22 Zář 2014

Dicézní setkání mládeže 31. března 2012

Submitted by Rehor72
V sobotu před Květnou nedělí podle tradice založené Janem Pavlem II. se po celém světě konají setkání mladých lidí se svými biskupy. Na takové setkání jsme jeli letos i my do Českých Budějovic.
Ráno jsme se setkali před klášterem, odsud byl také odjezd...
Zastávka na benzínce cestou do Budějovic
Náš autobus... :-)
Pan řidič, velice šikovný... :-)
A tady je náš autobus zevnitř...
A už jsme na místě a jdeme do kostela
Registrace, a kohopak jsme to potkali? Naše sestry z Předbořic... :-)
Společné foto. Bylo nás hodně...
Kostel u Piaristů, nyní je to provizorně katedrála
Tak a tady sedíme my...
Ano, to jsme my...
Zaujali jsme docela prostor
Naši...
Katecheze otce biskupa Jiřího
Klenba u Piaristů
Přesun na Biskupské gymnázium na další program
Odpolední program v kostele, přede mší...
Roman Dvořák nás zve na celostátní setkání do Žďáru
Vojta Vágai moderoval setkání od rána...
Závěrečné děkování po mši svaté
A ještě otci biskupu Pavlovi
A tady už se sbíráme na odchod
Už jsme skoro všichni
A za chvilku jdeme zase k autobusu na odjezd...