Rozpis bohoslužeb na minulý týden

týden od 14. do 21. ledna 2018

Neděle 14. 1. 2. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za farníky
9:30 Kovářov Za živý a † rod Syřišťů
11:00 Kostelec Za umírající
Pondělí 15. 1. Pondělí 2. týdne v mezidobí
Úterý 16. 1. Úterý 2. týdne v mezidobí
Středa 17. 1. Sv. Antonín, opat
17:00 Kovářov Za živé a † členy rodiny Kolínovy a Baštýřovy, jejich děti a vnoučata
Čtvrtek 18. 1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
15:30 Kovářov mše svatá v Domově s pečovatelskou službou
17:00 Předbořice Za † rodiče Dolistovy, syna, snachu a Aloise Končeka
Pátek 19. 1. Pátek 2. týdne v mezidobí
17:00 Kovářov Za † Marii a Zdeňka Hlavínovy, rodiče a sourozence, dceru, zetě a duše v očistci
Sobota 20. 1. Sobotní památka Panny Marie
Sv. Fabián, papež a mučedník
Sv. Šebestián, mučedník
8:00 Kovářov Za † Josefa Rybníčka, jeho rodiče, děti s rodinami, za rodiče Souhradovy, živý a † rod
14:00 Předbořice mše svatá k 19. výročí založení Domova sv. Zdislavy. Celebruje novokněz P. Pavel Bicek
Neděle 21. 1. 3. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † Jana Hrdinu, rodiče, rodinu Müllerovu a Selnerovu
9:30 Kovářov Za † Františka a Marii Hrochovy, rodiče a sourozence, za manžele Kubíčkovy a Marii Jarošovou
11:00 Kostelec Za † Jaroslava Vančatu, Václava Himla a duše v očistci