Rozpis bohoslužeb na minulý týden

týden od 17. do 24. června 2018

Neděle 17. 6. 11. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † Jana Škocha a jeho rodiče
9:30 Kovářov Za † Milana Bardu, rodiče a celé přátelstvo
11:00 Kostelec Za rodinu Bartůňkovu a celý živý a † rod
Pondělí 18. 6. Pondělí 11. týdne v mezidobí
Úterý 19. 6. Sv. Jana Nepomucký Neumann, biskup
Středa 20. 6. Středa 11. týdne v mezidobí
18:00 Kovářov Za † Marii Buzkovou, Václava a Marii Buzkovy, syna Václava, snachu Ludmilu a rodinu Souhradovu
Čtvrtek 21. 6. Sv. Alois Gonzaga, řeholník
15:30 Kovářov mše svatá v domově s pečovatelskou službou
18:00 Předbořice Za † Jana Hrdinu, rodiče, rodinu Müllerovu a Selnerovu
Pátek 22. 6. Sv. Paulín Nolánský, biskup
Sv. Jan Fisher, biskup a Tomáš Morus, mučedníci
18:00 Kovářov Za † Aloise a Marii Bílých, dvoje rodiče a dceru Marii
Sobota 23. 6. Sobotní památka Panny Marie
8:00 Kovářov Za † Karla a Růženu Háchovy, za Annu Frýdlovou, za jejich rodiče a sourozence
Neděle 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
8:00 Předbořice Za † Josefa Klouda, bratry, sestru a rodiče
9:30 Kovářov Za † Jaroslava Zítka, rodiče, rod Márů, Škochů a Zaoralů
11:00 Kostelec Za Jiřího Hezoučkého, rodiče, Josefa Tomku, rodiče, Petra Jehlíka a syna