Od nejnovějších...

Šestý den tábora začal netradičně. Budíček byl ve znamení další hry – Polní nemocnice. Všichni byli vytaženi ze spacáků křikem, že se událo bombardování, že jsme všichni nemocnice, ať se všichni shromáždí na chodbě a tam dostanou další pokyny.

Ve čtvrtek jsme zahájili den hned mší svatou. Byl to den věnovaný daru síly. Po mši svaté jsme měli snídani a po ní se připravili na cestu. Byl slunečný a teplý den, my jsme se v něm vydali směrem na Lešetice, kde je zachován komunistický lágr na nepohodlné lidi – památník Vojna.

Čtvrtý den jsme začali opět růžencem. Ale protože bylo nepříznivé počasí, šli jsme se ho pomodlit do kostela. Tam od pondělka byla vyndaná okna, protože je bylo třeba natřít, takže jsme v kostele byli na čerstvém vzduchu.

Třetí den se nesl ve znamení likvidace následků nočního dobrodružství, ale také byl věnován daru Ducha Svatého, daru rady. Začali jsme den mší svatou v kapli, pak následovala snídaně a pak jsme natahovali provazy a věšeli prádlo.

Druhý den jsme zahájili podle programu ráno v 7 hodin modlitbou růžence. Na cestě nás provázelo sluníčko a mokrá tráva z deště předešlého dne. V 8 pak byla snídaně a pak jsme se v devět hodin sešli v klubovně na biblické soutěže a kvízy.

Stránky