Oprava střechy fary v létě 2016

Minulé léto se konečně dostalo na dlouho plánovanou akci výměny krytiny na budově naší fary v Kovářově. Ta byla původně pokryta azbestocementovou krytinou, která byla zejména na zadní části původní a již dožilá. Směrem k silnici byla střecha opravována po velkém krupobití někdy v roce 2000 a nebyla v tak výrazně špatném stavu, nicméně na mnoha místech již chyběly hřebenáče.

Proto spolu s farní radou jsme se rozhodli výměnu krytiny provést. Po zvážení několika cenových nabídek jsme zvolili firmu MarBo pana Bohumíra Marešovského. Celkové náklady překročily částku 360 tisíc korun. Z velké části nám pomohla Obec Kovářov, která nám ve dvou letech věnovala příspěvek celkem 100 tisíc korun. Práce byly zahájeny hned zpočátku července 2016 a trvaly celý měsíc červenec. Během této doby bylo třeba demontovat starou krytinu, která je nebezpečným odpadem a patřičně ji zlikvidovat. Dále proběhla kontrola bednění, montáž kontralatí a latí a na ni se pokládala nová betovová krytina a plech s plastovým protikorozním ošetřením RUKKI. S prací provádějící firmy jsme byli velice spokojeni a nová střecha je ozdobou naší farní budovy. Děkujeme jednak Pánu Bohu, že vše proběhlo v pořádku, ale také děkujeme pracovníkům firmy MarBo za krásnou a bezvadnou řemeslnou práci. Děkujeme.

V galerii si můžete prohlédnout pár fotografií z průběhu prací. Pokud najdeme další, tak je sem přidáme... Vstup do galerie