Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

týden od 24. června do 1. července 2018

Neděle 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
8:00 Předbořice Za † Josefa Klouda, bratry, sestru a rodiče
9:30 Kovářov Za † Jaroslava Zítka, rodiče, rod Márů, Škochů a Zaoralů
11:00 Kostelec Za Jiřího Hezoučkého, rodiče, Josefa Tomku, rodiče, Petra Jehlíka a syna
Pondělí 25. 6. Pondělí 12. týdne v mezidobí
Úterý 26. 6. Úterý 12. týdne v mezidobí
Středa 27. 6. Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve
15:00 Předbořice mše svatá na ukončení školního roku – v kapli ve školce
18:00 Kovářov Za † Vladimíra Hřebejka, rodiče, sourozence, za rodinu Válovu a ten celý živý a † rod
Čtvrtek 28. 6. Sv. Irenej, biskup a mučedník
18:00 Předbořice Za † Vladimíra a Josefu Suchanovy, jejich rodiče, za zdraví a Boží ochranu pro rod Suchanů, Fílů a Hrdličků
Pátek 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
18:00 Kovářov Za † Jaroslava a Marii Habartovy, sourozence, dvoje rodiče, zetě Františka a Milana, jeho matku a Františku Havelkovou
Sobota 30. 6. Sobotní památka Panny Marie
Svatých prvomučedníků římských
8:00 Kovářov Za † Jaroslava Jedličku, manželku Marii a duše v očistci
Neděle 1. 7. 13. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † Annu a Jaroslava Zítkovy, rodiče a sourozence
9:30 Kovářov Za † Marii a Josefa Smetanovy, celý živý a † rod a duše v očistci
11:00 Kostelec Za Miroslava Novotného, jeho rodiče a rodinu Rebetovu