22 Zář 2014

Pouť do Vyššího Brodu, Římova a Rožmberka

Submitted by Rehor72
26. května 2012 jsme vyrazili na pouť do jižnější části jižních Čech. Navštívili jsme poutní místo Římov, klášter Vyšší Brod a město Rožmberk...
Ranní cesta za Milevskem
Zúčastnili se i naši nejmenší
Matouš a Mirek
Jarolímkovi a Peckovi
Sestra Kateřina a otec Řehoř
Fořtovi
Pohled do levé části
Už jsme v Římově
Přicházíme ke kostelu
Lípa, u níž se odehrálo roku 1628 zjevení
Dorotka
Na křížové cestě, či lépe Passio Christi
Cesta k dalšímu zastavení...
Květinka...
U spících apoštolů
Cesta přes potok
V lese
U anděla těšícího Krista
Už jsme zde skoro všichni
U další kaple na kopci
Už pomalu chvátáme na prohlídku
Naši nejmenší
Nad řekou Malší
Cestu si krátíme přes pole
Honza
Zajímavý detail májky...
Už se scházíme k prohlídce poutního areálu
P. Tomáš Koňařík
Výklad některé dost zmáhal...
Ambity
Uvnitř kostela
Ambity měly malované stropy
V loretánském domečku
Rozhodujeme se v Římově pro oběd
Odjezd z Římova
Rožmberk
Hrad Rožmberk
Jdeme si ho prohlédnout
Děti využili přítomnost pranýřové klece
I Kristýnka
Anička na nádvoří hradu
Peckovi s Andrejkou
Dorotka s Týnkou
Sestupujeme dolů
Vyšší Brod
Na klášterním nádvoří
V kapli sv. Anny jsme měli mši svatou
Na cestě zpět
Honza...
Kluci neztratili energii ani na zpáteční cestě
Vzadu v autobuse byla legrace
Dominik nás taky pobavil