Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

týden od 14. do 21. října 2018

Neděle 14. 10. 28. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Předbořice Za zdraví a B. pomoc a ochranu P. Marie pro rodinu Soukupovu
9:30 Kovářov Za + rodiče Kašparovy, dceru Markétu, a celé přátelstvo
11:00 Kostelec Za † rodinu Vlnovu a Čedíkovu
Pondělí 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. Církve
Úterý 16. 10.
Středa 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského
18:00 Kovářov Za + Cyrila a Martu Novákovy, syna Jiřího a celý rod
Čtvrtek 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
18:00 Předbořice Za † Františka Mášu, rodiče a zetě Tomáše
Pátek 19. 10.
18:00 Kovářov Za + Ludmilu Caltovu, manžela, rodiče Šáchovy, Caltovy a manžele Fořtovy
Sobota 20. 10.
8:00 Kovářov Za + Jaroslava Zítka,jeho manželku, rodiče, rod Márů, Škochů, Zaoralů a DvO
Neděle 21. 10. 29. neděle v liturgickém mezidobí - Misijní neděle
8:00 Předbořice Za farníky
9:30 Kovářov Za + rodiče Burianovy, dceru Anastázii Háchovou a celý rod
11:00 Kostelec Za Karla a Josefa Branšovských, rodiče, sourozence, a rodiny Procházkovou a Himlovou