Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

týden od 12. do 19. srpna 2018

Neděle 12. 8. 19. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † rodiče Mášovy a dva syny
9:30 Kovářov Za † Františka a Amálii Mrzenovy, rodiče Houskovy a Boží ochranu pro celou rodinu
11:00 Kostelec Za † Václava Rozhoně, všechny jeho příbuzné, rodinu Rozhoňovu a celý živý a † rod
Pondělí 13. 8. Sv. Poncián, papež a Hippolyt, kněz, mučedníci
Úterý 14. 8. Sv. Maxmilián Maria Kolbe, kněz a mučedník
Středa 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18:00 Kovářov Za † Josefa Máru, dvoje rodiče, manžele Hrochovy a Kubíčkovy a duše v očistci
Čtvrtek 16. 8. Sv. Štěpán Uherský
18:00 Předbořice Za † Josefa Holana, jeho rodiče, snachu Marii, rodiče Drozdovy a manžele Brožovy
Pátek 17. 8. Pátek 19. týdne v mezidobí
18:00 Kovářov Za † manžele Kulišovy, dvoje rodiče, Magdalenu Kulišovou a její rodiče
Sobota 18. 8. Sobotní památka Panny Marie
8:00 Kovářov Za † Karla a Marii Müllerovy, jejich rodiče a sourozence
Neděle 19. 8. 20. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za farníky
9:30 Kovářov Za Václava Brůžka, manželku Marii, syna Václava, dceru Marii, zetě Jana, Josefa Hnátka, manželku Marii a celý živý a † rod
11:00 Kostelec Za Julii Slivkovou a manžela a dvoje rodiče
14:00 Jickovice Za živé a † obyvatele Jickovic