Zápis ze setkání farní a ekonomické rady 26. 11. 2016

Setkání se uskutečnilo v sobotu od 9:45. Zúčastnili se: Luboš Bolek, František Krejčí, Petr Marešovský, Marie Robová, Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Wudiová a Jaroslav Kahoun. Jednání vedl Řehoř J. Žáček.

Na programu bylo:

  1. Zhodnocení velké investiční akce roku 2016 a tou byla oprava střechy farní budovy. Celkové náklady činily 364 tisíc korun, přičemž obec Kovářov nám přispěla ve dvou letech celkem 100 tisíci korunami, obec Hrazany 20 tisíc. Zároveň jsme si z farnosti Hodušín vypůjčili 70 tisíc, které budeme mít splacené brzy po Novém roce. Jednomyslně jsme tuto opravu zhodnotili jako zdařilou a kvalitní a vyjádřili naději, že střecha nám bude sloužit dlouhá léta.
  2. Finanční stav farnosti: běžný účet 8 tisíc Kč, pokladna 55 tisíc Kč.
  3. Pan J. Kahoun navrhl osadit okap nad schody na kruchtu do kostela a nabídl se, že tuto záležitost zařídí, což bylo schváleno.
  4. Dále jsme diskutovali nad nutností revizí elektrických rozvaděčů, komínů, hasicích přístrojů, hromosvodů. Na tyto práce budeme preferovat vždy místní řemeslníky.
  5. Dalším bodem byla situace péče o kněžské hroby. Jejich péče je rozdělena následovně: hrob P. Palečka obstarává paní Fedrová, hrob P. Zítka pravidelnou péči nevyžaduje, hrob P. Bodláka a Kopty zajišťuje pan Bolek, hrob P. Skaly je v pořádku a nevyžaduje zatím řešení.
  6. Dalším bodem byla připomínka žalostné situace lip před kostelem v Předbořicích. Zde bylo rozhodnuto intervenovat s žádostí a probírku na Obci Kovářov.
  7. Dalším bodem je stárnoucí tým stavitelů jesliček. Pokusíme se sehnat nové, mladší pomocníky.
  8. Sobotní ranní mše svatá je dosud slavená v 9 hodin ráno. Zazněl návrh ji posunout na 8. hodinu ranní. Tento návrh jsme přijali.
  9. Dalším bodem byla připomínka k úrovni kázání při mši svaté. Byla vznesena prosba, zdali by se nemohlo kázat o tématech bližších návštěvníkům bohoslužeb. Což jsem přislíbil.

Celé setkání skončilo pak v 11:15. Všem děkuji za účast a podnětné připomínky a za nabídku pomoci.

Řehoř J. Žáček.