Agregátor zdrojů

O kulhajících vatikánských médiích

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 25/10/2020 - 17:03

Jakou sílu mají masmédia na tvorbu osobního přesvědčení, dokázala v uplynulém týdnu kauza filmu František režiséra Evgeny Afineejevského. Ten ve svém filmu zmanipuloval papežova slova a gesta, čímž vyvolal na jeho premiéře pozdvižení nejprve u novinářů, kteří pak globálně rozbouřili veřejné mínění. Také mnozí věřící, včetně některých kněží i biskupů, podlehli zmatku, někdo s radostí a nadějí, někdo se smutkem a úzkostí (srov. Gaudium et spes, 1).

Modlitba Žalmů – 2. část

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 21/10/2020 - 16:50

Dokončíme dnes katechezi o modlitbě Žalmů. Zaznamenejme nejprve, že se v Žalmech často vyskytuje záporná postava „bezbožníka“, tedy toho nebo té, kteří žijí jako by Bůh nebyl. Je to postava bez opory v transcendentnu, bez uzdy na svoji aroganci, a neobávající se soudů nad tím, co myslí a co činí.

Bratrství se zrodilo na Kříži

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 20/10/2020 - 19:33

Homilie papeže při ekumenické bohoslužbě 20. října 2020, bazilika P. Marie in Aracoeli.

Bůh bude žádat počet od těch, kdo nehledali mír

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 20/10/2020 - 19:33

Promluva papeže Františka na mezináboženském setkání za mír na římském Kapitolu.

Bůh je středem a smyslem života

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 18/10/2020 - 18:44

Evangelium této neděle (srov. Mt 22,15-21) nám ukazuje Ježíše potýkajícího se s pokrytectvím svých protivníků. Ti mu zpočátku skládají četné komplimenty, ale potom mu kladou úskočnou otázku, kterou jej chtějí přivést do úzkých a diskreditovat před lidem.

Proč je přitažlivé proroctví zkázy

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 18/10/2020 - 18:44

Budoucnost byla až do nedávna náboženskou doménou či přesněji výsadou poznání Boha samotného. V rámci křesťanské teologie se tzv. futuribilia  stala předmětem zájmu až v poněkud upadající scholastické éře, zvané druhá nebo také jezuitská. S Karlem Marxem pak opustila oblast spekulativního čili hloubavého lidského hledání a stala se výhradně záležitostí lidského konání.

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 16/10/2020 - 15:14

Vatikán. Papež František dnes zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury  OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na 16. října.

Vzdělávání je setbou naděje

Novinky na Rádiu Vaticana - Čt, 15/10/2020 - 15:00

Videoposelství papeže Františka ke Global Compact on Education, mezinárodní videokonferenci pořádané Papežskou lateránskou univerzitou v Římě.

Modlitba Žalmů – 1. část

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 14/10/2020 - 14:49

Při četbě Bible neustále narážíme na modlitby nejrůznějšího druhu. Avšak nacházíme také knihu, tvořenou výhradně modlitbami, knihu, která se těm, kdo se modlí, stala vlastí, zápasištěm i domovem. Nazývá se Kniha Žalmů.

Ať si moje děti nezvyknou…

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 13/10/2020 - 20:38

Kam se poděla filosofická reflexe? Napadalo mě v poslední době při listování přehledy tisku s náboženskou a duchovní tematikou. Uprostřed více či méně moralistních výzev o tom, v čem všem se máme zlepšit, a jak se navzájem neztrácet ze zřetele navzdory povinnému distancování, jakoby se téměř nedostával ke slovu pohled na to, co se děje, kam se posouvá lidská pospolitost, když systémem pomalých kroků vpodstatě neproblematicky přijímá to, co by ještě před pár měsíci považovala za nepřijatelné. Velmi mne proto potěšil rozhovor s mladým francouzským filosofem Martinem Steffensem, který v minulém týdnu otiskl deník Le Figaro.

 

 

Aktuální informace o bohoslužbách

Klášter Milevsko - Po, 12/10/2020 - 13:30

Z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. 10. 2020 nová hygienická opatření,

která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na 10 věřících,

kromě těch, kteří ji vedou.

Účast na svatebních a pohřebních obřadech je povolena do 30 osob.

 

V příloze přikládáme vyjádření MONS. VLASTIMILA KROČILA, biskupa českobudějovického.

Soubor:  cb_-_covid_19.pdfDatum akce: Pondělí, 12. Říjen 2020 - 13:15

Evangelium není rezervováno vyvoleným

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 11/10/2020 - 17:06

Podobenstvím o svatební hostině z dnešního evangelia (srov. Mt 22,1-14) načrtává Ježíš plán, který má s lidstvem Bůh. Je to příběh krále, který »vystrojil svému synu svatbu« (v.2) a je obrazem Otce, jenž zamýšlí uspořádat pro celou lidskou rodinu úžasnou slavnost lásky a společenství se Svým jednorozeným Synem.

Poslušnost a víra v časech pandemie

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 11/10/2020 - 17:06

Člověk má dnes globální příležitost rozpoznávat souvislosti mezi poslušností a vírou, mezi poslušností vůči světské moci a křesťanskou milostí víry. Poslušnost plyne z víry, nikoli víra z poslušnosti. V tom se křesťanství zásadně liší od jiných náboženství, jimž není znám postoj, který zaujal Petr svojí odpovědí židovské veleradě, jež mu nařizovala, aby neučil v Ježíšově jménu: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi“ (Sk 5,29).

Beatifikován Carlo Acutis

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 10/10/2020 - 16:53

Assisi. Itálie má ode dneška nového blahoslaveného. „Carlo Acutis, který s nadšením svého mládí pěstoval přátelství s Pánem Ježíšem a učinil středem svého života eucharistii a svědectví milosrdné lásky, je od nynějška blahoslavený a jeho každodoroční liturgická připomínka se stanovuje na 12. října,“ pronesl v beatifikační formuli kardinál Agostino Vallini, který předsedal sobotní beatifikaci  v horní bazilice sv. Františka.

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Klášter Milevsko - So, 10/10/2020 - 15:38

Dnes, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

   

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách. 

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020

Datum akce: Sobota, 10. Říjen 2020 - 15:45

Měl jsem pocit, že mluvím k přízrakům

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 07/10/2020 - 19:06

Španělská novinářka Carmen Magallón, šéfredaktorka listu “Můj papež” (“Il mio papa”), vedla s papežem Františkem rozhovor o klíčových tématech života během pandemie a jeho návrzích na překonání tohoto krizového období. Shrnutí interview připravil o. Felipe Herrera.

Modlitba Eliáše

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 07/10/2020 - 13:00

Navážeme dnes na katecheze o modlitbě, které jsme přerušili katechezemi věnovanými péči o stvoření. Budeme tedy pokračovat a nyní se setkáme s jednou z nejúchvatnějších postav celého Písma svatého: prorokem Eliášem. Překračuje hranice svojí doby, a můžeme jej zaznamenat také v několika evangelních epizodách.

Vinice je Pánova, nikoli naše

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 04/10/2020 - 17:49

V dnešním evangeliu (srov. Mt 21,33-43) Ježíš předpovídá svoje umučení a smrt vyprávěním podobenství o proradných vinařích. Napomíná tak velekněze a starší z lidu, kteří se chystají vykročit špatnou cestou. Mají totiž s Ježíšem špatné úmysly a hledají způsob, jak Jej odstranit.

V kurii se odvádí obrovská práce za mizivé náklady

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 02/10/2020 - 20:24

Rozhovor s prefektem Ekonomického sekretariátu o hospodaření římské kurie v minulém roce vedl Andrea Tornielli, ediční ředitel Úřadu pro sdělovací prostředky.

Uzdravit svět – 9. Připravovat budoucnost spolu s Ježíšem, který zachraňuje a uzdravuje

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 30/09/2020 - 13:47

V uplynulých týdnech jsme společně ve světle evangelia uvažovali o tom, jak uzdravit svět z indispozice, která byla zvýrazněna a zdůrazněna pandemií. Uvažovali jsme o důstojnosti, solidaritě  a subsidiaritě, což jsou nezbytné cesty k prosazení lidské důstojnosti a společného dobra.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kovářov, Předbořice a Kostelec nad Vltavou agregátor