Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Pá, 10/04/2020 - 21:14

Svatý Řehoř Veliký říkal, že Písmo cum legentibus crescit, roste spolu s těmi, kdo jej čtou (Komentář ke knize Job XX,1). Vyjadřuje stále nové významy v odvislosti od toho, co člověk nese v srdci při jeho čtení. A my letos čteme vyprávění o pašijích s otázkou - ba s voláním - v srdci, pozvedající se z celé země. Musíme se snažit o nalezení odpovědi, kterou nám Boží slovo dává v této chvíli.

Bůh nenechává věci na půli cesty

Pá, 10/04/2020 - 11:52

Jak papež prožívá situaci, kterou vyvolal Covid-19? A jak se připravit na to, co přijde po ní? František na tyto otázky na dálku odpověděl britskému novináři a spisovateli Austenu Ivereighovi. Překlad rozhovoru, pořízeného z audionahrávky, souběžně zveřejnily londýnský The Tablet a newyorský Commonweal. List ABC nabídl originální text ve španělštině a obtýdeník italských jezuitů, La Civiltà Cattolica, seznámil s jeho převodem do italštiny. Podáváme český překlad z posledně jmenovaného periodika, který vyšel pod titulem „Papež ve vyhnanství“.

Zelený čtvrtek

Čt, 09/04/2020 - 17:28

Vatikán. Římský biskup na Zelený čtvrtek neslavil dopolední mši se svěcením olejů, stejně jako diecézní biskupové ve většině zemí světa. Vpodvečer však v přímém televizním a internetovém přenosu Petrův nástupce sloužil ve vatikánské bazilice mši na památku Večeře Páně.

Velikonoce – domácí liturgie

St, 08/04/2020 - 13:08

V těchto dnech obav z pandemie, jež působí světu tolik utrpení, mohou se mezi mnoha otázkami, jež si klademe, objevit také takové, které se týkají Boha: jak se Bůh staví k našemu utrpení? Kde je, když se všechno hatí? Proč rychle nevyřeší problémy? Takové otázky o Bohu si klademe.

Bůh nás zachránil tím, že na Sobě nechal vyřádit naši nepravost

Ne, 05/04/2020 - 13:12

Homilie Petrova nástupce na Květnou neděli v bazilice sv. Petra.

O Janu Pavlu II. , vyhaslosti víry a možnosti jiné cesty

Čt, 02/04/2020 - 17:50

Patnáct let již uplynulo od chvíle, kdy Jan Pavel II. odešel do Otcova domu. A těžko bychom hledali příkřejší kontrast než srovnání dní, které následovaly po jeho smrti, a dnešních. Když po dlouhé agónii opustil tento papež náš svět, krátce po půl desáté večer 2. dubna 2005, a ze  zvonice Svatopetrské baziliky se rozezněl hluboký hlas zvonu vibrující celým městem, zaplavily vatikánský břeh Tibery statisíce Římanů. 

K modlitbě za zahojení závislostí vybízí papež v dubnovém úmyslu

Čt, 02/04/2020 - 14:47

Vatikán. Úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc duben prezentuje krátký videoklip. Petrův nástupce v něm upozorňuje na nebezpečí závislostí a úskalí takzvaného virtuálního prostoru

O blahoslavenstvích – Blahoslavení čistého srdce

St, 01/04/2020 - 14:15

Dnes budeme číst společně šesté blahoslavenství, jehož příslibem je vidění Boha, a podmínkou čistota srdce.

Stážistka České školy zůstala v Římě: Při učení na dálku je nejdůležitější kreativita

Po, 30/03/2020 - 22:52
Řím. Lucie Grebíková studuje obor učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Do Říma přijela v rámci projektu Erasmus na stáž do České školy, totiž do sobotní doplňkové školy, v níž mají děti ze smíšených manželství nebo v Itálii pracujících rodičů možnost udržovat kontakt s českým prostředím a kulturou, ale také s českou gramatikou, dějinami, zeměpisem a hudbou. Navzdory mimořádnému stavu a zavírání hranic se rozhodla v Římě zůstat…

Dovolte Božímu Slovu přinést život tam, kde je smrt

Ne, 29/03/2020 - 16:37

Evangelium této páté neděle postní podává Lazarovo vzkříšení (srov. Jan  11,1-45). Lazar byl bratr Marty a Marie, velice spřátelení s Ježíšem.

Koronavirus dnes a zítra

So, 28/03/2020 - 21:05

Epidemie spojená s rozšířením viru Covid-19 silně doléhá na mnohé aspekty mezilidského soužití, a proto vyžaduje rovněž analýzu z hlediska sociální nauky církve. Nákaza je především událostí zdravotního typu a již to ji přímo pojí k cíli, jímž je společné dobro a jehož je zdraví nepochybně součástí. Zároveň se dotazuje po vztahu mezi člověkem a přírodou a vyzývá k překonání dnes značně rozšířeného naturalismu, který zapomíná, že příroda bez lidské vlády může produkovat také pohromy a že neexistuje výlučně dobrá a prvotně nenarušená příroda.

Požehnání, které rozčísá temnoty strachu

So, 28/03/2020 - 14:56

Nad liduprázdným náměstím sv. Petra, omývaným hustým deštěm, ve společenství světců všech stavů, různých staletí a národů, stojících proti soumračnému nebi nad dórskými sloupy Berniniho kolonády, obraz papeže Františka ukazuje k situaci člověka v jeho obnaženosti a samojedinosti před Bohem.

Pán nás volá ze svého kříže, abychom opět nalezli život

Pá, 27/03/2020 - 20:44

Meditace Petrova nástupce při mimořádné pobožnosti Urbi et Orbi na Náměstí sv. Petra.

Evangelium života

St, 25/03/2020 - 16:49

Před dvacetipěti lety v tento den, 25. března, na který připadá slavnost Zvěstování Páně, vydal svatý Jan Pavel II. encykliku Evangelium vitae o hodnotě a nedotknutelnosti lidského života.

Ježíšovy zázraky mají za účel přivádět k víře

Ne, 22/03/2020 - 18:28

Jádrem liturgie této čtvrté neděle postní je téma světla. Evangelium (srov. Jan 9,1-4) podává příběh člověka, od narození slepého, kterému Ježíš dává zrak. Toto zázračné znamení potvrzuje výrok, který o sobě pronesl Ježíš: »Já jsem světlo světa« (v.5), světlo, které prozařuje naše temnoty.

Jak přiblížit institucionální církev lidem?, ptá se teolog Rafael Tello

So, 21/03/2020 - 02:23

Předmluva papeže Františka ke knize argentinského teologa Rafaela Tella, nazvané "Lid a kultura".

Nemějte strach

Pá, 20/03/2020 - 17:07

Svatý otec mluví s redaktorem italského listu La Stampa o bolesti těchto dnů virové krize: „Stíny, které vstoupily do našich domů, se rozplynou, a lidstvo v srdci raněné sjednoceno vstane“ – shrnuje tento rozhovor vatikanista Domenico Agasso ml., který s papežem Františkem hovořil telefonicky v pondělí 16. března.

O blahoslavenstvích – Blahoslavení milosrdní

St, 18/03/2020 - 15:49

Dnes se zastavíme u pátého blahoslavenství, které praví: »Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství« (Mt 5,7). Toto blahoslavenství má jednu zvláštnost: je jediné, ve kterém se shoduje důvod a plod štěstí. Ti kdo uplatňují milosrdenství, dosáhnou jej; budou „omilosrdněni“.

Stránky