Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

týden od 12. do 19. listopadu 2017

Neděle 12. 11. 32. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † Karla Sasinu a rodiče Lapčíkovy
9:30 Kovářov Za farníky
11:00 Kostelec Za rodinu Klinkovu, Brožovu a Kroupovu
Pondělí 13. 11. Sv. Anežka Česká, panna
Úterý 14. 11. Úterý 32. týdne v mezidobí
Středa 15. 11. Sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
17:00 Kovářov Za † Jaroslava Smrčinu, dvoje rodiče, Boží ochranu pro jeho rodinu
Čtvrtek 16. 11. Sv. Markéta Skotská
Sv. Gertruda, panna
15:30 Kovářov mše svatá v Domově s pečovatelskou službou
17:00 Předbořice Za dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie pro rodiny Zajíčkovy
Pátek 17. 11. Sv. Alžběta Uherská, řeholnice
17:00 Kovářov Za † Jaroslava Matušku, rodiče, Boží ochranu a požehnání pro rodiny jeho dětí a vnuků
Sobota 18. 11. Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
Sobotní památka Panny Marie
8:00 Kovářov Za † Marii Buzkovou, Václava a Marii Buzkovy, syna Václava a snachu Ludmilu a za rodinu Souhradovu
Neděle 19. 11. 33. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za Evženii Ledvinkovou, manžela, jejich rodiče a sestry
9:30 Kovářov Za † manžele Šejbovy, celý živý a † rod
11:00 Kostelec Za † Jiřího Klímu, jeho rodiče a sourozence a za † rodinu Procházkovu, Miloslava a Zdeňku Procházkovy a za celý živý a † rod