Pozvánka na 18. PřeBoMil – Christ-Life

Jak jsme již na táboře o tom mluvili, koncem září, tedy přesně od pátku 26. září do neděle 28. září se uskuteční další setkání PřeBoMilu, tentokrát organizované ve spolupráci s Diecézním centrem pro mládež v Budějovicích. Název je Christ-life, což si snadno každý přeloží... Jde o proniknutí do Kristova života, do života s Ním.

Pozvánka na Christ-lifeZabývat se budeme modlitbou, svátostmi, povíme si něco o Bohu, v kterého věříme, o Otci, Synu a Duchu Svatém. Jde o přípravný krok pro to, abychom příští rok mohli začít v našem společenství kurs animátorů, který by nám měl poskytnout potřebné dovednosti a znalosti k organizaci setkávání. To jsou další kroky k tomu, aby naše společenství bylo samostatné a schopné si všechno zajistit pro svá další setkávání...

Když budeu citovat z upoutávky, která je zvěřejněná na DCM: Kurs Christ-life si klade za cíl, abychom se společně duchovně obnovili, dozvěděli si základy víry, přiblížili se k Bohu skrze modlitbu a okusili zážitkové hry. Je připraven pro mladé různé škály, tudíž může přijet kdokoliv. Ovšem pro ty, kteří by chtěli následující rok navštěvovat kurz animátorů, je podmínkou!

S sebou si vezměte to, co obvykle. Doporučený příspěvek je stanoven na 350 koru, což je opravdu hodně, a proto se toho vůbec nebojte, myslím, že to dokážeme i podstatně levněji, toto zkusím ještě projednat.

Prosím, hlašte se, pokud je to možné, brzy!

Zvu Vás tedy na další setkání!

Řehoř, Honza Liška, Roman Dvořák

Zúčastní se Nezúčastní se
Vojta Otruba
Pája Krejčová
Bětka Pecková
Dáda Procházková
Kuba Fořt
Marťa Soukupová
Terka Jirsová
Lída Rozhoňová
Míša Soukupová
Káťa Fořtová
Honza Pecka
Markéta Dvořáková
Petr Wudi
Marek Schmeller
Vašek Wudi
Marky Wudiová
Bára Otrubová
Adéla Kubíčková
Matěj Jirsa
Martin Zapletal
Anička Jarolímková