Od nejnovějších...

Ve dnech od 1. listopadu do 8. listopadu se zvláště modlíme za zemřelé. Modlitbu můžeme zintenzivnit i tím, že se pokusíme zemřelým získat plnomocné nebo částečné odpustky. Co jsou to odpustky se můžete dočíst například zde. Jakým způsobem je můžeme získat?

Během čtyř dnů volna u příležitosti svátku svatého Václava jsme se zase my, kteří jsme byli na táboře v Horní Plané, mohli sejít ve školce v Předbořicích. Ještě před svým odjezdem do Brazílie nás provázel svým slovem, přítomností a modlitbou otec Quirín a samozřejmě sestřičky Kateřina a Pavlína. Dokonce přijela i posila z Brna, a to sestry Darie a Radima.

Možnost setkat se s vrstevníky a zároveň účastníky TYNAFu v Horní Plané 2010 – PřeBoMil (Předbořice, Brno, Milevsko)

Cílem je navázat na letošní letní tábor v Horní Plané, umožnit setkávání se (nejen) účastníkům TYNAFu v HP se sestrami z Předbořic a kněžími z Milevska…, nabídnout možnost společně slavit mši svatou, spolu si hrát a bavit se … zamýšlet se nad aktuálními tématy…

Po dvou neúspěšných pokusech, kdy bylo nutné obnovit web ze zálohy, se nám již podařilo povýšit redakční systém Drupal, na kterém běží náš farní web, na verzi 6.17. Jsme asi jedni z prvních v republice... Toto je nutné provádět pravidelně, protože se tím odstraňují bezpečnostní a funkční mezery, kterými trpí každý software. Proto jste dnes možná narazili při přístupu na naše stránky na modrou stránku, která oznamovala probíhající údržbu... Tolik tedy na vysvětlenou...

V sobotu 15. května pořádalo Sdružení Rodina tradiční pouť. Tentokrát do Brna. Program pouti se během cesty stále vyvíjel. Odjeli jsme z Předbořic po 7.00.  Prvním cílem na naší pouti byl poutní kostel Narození Panny Marie na Vranově u Brna. Podle legendy se zde roku 1240 zjevila Panna Maria jednomu moravskému šlechtici Vilémovi, který (stižen oční vadou) zabloudil v hlubokém lese. Když se v úzkosti modlil k Matce Boží a prosil o záchranu, zjevila se mezi dvěma duby Svatá Panna a nejenže mu ukázala cestu, ale i uzdravila jeho oči.

Stránky