27 Led 2015

Oprava varhan v Kovářově 2015

Submitted by Rehor72

V této galerii jsou umístěny fotografie, které dokumentují postup oprav na varhanách v Kovářově, které jsme zahájili v lednu 2015...

Pohled do částečně rozebraných varhan
Ovládací elektromagnety
Píšťaly
Detail mechanismu ovládání píšťal
Vedení elektroniky
Pohled na hrací stůl
Ovládání pedálových píšťal
Detail elektronických spínačů jednotlivých kláves
Pozůstatky z předchozí neodborné opravy...
28. leden: Detail původních míšků...
28. leden: hotové polotovary mosazných štiftů trček
28. leden: mosazné vodící štifty kuželek aparátů
28. leden: nové kuželky aparátů s mosaznou osou a polotovar vodících vidliček kuželek
28. leden: pulpety a vstup vzduchovodu
28. leden: pulpety původního aparátu
28. leden: řezání závitů a ohýbání mosazných zajišťovacích skob tónových lišt vzdušnic
28. leden: řezání závitů mosazných štiftů ovládacích trček barkeru
28. leden: řezání závitů v praxi
28. leden: sada na řezání závitů 1–25 mm
28. leden: výpustkové mníšky barkeru
12. únor: Detail kuželky
12. únor: Kompletní kuželky
12. únor: Míšek Barkerova aparátu
12. únor: Míšky
12. únor: Ovládací trčky
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
18. únor: aparáty a práce na nich
15. duben: namontované aparáty z 1. etapy
15. duben: namontované aparáty z 1. etapy
15. duben: namontované aparáty z 1. etapy
15. duben: namontované aparáty z 1. etapy
15. duben: namontované aparáty z 1. etapy
15. duben: vzdušnice po demontáži
15. duben: vzdušnice po demontáži
14. květen: soustružení kuželek
14. květen: soustružení kuželek
14. květen: soustružení kuželek
14. květen: soustružení kuželek
14. květen: soustružení kuželek
14. květen: soustružení kuželek