22 Říj 2014

Poutě v kapličkách v září 2014

Submitted by Rehor72
V září slavíme pouť v Pechově Lhotě, ve Vepicích, posvícení v Radvánově a pouť v Dobrošově. Jak tyto akce proběhly letos vám pomohou přiblížit tyto fotografie.
Pouť v Pechově Lhotě, kaplička Na vinici
U kapličky bylo také pouťové pohoštění
Kaplička Na vinici dne 6. září 2014
Kaplička Na vinici
Západ slunce Na vinici
Starší účastníci se dopravili autem
Pouť ve Vepicích 13. září 2014
Uvnitř kapličky Povýšení sv. Kříže
Pohled před kapličku
Shromáždění poutníci
Úklid po mši svaté
Vyzdobený oltář
Posvícení v Radvánově 20. září, po průtrži mračen
Uvnitř kapličky Růžencové Panny Marie
Účastnice posvícení
Pouť v Dobrošově, 4. říjen
Kaplička sv. Václava od oltáře
Křest malého Ondry Kortana
Mše svatá se křtem v Dobrošové
Z křtin
Naplněná kaplička v Dobrošově
Společné foto po křtu v Dobrošově