Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

týden od 22. do 29. dubna 2018

Neděle 22. 4. 4. neděle velikonoční
den modliteb za povolání k duchovního stavu
8:00 Předbořice Za † rodinu Loužeckých, zetě, rodinu Svobodovu, Režovu a Albrechtovu
9:30 Kovářov Za † biskupa Jiřího Paďoura, jeho bratra, jejich rodiče a duše v očistci
11:00 Kostelec Za rodinu Hezoučkých, Kuchtovu, Vlkovu a celý živý a † rod
Pondělí 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Úterý 24. 4. Sv. Jiří, mučedník
Sv. Fidel ze Sigmaringy, kněz a mučedník
Středa 25. 4. Svátek sv. Marka, evangelisty
18:00 Kovářov Za † Jaroslava Škocha, manželku Věru a dvoje rodiče
Čtvrtek 26. 4. Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
15:30 Kovářov mše svatá v Domově s pečovatelskou službou
18:00 Předbořice Za † P. Stanislava Sasinu, rodiče a sourozence
Pátek 27. 4. Pátek po 4. neděli velikonoční
18:00 Kovářov Za † rodiče Lopatovy, dvoje rodiče, manžele Smrčinovy, dítko a syna Jaroslava
Sobota 28. 4. Sv. Petr Chanel, kněz a mučedník
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, kněz
8:00 Kovářov Za † Jaroslava Lívance, jeho rodiče, strýčka, celý živý a † rod a duše v očistci
Neděle 29. 4. 5. neděle velikonoční
8:00 Předbořice Za Františka a Jaroslavu Uhrovy a oboje rodiče
9:30 Kovářov Za † Josefa Jelínka, dvoje rodiče, dva bratry a celý rod
11:00 Kostelec Za rodinu Honzovu, Volfovu, Marii a Josefa Kolářovy a celý rod