Od nejnovějších...

Zvu všechny na další víkendové setkání na faru v Kovářově v termínu pátek 1. března do neděle 3. března. Protože se již nacházíme v době postní, dovolím si přerušit cyklus našich úvah na téma Desatera Božích přikázání a vložíme sem téma: doba postní.

Stránky