Rozpis bohoslužeb na minulý týden

týden od 10. do 17. září 2017

Neděle 10. 9. 23. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † Stanislava Žemličku, rodiče, rodiče Škochovy, Hanu Frýdlovou a Alenu Šmuhařovou
9:30 Kovářov Za farníky
11:00 Kostelec Za rodinu Šindelářovu a Fořtovu
Pondělí 11. 9. Pondělí 23. týdne v mezidobí
Úterý 12. 9. Jména Panny Marie
Středa 13. 9. Sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve
18:00 Kovářov Za † rodiče Jana a Annu Pešičkovy, děti s rodinami, celý rod a za rodiče Františka a Marii Vlkovy a celou rodinu
Čtvrtek 14. 9. Svátek Povýšení svatého kříže
18:00 Předbořice Za † Václava Štemberka, jeho rodiče, sourozence a Evu Štemberkovou
Pátek 15. 9. Panna Maria Bolestná
18:00 Kovářov Za † Jaroslava Habarta, jeho rodiče, sourozence, za rodiče Zítkovy a dceru Marii Beranovou
Sobota 16. 9. Sv. Ludmila, mučednice
8:00 Kovářov Za † Karla Kubíčka z Klisince, rodiče, rodiče Ludmilu a Antonína Kubíčka a jejich zetě Jiřího Hejnu
14:00 Vepice Za živé a † obyvatele Vepic
Neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Soukupovu
9:30 Kovářov Za † Blaženu a Karla Michalovy, rodiče Šikovy, Michalovy a Stloukalovy
11:00 Kostelec Za † Jiřího Charypara, Marii Charyparovou, manžela, oboje rodiče, rodinu Slabých, za Marii Humpálovou a Josefa Šimáka