19 Lis 2014

Biřmování dne 19. října 2014

Submitted by Rehor72
V neděli 19. října jsme ve farnosti slavili velkou událost. Sedm z nás přijalo svátost křesťanské dospělosti. Zde Vám nabízíme několik fotografií z této události
Slavnostní průvod na úvod
Celebrantem byl otec biskup Pavel Posád
Uvítání od starosty obce pana Pavla Hrocha
Biřmovanci se svými kmotry
Biřmovanci se svými kmotry
Evangelium
Představení biřmovanců
Závěr promluvy
Biřmování Terezky
Biřmování pana Zajíčka
Biřmování Šimona
Pozdrav "Pokoj tobě!"
Na řadě je Václav
Biřmování Václava
Bezprostředně po biřmování
Přímluvy četla Terezka s Václavem
Obětní dary přinášejí Šimon s Katkou
Příprava obětních darů
Eucharistická modlitba
Proměňování
Skrze Něho a s Ním a v Něm...
Svaté přijímání bylo pod obojí způsobou
Terezka
Václav
Martin
Děkování v podání Adélky a Martina
Závěrečná promluva
Závěrečná promluva
Požehnání
Ministrant Tomáš
Podepisování knihy
Závěrečné foto
Závěrečné foto i s kmotry
Závěrečné foto i s kmotry