17 Zář 2014

Tábor 2013 v Kestřanech (24. července – 2. srpna)

Submitted by Rehor72
Letošní tábor jsme uspořádali na faře v Kestřanech. Tato rozsáhlá galerie představuje výběr z toho nejzajímavějšího. Bližší informace najdete v příslušných článcích...
1. den – sjíždění účastníků
2. den – logo tábora na vratech fary
2. den – dva nerozluční přátelé po celý tábor
2. den – hra Expedice, příprava na boj s příšerami
2. den – hra Expedice, luštění tajenky
2. den – hra Expedice, měření výsledků nachytané vody
2. den – z odpoledního programu
2. den – odpolední program, zrakové klamy
2. den – odpolední program, biblické postavičky, Zacheus
2. den – odpolední program, Zacheus
2. den – odpolední program, dialog...
2. den – odpolední program, dialog...
3. den – po snídani...
3. den – příprava svatby
3. den – přijel mezi nás také Martin
3. den – nalepování bodů ve stylu větviček
3. den – příprava svatby
3. den – dopolední program
3. den – před obědem přišly vhod kuličky
3. den – po dopoledním programu mohl každý ještě druhému doplnit...
3. den – instruktáž před hrou Stroj času
3. den – hra Stroj času, skládání plánu
3. den – hra Stroj času, plnění úkolu
3. den – hra Stroj času, řešení Sudoku
3. den – hra Stroj času, získávání metru
3. den – hra Stroj času, stanoviště u Martina
3. den – hra Stroj času, Vojtěch dělal pavouka
3. den – hra Stroj času, Peťa byl hlavní organizátor a rozhodčí
3. den – hra Stroj času, Pavel dopadl špatně – do kopřiv
3. den – hra Stoj času, stanoviště u sestry Pavlíny
3. den – hra Stroj času, stanoviště u sestry Kateřiny
3. den – hra Stroj času, přenášení plánu na dlažbu
3. den – večerní služba mytí nádobí – zelení
3. den – večerní tvoření
4. den – Snídaně
4. den – Oběd
4. den – Příprava na Křížovou cestu
4. den – Příprava na Křížovou cestu
4. den – Křížová cesta
4. den – Křížová cesta
4. den – Křížová cesta
4. den – Křížová cesta
4. den – Křížová cesta
4. den – Křížová cesta
4. den – Křížová cesta
4. den – Křížová cesta
5. den – Nedělní dopoledne
5. den – Nedělní dopoledne, příprava k soutěžím
5. den – Soutěžní otázky
5. den – Soutěžení
5. den – Odcházíme na okružní trasu
5. den – Brod na okružní trase
5. den – Ten den bylo tropické horko, skoro 40 stupňů!
5. den – Společné foto na cestě
5. den – Přicházíme k rezervaci Řežabinec
5. den – Odpočinek
5. den – Odpočinek
5. den – Dozvídáme se o přírodě a rezervaci z informačních tabulí
5. den – Foto na molu řežabineckého rybníka
5. den – Hrozně zde žrali komáři
5. den – ToiToika na louce v polích vzbudila údiv
5. den – Unavení se vracíme zpátky
5. den – Večerní bilance
5. den – Večerní bilance
6. den – na ranní mši svaté v kostele sv. Kateřiny
6. den – zpěvácká dvojka, která měla na starosti přednes žalmů
6. den – přímluvy byly také každý den rozdělené
6. den – mše svatá, svaté přijímání
6. den – Anička s Bárou a Bětkou sloužili hudbou
6. den – před snídaní byla vždy modlitba
6. den – nový zlepšovák, táborový facebook
6. den – z dopoledního programu Nové nebe, nová země
6. den – tvorba společné koláže
6. den – Bětka umí pěkně kreslit a psát
6. den – na autobusové zastávce v Kestřanech
6. den – zde jsme si krátili volnou chvíli pod vedením Vojtěcha
6. den – v autobuse, jedeme do Strakonic
6. den – ve Strakonicích
6. den – zde byla hra Co je štěstí?
6. den – shromažďujeme se k odchodu
6. den – cesta na autobusové nádraží
6. den – na autobusovém nádraží jsme si krátili čas focením
6. den – už jsme v Katovicích
6. den – k vyložení věcí jsme utvořili řetěz
6. den – věž katovického kostela
6. den – Katovice, fotbal to je hra...
6. den – fotbal v Katovicích
6. den – fotbal v Katovicích
6. den – fotbal v Katovicích
6. den – fotbal v Katovicích
6. den – házení s rugbyovým míčem
6. den – Pavel a míč
6. den – jiní si bezvadně popovídali
6. den – bezvadná večeře, díky Katovickým
6. den – večerní oheň a opékání
6. den – opékání a bezvadné popovídání
6. den – večeře byla vynikající
6. den – povídání kolem ohně
6. den – a také zpěv
6. den – příprava raftů na druhý den
6. den – naši dobrodinci, vzpomínáme
7. den – snídaně v Katovicích
7. den – byl s námi i místní pan farář
7. den – nakládání lodí na auto, aby byly převezeny k vodě
7. den – ještě jednu loď...
7. den – všichni dostali pádla a záchranné vesty
7. den – byli jsme plní očekávání
7. den – a to už jsme na své první zastávce, ve Strakonicích
7. den – tady byl vynikající oběd, který každý s chutí snědl
7. den – a už jsme připraveni na další cestu
7. den – další zastávka, Štěkeň
7. den – adorace ve Štěkni
7. den – noční mše při svíčkách
7. den – noční mše při svíčkách
7. den – noční mše při svíčkách
8. den – Václav chystá vzkazové obálky pro každého
8. den – odcházíme na odpolední program
8. den – cesta na odpolední program kolem kostela
8. den – u mostu nás už čekal Honza Mudruňka
8. den – nácvik slaňování, Bětka
8. den – nácvik slaňování
8. den – také Vojtěch si to vyzkoušel
8. den – druhá disciplína, šplh po síti
8. den – a třetí disciplína, slanění do lodi
8. den – nebylo to jednoduché
8. den – šplh po síti je fyzicky náročný
8. den – jen aby loď přijela včas...
8. den – důležité bylo se potkat
8. den – slaňování do lodi bylo oblíbené
8. den – Marťa to taky zkusila
8. den – a už je šťastně v lodi
8. den – Marky
8. den – začínáme soutěžit
8. den – druhá disciplína
8. den – a třetí
8. den – druhé družstvo
8. den – druhá disciplína
8. den – a třetí...
8. den – a rychle dojet ke břehu
8. den – závěrečné foto s Honzou Mudruňkou
8. den – na večer jsme si zahráli s mítními fotbal
8. den – a holky bezvadně fandily
9. den – ráno na růženci
9. den – nácvik tanců před dopoledním programem
9. den – dopolední práce ve skupinkách
9. den – červení
9. den – odpolední prohlídka kestřanské tvrze
9. den – odpolední prohlídka kestřanské tvrze
9. den – odpolední prohlídka kestřanské tvrze
9. den – odpolední prohlídka kestřanské tvrze
9. den – krásná klenba v bývalé hradní kapli
9. den – náš pan průvodce
9. den – krásná cihlová dlažba
9. den – velký sál, zde jsme si taky zazpívali
9. den – sestupujeme do sklepů
9. den – společné foto ve vinném sklepě
9. den – příšery v kestřanských sklepích
9. den – kestřanská tvrz
9. den – obálky se vzkazy už fungují na plné obrátky
9. den – také krabičky Tajného přítele
9. den – bětka a její výtvor
9. den – psaní vzkazů do obálek
10. den – na snídani, bodovací tabule už je vyplněna
10. den – tance před závěrečnou bilancí
10. den – tančíme hada