinárodním časopisem pro kulturu a teologii Communio.

K osmdesátému výročí Messiaenova „Kvartetu pro konec časů“

Pá, 15/01/2021 - 20:47

Stalag VIII. A – takto se v německé vojenské organizaci nazýval zajatecký tábor ve Zhořelci, městečku, které dnes vyznačuje hranice mezi Německem a Polskem. Pomník u vjezdu do obce připomíná, že od 7. září 1939 do 8. května 1945, kdy Stammlager osvobodila ruská armáda, tudy prošlo 120 tisíc vězňů a upřesňuje: „Velký počet jejich úmrtí zapříčinil hlad, zima, nemoci a brutální vraždy ze strany vedení Stalagu“.

Obrácení

Pá, 15/01/2021 - 17:47

Průzkumy jsou zbytečné, má-li politik kuráž vyrazit mezi lidi. Ještě hlubší zkušenost získá student, který se rozhodne konat svoji praxi v nejchudších částech světa. Když se vrací, většina z nich je přesvědčena, že bezprostřední setkání s chudými na ulicích  súdánského Chartúmu nebo bengálské Kalkaty je obohatilo na celý život. Proč se tak rádi skrýváme za různé bariéry nebo utíkáme do anonymity?

Modlitba chvály

St, 13/01/2021 - 14:54

Pokračujeme v katechezích o modlitbě a dnes dáme prostor dimenzi chvály. Podnět si vezmeme z jednoho kritického momentu Ježíšova života. Po počátečních zázracích a zapojení učedníků do zvěstování Božího království se Mesiášovo poslání ocitá v krizi.

Křtem se Ježíš pohroužil do naší situace

Ne, 10/01/2021 - 16:42

Dnes slavíme Křest Páně. Před pár dny jsme se rozloučili s Dítětem Ježíšem, kterého navštívili mudrci, a dnes se s Ním setkáváme jako již s dospělým na březích Jordánu.

Zbaveni beznaděje

Ne, 10/01/2021 - 16:42

Nedávno jsem slyšel rozhovor dvou nadšenců, hvězdářských amatérů, o slunovratu. Slunovraty a rovnodennosti jsou nesporně v ročním cyklu našich životů něčím výjimečným, a tihle dva se bavili o tom, kdy že je nejdelší noc.

Otcův hlas

Pá, 08/01/2021 - 17:14

Vánoce jsou disciplína, ve které nemá smysl určovat vítěze a poražené. Když se blíží Štědrý den, hledáme vhodnou hudbu. Pobrukovat si koledu je jistě lepší než si naštvaně brumlat pod vousy. Při tomto přechodu od Vánoc do doby po Vánocích se ptáme: Co nám zůstalo? Důležitý okamžik! Naznačuje, že Vánoce nejsou pro děti, ale pro ty, kdo rostou, dozrávají. Chtějí se stát Božími dětmi. Nesnášíme nikdo z nás, když nám někdo říká, co máme dělat, co si máme myslet nebo s kým si prozpěvovat. Evangelium je diskrétnost sama. To podstatné spíše skrývá, než odhaluje. Je tomu i s evangeliem na svátek Křtu Páně, které v letošním roce provází Markovo evangelium. Křest Páně z rukou Jana Křtitele konči slavnostním zjevením Nejsvětější Trojice.

Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru

Čt, 07/01/2021 - 15:41

Filozofka Hanna-Barbara Gerl Falkovitz působila na univerzitách v Bayreuthu, Tübingenu, Eichstättu, Mnichově a Drážďanech. Zabývá se především moderními dějinami náboženství, fenomenologií a antropologií. Pro německou redakci Vatikánského rozhlasu v loňském roce navázala na tradici nedělních komentářů a silvestrovských úvah, které psal její zesnulý manžel, lékař a bioetik, professor Hans-Bernhard Würmeling.

Život není dokazování zdatnosti, nýbrž pokorná cesta k Tomu, který nás má rád

St, 06/01/2021 - 14:17

Homilie Svatého otce o slavnosti Zjevení Páně v bazilice sv. Petra.

Temnoty ohrožují životy i dějiny, avšak Boží světlo je mocnější

St, 06/01/2021 - 14:17

Dnes je slavnost Epifanie, tedy Zjevení Páně všem národům. Spása uskutečněná Kristem totiž nezná hranic, je pro všechny. Epifanie není nějaké další tajemství. Jde o stále stejné tajemství Narození Páně, viděné však v dimenzi světla, které osvětluje každého člověka; světla přijatého vírou a přinášeného druhým v činorodé lásce, svědectvím a hlásáním evangelia.

Nadějí jsme zachráněni

Út, 05/01/2021 - 19:25

Je  milým zvykem rozesílat na přelomu kalendářního roku novoročenky. Připisujeme na ně obvykle PF, z francouzského “pour féliciter” – pro štěstí. Za rozšířením této zvyklosti, kterou kupodivu frankofonní svět nezná, stál prý hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína (1783-1868), poslední nejvyšší purkrabí Království českého. Nenápadná dvě písmenka s cudností skrývají hlubokou lidskou víru v budoucnost, touhu, bez níž se život obrací sám proti sobě, a která má své jméno “naděje”. Vraťme se do minulých desetiletí, ke slovům papežů, kteří v různých dějinných situacích poukazovali na různé rysy křesťanské naděje.

Vánoční fejeton

Po, 04/01/2021 - 20:21

Letos ke mně mezi záplavou dalších přání  k vánocům mobilem dorazily také záběry malé neteře a synovce, jak přicházejí k vánočnímu stromečku. Vidí dárečky od Ježíška a propuknou v jásot. Skáčou, smějí se, jásají. Jsou celé rozzářené. A pak nastane rozbalování dárečků. To napětí, když dítě rozbaluje balíček. Co tam asi je? Bude to ten dárek, o který jsem psal/a Ježíškovi? Nezapomněl na mně Ježíšek? A potom jásot, když dítě zjistí, že nezapomněl. Rozzářené tváře dětí prožívajících v tu chvíli nefalšované štěstí, čiré a hmatatelné. Na téhle zemi může být máloco krásnějšího. 

Věčné Slovo Boží se zasnoubilo s naším lidstvím

Ne, 03/01/2021 - 15:49

Tuto druhou neděli po Narození Páně nám Boží Slovo nenabízí epizodu z Ježíšova života, nýbrž mluví o Něm dříve, než se narodil. Vede nás nazpět, aby nám vyjevilo něco o Ježíši, než přišel mezi nás. Především v prologu Janova evangelia, jež začíná: »Na počátku bylo Slovo« (Jan 1,1).

O naději

Ne, 03/01/2021 - 15:49

„Po mnoho dní se neukázalo ani slunce ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme“. (Sk 27,20) Těmito slovy sv. Pavel popisuje situaci, do které se dostal při své cestě do Říma. Situace to byla nanejvýš dramatická; nešlo při ní jen o ekonomické ztráty ale zejména o vážné ohrožení lidských životů.

Homilie ke druhé neděli po Narození Páně

Ne, 03/01/2021 - 12:48
  1. neděle po Narození Páně - Cyklus B (Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Jan 1,1-18)

Stránky