Řenkov

Řenkov je ves 1 km východně od Předbořic. Dříve se také nazývala Řemkov. Leží v malebné kotlině na severozápad od hřetu Višťáku na pravém přítoku Předbořického potoka. Na obvodu vsi se zachovaly na několika místech pozůstatky kamenného ohrazení.

Panoráma ŘenkovaNěkolik roubených chalup pochází z odbobí rozvoje lidové architektury v 17. a 18. století. Zmínka o vsi je již z roku 1497, kdy Mašek a Hlavín Petr z Řenkova dosvědčují, že na faře v Kovářově byl kněz vždy pod jednou způsobou. V roce 1575 se uvádí v majetku Kryštofa ze Švamberka na Orlíku a později přešla do majetku Schwarzenbergů. Na svazích zalesněného vrchu Višťáku nad Řenkovem je řada balvanů typických pro zdejší krajinu. Vesnice dnes slouží převážně k rekračním účelům.

Paulova kapličkaPoblíž silnice z Řenkova na Březí se v plotě nachází nově zbudobaná kaplička. Postavil ji na svém pozemku pan Paul z Řenkova. Zbudována byla roku 2008 a téhož roku posvěcena.

V roce 1790 měl jen 8 domů, v roce 1940 18 čísel a 92 obyvatel.

 

Další fotografie:

Řenkov od BřezíPaulův statekVjezd do Paulova statkuPříjezd do Řenkova od BřezíSrub na rozcestí v ŘenkověCesta do ZahrádkyŘenkov, statek u FořtůRozcestí v ŘenkověRybník na návsiCesta směrem na VladyčínHospodářské stavbySrub u cesty na VladyčínPůvodní roubenkaŘenkov, stavení u cesty na VladyčínŘenkov od Vladyčína