Oprava varhan v Kovářově 2015

V tomto článku budu podávat pravidelné aktualizace prací, které se dějí na varhanách v kovářovském kostele. Řazení bude chronologicky od nejnovějších, po nejstarší příspěvky. Dále je k dispozici fotogalerie, kde budu přidávat postupně fotografie z průběhu díla obnovy, tak, jak je budu mít k dispozici...

Vstup do galerie:Vstup do fotogalerie

Své příspěvky na obnovu varhan můžete posílat na účet číslo: 2400720436/2010 (Fio banka a. s.). Další možnost je složit hotovost v sakristii v Kovářově, nebo u paní Rybníčkové na Obecním úřadě či v ordinaci MUDr. Kahouna. Po vyžádání Vám rádi vystavíme doklad o přijetí daru.

14. května 2015:

V tuto chvíli jsou již téměř před dokončením všechny potřebné díly pro nové kůželky obou manuálů.

Pro ilustraci, každá kůželka se skládá z 8 dílů, kůželek je celkem 648 ks. Navíc se vyrábí vodící dráty kůželek. Těch je 1296 ks. Celkem se nyní vyrábělo tedy 6482 ks dílů pro nové kuželky.

V kostele je již připravena vzdušnice I. manuálu pro zapálení kůželů vrtání vzdušnice a vsazení kuželek. To bude probíhat v sobotu 16.května. V dalším týdnu bude I. manuál naladěn. Pak bude probíhat práce na II.manuále a pedále, což díky nyní vyrobeným kuželkám pro celý nástroj, bude již záležitost na cca 10 dní.

Přikládám i foto soustružení kuželek, celkem 648 ks, pro zajímavost tyč potřebná k soustružení všech kuželek by měřila 9 m.

15. dubna 2015:

„Včera a dnes jsem započal s 2. etapou opravy varhan v Kovářově.

Navzdory předpokladu, že během 2. etapy budou varhany mimo provoz, jsem nakonec započal s výměnou kuželek vzdušnice 1. manuálu.

2.manuál a pedál rozmontuji až po dokončení 1. manálu, aby byla zaručena kontinuita hry bez přerušení.

V příloze zasílám ještě foto namontovaných aprátů z 1. etapy a dále foto vzdušnice po demontáži v 2. etapě.“

18. února 2015:
"Barkerovy aparáty jsou komplet hotové, od 19.2 bude probíhat jejich montáž v kostele. Do konce tohoto týdne budou práce z mé strany hotové. Od 25.2. bude v kostele pracovat také pan Jantač, s kterým dokončíme v podstatě 1. etapu opravy. 2. etapu zahájím hned po velikonocích, mezitím budou probíhat průběžně přípravy. Tzn. vyrábět se budou komponenty pro nové kuželky vzdušnic. V příloze zasílám opět nějaké fotografie, tentokrát aparáty, a práce na nich. Co se týče cenové hladiny, oproti původním ceně 52.800,- Kč vyšla cena 1. etapy na celkových 59.000,- Kč. Cena se navýšila z důvodu vyšších materiálních nákladů a času, které novému aparátu bylo třeba věnovat. Zlevnil jsem i něco na práci (místo původním 300,- Kč/hod, účtuji 250,- Kč/hod). :-) Zde přikládám vyúčtování:

Materiály - konzervační prostředky, chemikálie  3 000,- Kč
Materiály - dřevo   5 000,- Kč
Materiály - klíh, tmely, přírodní laky a mořidla     900,- Kč
Materiály - kůže, plátna, popruhy  2 000,- Kč
Ostatní materiály (spojovací materiál      1 500,- Kč
Cena práce 180 hodin (250,- Kč/hod.)        45 000,- Kč
Náklady na dopravu 200 km (8,- Kč/km)  1 600,- Kč
Celkem náklady činí         59 000,- Kč"

Tolik pro tentokrát zprávy od pana Nožiny, další zprávy budou, jak doufám od pana Jantače. Do galerie jsem opět dohrál fotografie z tohoto týdne prací.

12. února 2015:
Pan Nožina zaslal další zprávu o opravě varhan: "V tuto chvíli je již vyrobeno všech 108 míšků Barkera. Dokončeny jsou kompletní kuželky 108 ks – každá se skládá z 11 komponent. Hotovy jsou ovládací trčky barkera. Nyní pracuji na aparátu, kde všechny tyto komponenty budou namontovány." Budeme se tedy těšit na další zprávy o opravě našich varhan... Do galerie jsem dohrál dalších pět fotografií...

28. ledna 2015:
Poprosil jsem pana Nožinu, aby nám popsal, na čem právě dělá. Takže tady je jeho povídání:

"V současné chvíli realizuji výrobu komponentů pro nové Barkerovy aparáty varhan. Jak takový Barker funguje, lze prostudovat na těchto stránkách.

Co je již vyrobeno: Vysoustruženo 108 ks kuželek z lipového dřeva. Okoženo 108 ks kuželek kozlečí kůží. Nastříháno, do špičky zbroušeno a oboustraně vyřezány závity 108 ks mosazných os kuželek. Nastříháno, do špičky zbroušeno 216 ks vodících mosazných štiftů kuželek. Vyrobeno 108 ks polotovarů vodících vidliček kuželek. Nastříháno, do špičky zbroušeno a vyřezány závity mosazných regulačních štiftů ovládacích trček - 108 ks. Zkráceno na požadovanou delku ovládací trčky, použit původní materiál trček. Odstrojeny jsou již i původní aparáty,některé komponenty budou použity pro výrobu kontra ventilů kuželek. Celkem bude použito 216 ks kožených matiček z třísloviny a 108 papírových kroužků..."

Fotky, které pan Nožina poslal jsem přidal do fotogalerie...

21. ledna 2015:
Po podpisu smlouvy o dílo se pan Nožina pustil do demontáže ovládacích aparátů a objevily se nové problémy. Píše:

"Dnes a včera došlo k demontáži ovládacích aparátů z varhan v Kovářově. Po demontáži a při podrobném průzkumu aparátů v dílně, jsem zjistil, že pneumatické výpustkové aparáty svou konstrukcí nejsou ideálním způsobem vyrobené a samotnou renovací nebude dosaženo z mé strany spokojenosti tak, abych byl schopen zaručit 100% spolehlivost po dalších 10 let své záruční doby. Výpustkové aparáty byly vyrobeny varhanářem Hubeným a měly funkci uskutečňovat změnu ovládání traktury pod vzdušnicemi z pneumatické ovládání na mechanické. Lze říci, že tehdy se jistě jednalo o moderní a možná jediné řešení, jak pneumatický stůl se všemi jeho možnostmi zapojit na mechanické kuželkové vzdušnice. Vzhledem k tomu, že ovládání varhan bylo přepracováno panem Jantačem z pneumatické na elektrické ovládání, a tento aparát mohl být odstraněn už tehdy, složité a k opravám špatně přístupné aparáty jsou nyní ve varhanách přílišným "luxusem", který provoz varhan muselo a jistě i bude zbytečně prodražovat. Z konstrukčního hlediska existují jiné varianty, jak udělat varhany spolehlivějšími ke spokojenosti všech zúčastněných stran."

Proto po dalším jednání bylo dohodnuto, že bude ovládání výpustkových aparátů předěláno následovně: "bude vyroben nový pneumaticko-mechanický aparát – Barkerova páka. Je to v podstatě obměna stávajícího aparátu, fungující však tlakově, ne výpustně, ovládací mníšky jsou tak na rozdíl od stávajících aparátů volně přístupné pro případné opravy a revizi. S tím souvisí přepracování elektrického ovládání, prodloužení kabeláže s použitím stávajících elektromagnetů. Výhody: Cenově srovnatelné jako renovace, cenově téměř stejné. Oproti renovaci výrazně spolehlivější. Nevýhody: Aparáty zaberou nějaký ten prostor pod varhanami, ale ne tolik jako stávající aparáty, životnost materiálů mníšku cca 70 let, poté bude třeba opět do ovládání investovat a mníšky překožit. Z hlediska rozsahu prací z mé strany může dojít k navýšení pouze v řádech tisíců korun..."

Toto řešení, které se ukázalo jako jediné schůdné bylo nakonec přijato za definitivní...

15. ledna 2015:
Pan Ing. Jantač zasílá své stanovisko k opravě elektrické traktury: "V Kovářově jsme použili tranzistory belgické firmy ITT typu BC 337 pod dojmem, že firma má certifikát řízení jakosti ISO 9001. To tehdy bylo velmi módní, ale o kvalitě výrobků to nic nevypovídá. Poruchovost se ukázala 100x vyšší, než je obvyklé (i pro výrobky bývalé Tesly Valašské Meziříčí). Důvodem je podle mikroelektronika kolegy ing. Pavla Tichého špatná technologie zapouzdření tranzistorů zaléváním reaktoplastovou pryskyřicí. Zbytky po chemické reakci vytvrzování pryskyřice působí destrukci čipů či jejich kontaktování. Výsledkem je částečný průraz kolektor-báze. Nebyli jsme jediní, kdo měl tyto potíže. Reklamovat to nelze, protože výrobek i tak splňoval minimum evropské normy střední doby mezi dvěma poruchami 10000 hodin. Při 500 použitých kusech pak činí střední doba bezporuchového provozu pouhých 20 hodin, při započtení doby bez provozu s cca 30x větší spolehlivostí vyjde pouhých 10 hodin!!! Tedy asi 3 měsíce, pokud se hraje jednou týdně hodinu!!! Takové máme v Evropě normy a výrobky!!! Proto navrhuji jejich kompletní výměnu. Práce s dopravou cca 15000 Kč, materiál 1000 Kč. K tomu případné další práce s kontrolou a regulací, to celkovou cenu navýší předběžně na 20 000 Kč." Dále pan Jantač konstatuje, že čas na práci letos mít bude...

20. prosince 2014:
Obdržel jsem zprávu o opravě varhan s cenovou nabídkou. Ke stažení a nahlédnutí je zde. Pan doktor Kahoun mi nabídl, že si vezme na starost získávání potřebných finančních prostředků pro opravu. Nástroj budou opravovat dva lidé: pan Peter Nožina, varhanář, pan Ing. Jaromír Jantač bude opravovat elektrickou trakturu nástroje. Po odborné stránce bude na opravu dohlížet a pro případné konzultace bude k dispozici pan Vít Honys, diecézní organolog.

Začátek prosince 2014:
Začátek se datuje do začátku prosince, kdy jsem požádal pana Petera Nožinu, varhanáře o opravu prasklého měchu. Pan Nožina měch opravil a při té příležitosti provedl celkovou prohlídku nástroje a konstatoval, že nástroj je ve špatné stavu. Je nespolehlivý a pro neznalé je prakticky neovladatelný. Proto jsem jej požádal o zpracování nabídky opravy varhan s tím, aby práce, pokud to bude možné, rozdělil do etap, které by byly schůdněji realizovatelné.

Řehoř J. Žáček.

Články: