Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

týden od 21. do 28. ledna 2018

Neděle 21. 1. 3. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † Jana Hrdinu, rodiče, rodinu Müllerovu a Selnerovu
9:30 Kovářov Za † Františka a Marii Hrochovy, rodiče a sourozence, za manžele Kubíčkovy a Marii Jarošovou
11:00 Kostelec Za † Jaroslava Vančatu, Václava Himla a duše v očistci
Pondělí 22. 1. Sv. Vincenc, jáhen a mučedník
17:00 Kovářov Za † Jaroslava Roba, dvoje rodiče, švagra, zetě, rod Pánků a na dobrý úmysl
Úterý 23. 1. Úterý 3. týdne v mezidobí
17:00 Předbořice Za † rodiče Čámských, Doubkovy, jejich syny, dceru, zetě a snachy
Středa 24. 1. Sv. František Saleský, biskup a učitel církve
17:00 Kovářov mše svatá tento týden není
Čtvrtek 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
17:00 Předbořice mše svatá tento týden není
Pátek 26. 1. Sv. Timotej a Titus, biskupové
17:00 Kovářov bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.
Sobota 27. 1. Sobotní památka Panny Marie
Sv. Anděla Merici, panna
8:00 Kovářov mše svatá tento týden není
Neděle 28. 1. 4. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † Františka Hrocha, rodiče, sourozence a zetě Stanislava
9:30 Kovářov Za † Růženu Hrunkovou, rodiče Hrunkovy, děti a duše v očistci
11:00 Kostelec Za † Antonína a Josefu Doubkovy, jejich rodiče a sourozence, za syna Jiřího, dceru Marii, zetě Františka, za Františka Kadeřábka a duše v očistci