Tábor 2014, 1. den

Do Nové Cerekve jsem dorazil odpoledne asi ve 14 hodin. Tam již čekaly sestry, které zde již byly od nedělního odpoledne a připravovaly prostředí pro nás pro všechny. Já jsem se věnoval vykládce všech potřebných věcí, pomůcek atd. a sestry mezitím šly nakupovat do obchodu pečivo. Vše se chystalo na příjezd ostatních…

Vstup do fotogalerieAsi kolem čtvrté odpoledne už jsem měl telefon od Báry, zdali bych se nestavil na nádraží pro Vaška, který ač o berlích, si přesto tábor nenechal ujít. Od nádraží k faře to je více než kilometr, tak jsem pro něj rád zajel a taky cestou sebral nějaké ty bágly. Hned tehdy jsem si všiml, že bude legrace, protože Vojta vezl mandolínu... V průběhu odpoledne jsme se zkompletovali všichni, až na Lídu, která měla dorazit až ve středu odpoledne. Vlastní program začínal společnou večeří v 18 hodin.

Pak jsme se sešli k první společné bilanci, kde jsem všechny seznámil s rozdělením týmů do čtyř barev (červení, modří, zelení a žlutí), rozdělením služeb, které jsme převzali z loňského tábora v Kestřanech a které se velmi osvědčilo. Rozdělováním služeb byl pověřen Matěj, který každý den otočil barevným kolečkem, a tím se mezi jednotlivé týmy rozdělily služby umývačů, modličů, nosičů a čističů. Letos jsme se rozhodli nebodovat aktivity a nesoutěžit, abychom si tábor užili jako opravdovou odpočinkovou aktivitu.

Mottem letošního tábora bylo: Cesta kolem světa za 80 dní. Toto téma volně navazovalo na stejnojmenný román Julese Verna a každý den jsme tak navštívili jinou zemi, o níž byla každý den prezentace, tedy stručné seznámení s danou zemí z různých hledisek (zeměpis, obyvatelstvo, co se tam jí, náboženství atd.), dále jsme se snažili alespoň jednou denně připravit speciální jídlo, které tuto zemi nějak charakterizuje. Tohoto náročného úkolu se ujala Anička Otrubová, které tímto děkuji, protože to pro ni znamenalo jednak najít toto jídlo, dopředu si jeho přípravu vyzkoušet doma, pak toto jídlo nanormovat pro 25 lidí a pak na táboře v nelehkých podmínkách programu připravit. A musím poznamenat, že svůj úkol zvládla na jedničku! Bilance pokračovala pak reflexí každého, kdo chtěl něco říct, toho s čím přijíždí na tábor, na co se těší, čeho se obává atd.

Po bilanci pak následovalo promítání filmu Cesta kolem světa za 80 dní, jenž byl volně natočen podle Verneovy předlohy. Následně jsme se pomalu šli uložit ke spánku v očekávání příštího dne.

Sepsal Řehoř

Články: