Rozpis bohoslužeb na minulý týden

týden od 5. do 12. srpna 2018

Neděle 5. 8. 18. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † Marii a Jaroslava Krákorovy, rodiče a sourozence
9:30 Kovářov Za † Jana Kašpara, rodiče, Boží požehnání pro celý rod
11:00 Kostelec Za rodinu Mášovu, Kozelkovu a Jarošovu
Pondělí 6. 8. Svátek Proměnění Páně
Úterý 7. 8. Sv. Sixtus II., papež a jeho druhové, mučedníci
Sv. Kajetán, kněz
Středa 8. 8. Sv. Dominik, kněz
18:00 Kovářov Za † Jaroslavu a Stanislava Bardovy a dvoje rodiče
Čtvrtek 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
18:00 Předbořice Za † rodiče Čámských, Doubkovy, jejich syny, dceru, zetě a snachy
Pátek 10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
18:00 Kovářov Za † Marii a Jaroslava Nerudovy a jejich rodiče
Sobota 11. 8. Sv. Klára, panna
8:00 Kovářov Za † Josefa Švagra, manželku, rodiče a sourozence
Neděle 12. 8. 19. neděle v mezidobí
8:00 Předbořice Za † rodiče Mášovy a dva syny
9:30 Kovářov Za † Františka a Amálii Mrzenovy, rodiče Houskovy a Boží ochranu pro celou rodinu
11:00 Kostelec Za † Václava Rozhoně, všechny jeho příbuzné, rodinu Rozhoňovu a celý živý a † rod