Skolka_zaklad

Zde najdete jen pár základních informací o školce v Domově sv. Zdislavy v Předbořicích.

Aktuálnější informace jsou k dispozici na stránkách sdružení Rodina Předbořice, které školku provozuje.

Ke dni 11. ledna 2014 školka žije 15 let. Zakladateli školky jsou Jan Pecka z Peckova a P. Ján Quirín Barník OPraem.

Deset let se o život a fungování Domova svaté Zdislavy staraly sestry z Kongregace milosrdných sester Vincence de Paul z Kroměříže. Patří jim velký dík.

Před čtyřmi lety jejich službu převzaly dvě sestry z Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně.

Školka má kapacitu 20 dětí. Na tento i příští rok (2013 i 2014) je kapacita školky naplněná.

Zřizovatelem školky je Občanské sdružení Rodina Předbořice, které se od roku 2014 podle nového Občanského zákoníku transformovalo na Spolek Rodina Předbořice.

V Domově svaté Zdislavy je přes týden školka. Funguje mimo prázdniny v pracovních dnech v čase 7:00 – 16:00. V odpoledních hodinách umožňujeme setkávání školáků s předškoláky, kteří tráví ve školce čas i po obědě. Tyto návštěvy jsou pro všechny strany obohacující.

O večerech a víkendech se zde setkávají větší děti a dospělí.

Pravidelné je setkání manželů o prvním pátku v měsíci od 20:00.

Poměrně pravidelné je sobotní setkání dětí ve školce – Soško – jednou za měsíc.

Při Domově svaté Zdislavy vzniklo též společenství mladých lidí PřeBoMil, které se v současné době setkává na faře v Kovářově. Jeho vedení se ujal P. Řehoř Žáček OPraem.

Proč Domov? Aby se zde všichni cítili jako doma. To si můžete vyzkoušet i vy Smile.

Fungování Domova svaté Zdislavy:

Sestra Anna – Anna Olina Smolárová a sestra Pavlína – Vlasta Sedláčková jsou zaměstnány českobudějovickým biskupstvím jako pastorační asistentky.

Kuchařku zaměstnává občanské sdružení „Rodina Předbořice“ ve spolupráci s úřadem práce.

Ostatní práce jsou vykonávány dobrovolníky zdarma.

Na provoz školky a stravu přispívají rodiče částkou 30,– Kč za den, před vánoci na hračky jednorázově částkou 500,– Kč. Místo školkovného rodiče nabízí školce své nadání, svůj čas…

Další nutné finanční prostředky na provoz získáváme z akcí na podporu Domova svaté Zdislavy a z darů. Za které všem srdečně děkujeme.

Pokud by vás cokoli zajímalo, můžete se na nás sestry obrátit. Kontaktní údaje najdete zde.

Přihlásit se k odběru RSS - Skolka_zaklad