Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

týden od 17. do 24. září 2017

Neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Soukupovu
9:30 Kovářov Za † Blaženu a Karla Michalovy, rodiče Šikovy, Michalovy a Stloukalovy
11:00 Kostelec Za † Jiřího Charypara, Marii Charyparovou, manžela, oboje rodiče, rodinu Slabých, za Marii Humpálovou a Josefa Šimáka
Pondělí 18. 9. Pondělí 24. týdne v mezidobí
Úterý 19. 9. Sv. Januárius, mučedník
Středa 20. 9. Sv. Ondřej Kim Taegon, kněz a Pavel Ha-sang
a druhové, mučedníci
18:00 Kovářov Za † Jaroslava Rampáka, manželku Blaženu, dvoje rodiče a ten celý rod
Čtvrtek 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00 Předbořice Za † Josefa Holana, jeho rodiče a snachu Marii, rodiče Drozdovy a manžele Brožovy
Pátek 22. 9. Pátek 24. týdne v mezidobí
18:00 Kovářov Za † rodiče Lopatovy, dítko, dvoje rodiče, syna a snachu
Sobota 23. 9. Sv. Pius z Pietrelciny, kněz
8:00 Kovářov Za † rodiče Uhrovy, sourozence a celý živý rod
Neděle 24. 9. 25. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za farníky
9:30 Kovářov Za † rodiče Škochovy, jejich děti, rodiče Tomáškovy a jejich děti
11:00 Kostelec Za † Václava Rozhoně, rodinu Rozhoňovu a duše v očistci
15:00 Radvánov Za živé a † obyvatele Radvánova