Přebomil

Den jsme zahájili růžencem, který jsme se šli pomodlit do míst golfového hřiště. Cestou jsme obdivovali nádherně udržované a heboučké greeny, ale také nás trápilo velké množství ovádů, kteří nás viděli jako chutnou snídani. Po růženci následovala snídaně a po ní pak Anička a Bára zúročily své hodiny práce na hře Expedice.

Hlavní myšlenka spočívala v tom, že každá ze skupin se vydala na Expedici do neznámé země. Při ní fyzicky ušli kolem deseti kilometrů chůze a úkolem bylo pozorovat vše Vstup do fotogaleriezajímavé, co po cestě uvidí, a co nejvíce podrobností si zapamatovat. Informace měly v neznámé zemi cenu zlata a platilo se jimi. Až se skupiny vrátily na faru (tedy došly do středu neznámé země), čekal je, vysílené a umořené horkem, důležitý úkol, svést boj s obludami, které mezitím vedoucí připravili na stromech ve farní zahradě. Obludami byly balónky naplněné vodou, ale každý obsahoval také vršek od PET lahve s kódem, které pomohl při luštění tajenky, kterou každá skupina našla po snědení buchty, kterou byla vybavena před cestou do neznámé země. Každé družstvo navíc smělo sbírat vršky jen své barvy. Pak se měřilo množství nachytané vody po souboji s obludami a zároveň bylo důležité získat co nejvíce vršků pro rozluštění šifrovaného textu. Pokud vršky scházely, tak si je mohla skupina koupit výměnou za informace, na které byla tázána u vedoucích. Hra byla velmi zábavná a dlouhá, protáhla nám docela oběd, který nám pak ale o to více chutnal…

Vstup do fotogaleriePo obědě a odpočinku následovalo zamyšlení na téma: Kdo jsem? Využili jsme příběhu biblického Zachea, který se setkal s Ježíšem, a toto setkání znamenalo proměnu jeho života.

Po zamyšlení jsme slavili v místním kostele mši svatou a následovala večeře. Na večer byl nachystaný film „Klass“, který ukazoval na reálném příběhu šikany v jedné estonské třídě, jak moc může ublížit člověku to, když se na něj nespravedlivě dívají druzí. Na postavě šikanovaného Josefa, kterého se ve filmu dokázal z celé třídy zastat jedině jeho kamarád Kaspar, jsme viděli, že něco takového může mít opravdu tragické následky, kdy jde opravdu o život. Film byl natočen hodně realisticky, režisérům možná šlo hodně o to, aby film s divákem pohnul, což ale mělo za následek, že mnozí z nás ho těžko „rozdýchávali“…

Závěrečná bilance pak opět uzavřela náš den.

Video:


Ukázka ze hry Expedice...


Oficiálně jsme začínali až odpoledne, ale na faře v Kestřanech již od pondělka byly sestra Pavlína a Bára a pak k nim přibyla ještě i sestra Kateřina. Ty zde udělaly obrovský kus práce v celkovém úklidu, přípravě místností na spaní, přesunuly stoly Táborové logodo jídelny, připravily kuchyň, sociálky a mnoho jiné práce, o které ani nevím. Ve středu jsme se tedy začali po obědě postupně sjíždět a večer pak už jsme měli oficiální zahájení úvodní bilancí. Tady bylo uvedeno téma tábora a byly představeny týmy v následujícím složení (první je vždy týmový vedoucí): Červení: Vojtěch, Martina, Marek, Vašek, Dáda. Žlutí: Anička, Terka, Maruška, Pavel, Kuba, Míša. Zelení: Petr, Markéta, Vojta, Matěj, Bětka. Modří: Bára, Jenda, Marky, Pája, Lída. Dále byli představeni animátoři, kteří si vzali na starost různé služby: Anička – hudba, Vojtěch – sport, s. Kateřina – tvoření, s. Pavlína – finance a kuchyň, Václav pak sice nebyl oficiálně jmenován, ale nakonec se ujal výroby různých cedulek, nápisů, obálek, a hlavně psal na táborovou nástěnku denní program, měl totiž k tomu pěkné, a hlavně čitelné písmo. Další věcí, kterou bylo třeba ustanovit, byly služby pro celé společenství. Byly čtyři služby: umývači (asi nejméně oblíbená), modliči, nosiči a čističi. Náplň takových služeb vcelku plyne z toho, jak se jmenují. Bilancí, kdy každý měl možnost vyjádřit, s čím na tábor přijíždí a s jakými očekávání na něj přišel, jsme ukončili den a uložili se ke spánku.


Letní tábor se bude letos konat na faře v Kestřanech ve dnech 24. 7. (odpoledne) do 2. 8. (do oběda). Protože bude ve stejném termínu jako Celosvětové setkání mládeže v Riu, tak si z něho také půjčíme téma: Jděte, získejte za učedníky všechny národy... (Mt 28,19).

Logo táboraPřihlášení na tábor probíhá standardně přes Facebook, potvrzení účasti na události Letní tábor. Na tábor je pak nutné přivézt vyplněnou papírovou přihlášku spolu s potvrzení o bezinfekčnosti. Dokument je buď jako tabulka Excelu nebo jako pdf soubor. V prvním případě se dá vyplňovat přímo v ní, pak vytisknout, v druhém případě je postup opačný, nejdříve vytisknout, vyplnit propiskou.

Dále si zde můžete stáhnout dokument, kde je doporučený seznam věcí a důležité informace pro rodiče. Ten už je jen jako pdf soubor.

Zúčastní se Nezúčastní se

Vojta Otruba
Anička Otrubová
Bára Otrubová
Honza Pecka
Vojta Frýdl
Dáda Procházková
Marťa Soukupová
Pája Krejčová
Bětka Pecková
Marek Schmeller
Markéta Dvořáková
Matouš Pecka
Terka Jirsová
Lída Rozhoňová
Kuba Fořt
Marky Wudiová
Matěj Jirsa
Míša Soukupová
Pavel Soukup
Petr Wudi
Vašek Wudi

Katka Balabánová
Hanka Dvořáková
Adéla Kubíčková

 

Pátek 10. května

V pátek 10. 5. 2013 v 16:00 jsem přijela do Kovářova na faru jako první, samozřejmě po otci Řehořovi. Asi 20 minut po mně dorazil Kuba Fořt. Po Kubovi Lída s Maruškou, pak přijela část zbývajícího osazenstva.

V 18:00 jsme se zúčastnili mše a poté následovala večeře, ke které výjimečně nebyla rybičková pomazánka, ale vajíčková. Při večeři jsme dostali dopisy, ve kterých byl pro každého z nás osobní dar, který jsme měli plnit až do nedělního oběda. Téma daru jsme nesměli vyzradit, v neděli jsme ho měli u každého z nás uhádnout.

Vstup do fotogaleriePo večeři a mytí nádobí následoval program s názvem „Seslání Ducha Svatého“. Ze čtyř šátků barev černá, modrá, hnědá a černá, které byly seskládány do šachovnice, jsme si nejprve povídali o tom, jaké barvy, co mohou znamenat. Pak nechal otec Řehoř kolovat kámen, sama za sebe můžu říct, že mi připadal docela těžký, ten jsme potom položili do pravého dolního rohu šachovnice. Ze šátků jsme přeložením dvou rohů poskládali střechu domu a diskutovali jsme o tom, co tento dům mohlo postihnout, že je tak tmavý, a aby bylo dílo dokončeno, ohraničili jsme dům černými šátky. Aby obrazec vypadal optimističtěji, položil otec Řehoř doprostřed domu bílý kruh, následovala diskuse, co nám kruh a bílá barva může připomínat. Dohodli jsme se na tom, že je to stůl. Každý jsme dostali malé hezké kamínky, které jsme měli položit blízko něj. Pak bylo vyprávění o modlitbě za seslání Božího Ducha a o Jeho příchodu. Skoro na závěr jsme dostali krásné šátky pestrých barev a měli jsme je položit tak, aby se středem dotýkaly kruhu, ale vysílaly optimistické barvy do světa. To bylo znamení otevření domu po přijetí Ducha Svatého. Úplně na závěr celého obrazce jsme si měli vybrat nějaké zajímavé doplňky (korálky, kamínky, atd.) a položit je na konec našeho šátku. Vstup do fotogalerieTím jsme ten šátek vyzdobili něčím svým. Mohu poznamenat, že už dům nevypadal tak smutně, jako předtím. Při každém trápení a bolesti, pokud máme důvěru Boha, tak máme naději – světlý bod, že naše bolest je pouze přechodnou stanicí. Bůh nám dává naději, že sice to, co prožíváme nás tělesně ničí, ale duševně obohacuje, a že i z té nejbezvýchodnější situace je řešení.

Po večerním programu následovala bilance, kde každý řekl, co se mu za odpoledne líbilo a případně nelíbilo. Bylo velmi příjemné sedět v kruhu, pozorovat zapálenou svíčku a radovat se z přítomnosti druhých.

Po bilanci následovala volná zábava, která se v našem případě protáhla až do 1:30 do rána. Povídali jsme, Dáda Procházková hrála na kytaru a bylo to moc fajn, jako každý PřeBoMil.

Markéta D.

Sobota 11. května

Vstup do fotogalerieSobotní ráno bylo těžké, protože po pátečním ponocování se některým nechtělo vstávat a to zapříčinilo to, že jsme přišli na ranní mši pozdě. Po mši svaté už na nás čekala snídaně. Jako vždy jsme měli z čeho vybírat. Marek s Vaškem odstartovali svojí sérii experimentů a usmažili si omelety.

Poté jsme šli přivítat Terezku, která právě přijela autobusem, tak jsme společně šli na faru, kde na nás čekal otec Řehoř, který nás zaměstnal dlouhým vyprávěním a různými hrami na téma „co mohou prozradit oči.“ Nejdříve jsme se snažili sepsat, co všechno se dá očima vyjádřit a poté jsme to i vyzkoušeli. Také jsme zkusili, kdo z nás vydrží nejdéle nemrkat: vyhrál Petr a kdo má nejlepší postřeh: dopadlo to nerozhodně mezi třema finalisty (Kubou, Terkou a Vaškem).

Vstup do fotogaleriePo programu se v kuchyni ujala vedení Maruška, která měla vaření jako svůj dar a za pomoci Terky, Bětky a Dády jsme mohli zasednout ke stolu. Následoval oběd, který byl vážně vynikající, měli jsme americké brambory se sekanou.

Bylo také potřeba umýt nádobí, kterého se ujali kluci a podařilo se jim při tom i rozbít pár skleniček. Mezitím všichni odpočívali, povídali si a zpívali až do tří, kdy začínal další program: hraní her. Hry byly celkem tři a byly opravdu zajímavé. První hra byla zaměřená na dýchání, po které všem málem přestaly fungovat plíce. A po dalších se nám zase kouřilo z hlav, protože byly zaměřené na logiku a postřeh. Hry si všichni moc užili a už byl zase čas jídla.

Když všichni dorazili (v průběhu odpoledne někteří postupně odjížděli a přijížděli) a přišli mezi nás i Míša s Marťou, mohli jsme se pořádně najíst.

Po večeři pro nás byl připravený film. Měli jsme si vybírat mezi Nedotknutelnými a Královou řečí. Většina doporučovala a odhlasovala Královu řeč. Po filmu samozřejmě nesměla chybět někým oblíbená, někým neoblíbená „bilancia“.

Večer si ještě každý zkusil zazpívat před drsnou a nekompromisní porotou. Největší úspěch zaznamenala Míša, svým baletním vystoupením a trapná Ewa (Bětka) Farná.

Náš den skončil až pár hodin po půlnoci, kdy už byli všichni unavení a upovídaní, ale štastní, že mohli prožít další skvělý den.

Marky a Pavel

Neděle 12. května

Vstup do fotogalerieKolem deváté hodiny jsme se začali všichni probouzet a scházeli jsme se v kuchyni. Několik minut před půl desátou jsme šli na mši do kostela. Po mši jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina kde byla Dáda, Maruška a Marťa se vrhla do vaření oběda. My ostatní jsme se rozhodli jít se před obědem trochu projít po Kovářově. Při vycházce jsme došli na hřiště a po troše cvičení na houpačce jsme se oklikou vrátili zpět na faru, kde na nás již čekal skvělý oběd. Oběd byl vynikající a ještě navíc nám Dáda a Maruška naservírovaly vynikající dezert. Při něm jsme ostatním prozradili své dary, které jsme měli za úkol plnit v minulých dnech. Po obědě jsme se rozloučili s Terezkou, která již musela odejít, aby jí neujel autobus. Pak nastalo dlouhé přemlouvání kluků, aby šli umývat nádobí. To se nám nakonec podařilo. A my holky šly pomalu uklízet horní patro. Kolem třetí hodiny nastal úplný konec a všichni jsme začali odjíždět domů.

Lída

Videa


Vaření v sobotu dopoledne

Odpolední hra Nasávaná

Druhá hra na souřadnice. Cílem bylo co nejrychlejší nalezení textu pomocí kartiček různě poházených po místnosti...

Večerní videaZvu vás na květnový PřeBoMil, který se bude konat na faře v Kovářově ve dnech 10.–12. května. Rád bych, kdyby nás provázelo slovo z listu Římanům:

Ježíš jako zmrtvýchvstalý Pán... Ježíš pochází jako člověk z rodu Davidova,
duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn
tím, že vstal z mrvých: Ježíš Kristus, náš Pán.
                                                                       (list Římanům 1,3-4).

Program bude začínat v pátek od 16 hodin, konec bude jako obvykle v neděli odpoledne. Protože jsou mezi námi maturanti, kteří budou v plné práci příprav na zkoušku dospělosti, je možné se přijít podívat jen na část programu, podle časových možností.

Program:

Pátek 10. května
16.00 ubytování a příprava.
18.00 možnost mše svaté
19.00 společná večeře
20.00 společná úvaha zakončená společenou modlitbou a bilancí
dále pak volný program

Sobota 11. května
6.30 růženec
7.30 mše svatá
8.30 snídaně
9.30 společná úvaha
12.00 oběd
13.30 odpolední program (hra nebo výlet, podle počasí a možností)
19.00 společný táborák
22.00 modlitba a bilance

Neděle 12. května
6.30 růženec
9.30 mše svatá
12.00 oběd
odpoledne závěr

Na programu stále pracuji, proto něco může být nakonec i jinak. Prosím, přihlašujte se jakkoliv, nejlépe přes facebook. Těším se na setkání.

Řehoř.

Zúčastní se Nezúčastní se
Markéta Dvořáková
Marťa Soukupová
Dáda Procházková
Marek Schmeller
Marky Wudiová
Maruška Soukupová
Kuba Fořt
Lída Rozhoňová
Terka Jirsová
Bětka Pecková
Míša Soukupová
Pavel Soukup

 Bára Otrubová
Vojta Otruba
Katka Balabánová
Pavla Balabánová
Jirka Soukup
Hanka Dvořáková
Terka Kahounová
Anička Otrubová

 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Přebomil