5 Pro 2014

Požehnání pomníku v Zahrádce 29. listopadu 2014

Submitted by Rehor72

V sobotu 29. listopadu, před první nedělí adventní, jsme se shromáždili na malé slavnosti, při níž byl slavnostně odhalen památník obětem první světové války ze Zahrádky. Zde vám nabízíme několik fotografií jako vzpomínku.

Před začátkem slavnosti
Zúčastnili se téměř všichni zahrádečtí
Starosta Petrovické obce Petr Štěpánek
Shromáždění účastníci
Proslov pana starosty
Po hymně byl památník odhalen
Odhalení provedli pánové Škoch a Soukup
Položení věnce obětem
Salutování před památníkem
Odhalený památník