Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 1 hodina 46 min zpět

Josef plně důvěřuje Marii a svěřuje se Bohu

Ne, 22/12/2019 - 21:25

V této čtvrté a poslední adventní neděli nás evangelium přivádí k Narození Páně prostřednictvím zkušenosti svatého Josefa, zdánlivě druhořadé postavy, v jejímž postoji se však skrývá veškerá křesťanská moudrost.

O nadšencích a disidentech nynějšího pontifikátu

Ne, 22/12/2019 - 21:25

Kristus není vtělením představ, které měl o Mesiáši tehdejší Boží lid. Naopak, Ježíš Nazaretský, počínaje svým narozením, na vlastním těle očišťuje tehdejší představy o Bohu od nánosů pomýlené zbožnosti, a to k úžasu všech, především židů a potom i pohanů.

Jesličky, živé evangelium

St, 18/12/2019 - 16:09

Za týden jsou Vánoce. V těchto dnech spěšných příprav na svátky si můžeme položit otázku: „Jak se připravuji na narozeniny Oslavence?“. Jednoduchým a prostým způsobem této přípravy je strojení jesliček. I já jsem letos šel touto cestou. Vydal jsem se do Greccia, kde svatý František s tamními obyvateli uskutečnil první živý betlém. A napsal jsem list, kterým připomínám smysl této tradice a co znamenají jesličky ve vánoční době.

Srdce, Hvězda a Kříž

Út, 17/12/2019 - 15:04

Před 100 lety, 17. prosince 1919, se narodil v Boskovicích na Moravě Tomáš František Špidlík, pozdější kněz-jesuita, universitní profesor a posléze kardinál – abychom vyjmenovali jen ty nejvýznačnější milníky jeho života.

I Jan Křtitel musel konvertovat k Ježíši

Ne, 15/12/2019 - 19:42

Tuto třetí neděli adventní, zvanou „radostná“, nás liturgie jednak vybízí k radosti a jednak upozorňuje na to, že život obsahuje také chvíle pochybnosti, v nichž je zatěžko věřit. Obojí – radost i pochybnost - jsou zkušenosti, které k našem životu patří.

Boží království se uskuteční osvobozením od zla

Ne, 15/12/2019 - 19:42

Homilie papeže Františka při mši ze 3. neděle adventní s filipínskou komunitou v bazilice sv. Petra.

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Ne, 15/12/2019 - 16:31

Přednáška papeže Františka na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova při prezentaci souhrnného vydání Spisů o. Miguela Angela Fiorita S.I., 13. prosince 2019.

Maria je Matkou hierarchické svaté Matky církve

Čt, 12/12/2019 - 20:42

Homilie papeže Františka při mši z liturgické památky Panny Marie Guadalupské v bazilice sv. Petra.

Křesťanské kořeny jsou jasná věc

Čt, 12/12/2019 - 13:56

Sametová revoluce a idea Evropy, tak bylo nadepsáno sympózium organizované v úterý 10. prosince na velvyslanectví ČR v Římě ve splupráci s Institutem politických studií sv. Pia V., Papežskou univerzitou sv. Tomáše Akvinského a Asociace Praha. Nad historickými souvislostmi a ideovými proměnami na sklonku komunistické éry, ale i nad dalším směřováním našeho kontinentu rozvažovali ve svých příspěvcích italští historici a odborníci na středoevropské otázky. Naši vlast reprezentoval profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

 

O Skutcích apoštolů - »Málem mě chceš přesvědčit, abych se stal křesťanem!«

St, 11/12/2019 - 16:44

Ve čtení ze Skutků apoštolů se evangelium dále ubírá světem a svědectví svatého Pavla je stále více pečetěno utrpením, které s během času v Pavlově životě narůstá. Pavel není jenom horlivým šiřitelem evangelia, neochvějným misionářem mezi pohany, uvádějícím v život nové křesťanské obce, nýbrž také trpícím svědkem Vzkříšeného (srov. Sk 9,15-16).

Duchovní rozlišování je odvaha vidět v našich lidských tvářích božské rysy

Po, 09/12/2019 - 17:16

Spisy otce Miguela Ángel Fiorita jsou již dlouho pramenem útěchy pro nás, kteří z jeho učení čerpáme, a jejich vydání přinese velké dobro celé církvi. Mistr Fiorito, jak jsme jej důvěrně nazývali my, argentinští a uruguyaští jezuité, obvykle připomínal duchovní úvahu sv. Petra Fabera o důležitosti umění sdělovat Boží věci – dar, charisma i samo evangelium – v tomtéž dobrém duchu, v jakém byly přijaty (srov. pozn. 223 J. H. Amadeo a M. Á. Fiorito k č. 52 Petra Fabera v Krátký život, dlouhé cesty, Refugium, Velehrad 2004).

Maria – celá svatá, bez nejmenšího stínu samolibosti

Ne, 08/12/2019 - 19:45

Dnešní slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu spadá do adventu, doby očekávání: Bůh splní, co přislíbil.  Dnešní slavnost nám však oznamuje, že něco se již naplnilo, a to v osobě a životě Panny Marie. Rozjímáme dnes o počátku této plnosti, jež nastal ještě před narozením Matky Páně.

Kardinál Michael Czerny: Vzpomínky na rodinu za II. světové války

Pá, 06/12/2019 - 18:01

Moji rodiče jen málokdy mluvili o osudech své rodiny v době války, a to z několika důvodů: byly to bolestné vzpomínky, chtěli se vyvarovat zavádějících interpretací rodinné historie a chtěli se zaměřit na budování nového života v Kanadě. Rád však u příležitosti tohoto rozhovoru doplním některé podrobnosti, které se týkají země, kde jsem se narodil, tehdejšího Československa, předtím než jsme v roce 1948 přesídlili do Kanady, a chtěl bych se zmínit o mé babičce, která namalovala „Útěk do Egypta“, vytištěný na upomínce na mé kardinálské jmenování.

O Skutcích apoštolů - »Dbejte na sebe i na celé stádce«

St, 04/12/2019 - 15:32

Pavlova služba v Efesu a loučení se staršími této církevní obce.

Jedině pokora může nalézt Pravdu

Po, 02/12/2019 - 19:13

Pozdravný list emeritního papeže Benedikta XVI. u příležitosti 50. výročí ustanovení Mezinárodní teologické komise

 

Modlitba a dobročinná láska nejsou ztráta času, nýbrž největší poklad

Ne, 01/12/2019 - 18:09

Homilie papeže Františka při mši z 1. neděle adventní pro římskou komunitu věřících z Konga v bazilce sv. Petra.

Bdít neznamená mít otevřené oči, nýbrž svobodné srdce ochotné dávat

Ne, 01/12/2019 - 18:09

Dnes, první nedělí adventní začíná nový liturgický rok. Během těchto čtyř adventních týdnů nás liturgie povede ke slavnosti Ježíšova Narození a bude nám připomínat, že On přichází do našeho života každý den a vrátí se ve slávě na konci časů.

Admirabile signum

Ne, 01/12/2019 - 18:09

Apoštolský list Svatého otce Františka o významu a hodnotě jesliček.

Apoštolská cesta do Thajska a Japonska

St, 27/11/2019 - 16:45

Včera jsem se vrátil z apoštolské cesty do Thajska a Japonska. Byl to dar, za který velice děkuji Pánu. Znovu chci vyjádřit svoji vděčnost představitelům a biskupům těchto dvou zemí, kteří mne pozvali a velice laskavě přijali, a poděkovat zejména thajskému a japonskému lidu.

Zákaz jaderných zbraní by se měl zanést do Katechismu

Út, 26/11/2019 - 21:40

Papež František při letu z Tokia do Říma položil silný důraz na poselství pronesené v Hirošimě a vyslovil pochybnosti rovněž o jaderných elektrárnách, dokud nebude zajištěna jejich naprostá bezpečnost. V souvislosti s vyšetřováním vatikánských finančních operací ocenil, že k jejich odhalení poprvé došlo uvnitř Vatikánu, nikoli zvenku, a poukázal v této souvislosti na svrchovanost státu Vatikán. Zpovzdálí komentoval i další politické dění, např. na Ukrajině a v Latinské Americe.

Stránky