Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 36 min 33 sek zpět

Proměnit svět

Po, 23/11/2020 - 23:29

Text papeže Františka vydaný poprvé ve svazku „Nebe na zemi. Milovat a sloužit, aby svět byl proměněn“ (Il cielo sulla terra. Amare e servire per trasformare il mondo. LEV 2020)

O “covidových” situacích a trojí životní samotě

Po, 23/11/2020 - 20:26

Z knižního rozhovoru papeže Františka s britským publicistou Austenem Ivereighem"Vraťme se ke snům".

Kralovat znamená sloužit

Ne, 22/11/2020 - 16:50

Na dnešek připadá slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok, a velké  podobenství, které odhaluje mysterium Krista. On je Alfou i Omegou, začátkem i koncem dějin, a dnešní liturgie se soustředí na „omegu“, tedy konečný cíl. Smysl dějin je srozumitelný při pohledu na jejich vyvrcholení: cíl je také účel.

Jsme stvořeni, abychom uskutečňovali Boží sny

Ne, 22/11/2020 - 13:49

Homilie papeže při mši na slavnost Ježíše Krista Krále, 22. listopadu, v bazilice sv. Petra.

Vrátit se k mystice společného dobra

So, 21/11/2020 - 19:28

Videoposelství Svatého otce účastníkům setkání „Františkova ekonomie“, Assisi 19.-21. listopadu 2020.

Panna Maria, žena modlitby

St, 18/11/2020 - 18:18

Katecheze Svatého otce při generální audienci 18. listopadu v knihovně Apoštolského paláce

Křesťanství je menšinové, ale nemizí

Út, 17/11/2020 - 20:54

Společnost nikdy nemůže být plně křesťanská, neboť křesťané sami nejsou plně křesťanští. Není tomu však tak, že by křesťané ze západu mizeli. Vždycky byli menšinou v konfliktu se svým okolím, to platí o minulosti stejně jako o přítomnosti – říká francouzský filosof a letošní laureát Ratzingerovy ceny Jean-Luc Marion. Zamýšlí se také nad bizarností současné situace, v níž se  - jak říká - exportují nemocniční problémy do veřejného prostoru a lidem se tvrdí, že jsou podezřelí.

 

Od Matky Boží se učme podávat ruku chudým

Ne, 15/11/2020 - 16:59

V této předposlední neděli liturgického roku nám evangelium podává známé podobenství o hřivnách (srov. Mt 25,14-30). Je součástí Ježíšovy promluvy o posledních časech, po níž bezprostředně následuje Jeho umučení, smrt a zmrtvýchvstání.

Věrnosti se podle evangelia nedosáhne bez rizika

Ne, 15/11/2020 - 13:57

Homilie papeže Františka na Světový den chudých 15. listopadu, baz. sv. Petra.

(Mediální) komunikace jako základní forma solidarity

Pá, 13/11/2020 - 22:17

Komentář italského misionáře a novináře pro deník Ossservatore Romano

Vytrvalá modlitba

St, 11/11/2020 - 14:43

Pokračujeme v katechezích o modlitbě. Kdosi mi řekl: „Příliš mluvíte o modlitbě. To není nutné.“ Ano, je to nutné. Pokud se totiž nemodlíme, nebudeme mít sílu dál žít. Modlitba je kyslík života. Modlitbou na sebe stahujeme pozornost Ducha svatého, který nás neustále nese dál. Proto mluvím tolik o modlitbě.

Absolutizujeme přítomnost, jako bychom nikdy neměli zemřít

Ne, 08/11/2020 - 16:01

Promluva před modlitbou Anděl Páně, náměstí sv. Petra

O pokroku a krátkozrakosti

So, 07/11/2020 - 18:01

Říká se, že vyspělost civilizace lze posoudit podle toho, jak se chová ke svým nejkřehčím a nejslabším členům. A mohlo by se tedy dokonce zdát, že dnešní prazvláštní historický moment, kdy se celá společnost podřizuje drakonickým opatřením ve jménu ochrany několika ohrožených procent obyvatelstva, je jakousi zkouškou dospělosti. Jak už to ale  bývá, stáčí jen malé odhlédnutí od omletých sloganů k realitě, a objeví se zcela jiný obraz.

Vzkříšení není přelud, nýbrž přítomná událost

Čt, 05/11/2020 - 15:14

Homilie papeže Františka při zádušní mši za kardinály a biskupy zesnulé v minulém roce, Vatikánská bazilika, 5.11.2020

Ježíš, učitel modlitby

St, 04/11/2020 - 21:01

Katecheze Svatého otce při generální audienci v knihovně Apoštolského paláce

Úvod do sociální poezie…

Út, 03/11/2020 - 17:39

Hudební interpretační klíč k encyklice Fratelli tutti

O velké naději založené na Kristově zmrtvýchstání

Ne, 01/11/2020 - 16:14

Dnešní slavností Všech svatých nás církev vybízí zamyslet se nad velkou nadějí, která je založena na Kristově zmrtvýchvstání. Kristus byl vzkříšen a také my budeme s Ním. Světci a blahoslavení jsou nejspolehlivějšími svědky křesťanské naděje, neboť prožili svůj život v plnosti, mezi radostmi i bolestmi, uskutečňováním blahoslavenství, která vyhlásil Ježíš a znějí v dnešní liturgii (srov. Mt 5,1-12a). Evangelní blahoslavenství jsou totiž cestou svatosti. Zastavím se nyní u dvou z nich, tedy u druhého a třetího blahoslavenství.

Čas pandemie – vzácný čas zmoudření?

Ne, 01/11/2020 - 16:14

Zamyšlení nad verši Thomase Stearnse Eliota.  Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? - Kde je moudrost ztracená ve znalosti, kde je znalost ztracené v údajích? (T. S. Eliot)

 

Jsem veden láskou svého lidu, následujícího Ježíše Krista – říká v novém rozhovoru

So, 31/10/2020 - 15:35

Vatikán. Tichý hlas, provázený úsměvem, říká: „Dobrý den, buďte vítán….” – takto mne ve vatikánských komnatách přijímá Svatý otec, který se uvolil odpovědět na otázky, jež otřásají církví, dělají starosti kardinálům, sužují věřící a rozdělují církevní zaměstnance na ty, kteří mu pějí hosana anebo ho kritizují podle toho, do jaké farnosti patří - začíná svoji reportáž z rozhovoru Gian Marco Chiocci z italské agentury Adnkronos. 

 

Ježíš, muž modlitby

St, 28/10/2020 - 16:00

V našem cyklu katechezí o modlitbě jsme prošli Starý zákon a nyní přistupujeme k Ježíši, který se modlí. Svoje veřejné poslání zahájil křtem v řece Jordán. Této události přikládají evangelisté svorně zásadní důležitost. Vyprávějí o tom, jak byl veškerý lid usebrán v modlitbě , a upřesňují, že zřejmým znakem tohoto shromáždění bylo pokání (srov. Mk 1,5; Mt 3,8). Lid přicházel k Janovi, aby přijal křest na odpuštění hříchů, což je výraz kajícnosti a obrácení.

Stránky