Poutě v kapličkách v září 2014

V září slavíme v kapličkách poutě. Nejdříve je to pouť v Pechově Lhotě, kde slavíme Narození Panny Marie. Tradičně pak chodíme nad vesnici ke kapličce Na vinici. Letos tato pouť proběhla 6. září. Následuje pouť ve Vepicích, kde je kaplička zasvěcení Povýšení sv. Kříže. Letos jsme tuto pouť slavili 13. září. Pak následuje posvícení v Radvánově, které jsme letos slavili 20. září.

Vstup do fotogalerieTen den poznamenala průtrž mračen spojená s bouřkou, která napáchala v okolí škody, zaplavila silnice a některé domy. Nakonec jsme však mši svatou se zpožděním slavili. Poslední poutí je pak Dobrošov, kde je kaplička zasvěcená sv. Václavu. Letos jsme ji konali o týden později, 4. října. Ale výjimečnou událostí byl křest Ondry Kortana, z Dobrošova. Nabízím vám k prohlédnutí několik fotografií z těchto událostí.

Řehoř J. Žáček.

Články: