13 Kvě 2017

Příprava na první sv. přijímání 2017

Submitted by Rehor72

V této galerii si můžete prohlédnout fotografie za našich setkání při přípravách na první svaté přijímání roku 2017.

22. března – tvoříme společenství
22. března – země s řekou
22. března – zdobíme břehy Jordánu
22. března – zdobíme
22. března – vyprávíme si příběh evangelia
22. března – výsledný obraz
4. dubna – opakujem, co už víme
4. dubna – vytváříme bránu
4. dubna – zkoušíme vnímat světlo
4. dubna – brána s cestou
4. dubna – darujeme si světlo
4. dubna – posíláme si světlo
4. dubna – zdobíme cestu
4. dubna – společné prosby
4. dubna – výsledný obraz
12. dubna – vytváříme bránu
12. dubna – předáváme si světlo
12. dubna – jaké to je neslyšet?
12. dubna – každý má svou bránu
12. dubna – tvoříme brány
12. dubna – darujeme světlo
12. dubna – a umisťujeme do své brány
12. dubna – obdarováme druhé
12. dubna – přijímáme světlo
12. dubna – společná modlitba
12. dubna – společná modlitba
22. dubna – společné opakování
22. dubna – otevřená brána
22. dubna – zavřená brána
22. dubna – být v otevřeném domě
22. dubna – vytváříme cestu
22. dubna – společná modlitba
22. dubna – výsledný obraz
26. dubna – vítáme se
22. dubna – vítáme se
22. dubna – vítáme se
22. dubna – otevřená brána rukou
22. dubna – světlý a tmavý dům
22. dubna – přemýšlíme o tmavém domě
22. dubna – zdobíme tmavý dům
22. dubna – vytváříme cestu
22. dubna – přemýšlíme
22. dubna – přemýšlíme
22. dubna – být ve světlém domě
22. dubna – vytváříme druhou cestu
22. dubna – vytváříme cestu do světlého domu
22. dubna – vytváříme cestu
22. dubna – vyprávíme příběh o dvou synech
22. dubna – v domě otce je dobře
22. dubna – být v otcově domě je krásné
22. dubna – vytváříme svoji cestu
22. dubna – každý má originální
22. dubna – výsledný obraz
3. května – vytváříme společenství
3. května – každý máme své místo
3. května – učíme se ztišit
3. května – ztišení
3. května – vyprávíme o Ježíši
3. května – na zemi se stmívá
3. května – vyšly i hvězdy
3. května – Ježíš nás učí modlitbě
10. května – jsme kolem bílého stolu
10. května – povídáme si o chlebu
10. května – chléb je dar
10. května – co všechno je třeba než chléb vznikne
10. května – i naše společenství je jako chléb
10. května – společně se modlíme
17. května – Scházíme se a soustředíme se
17. května – Každý z nás má místo u společného stolu
17. května – Své místo jsme si také ozdobili
17. května – Zelené šátky připravují scenérii příběhu
17. května – Hořící svíce je symbolem Pána Ježíše
17. května – Seznamujeme se s příběhem
17. května – Učíme se píseň
17. května – Závěrečná modlitba
17. května – Závěrečná modlitba
24. května – Scházíme se, každý má své místo
24. května – Zdobíme si své místo
24. května – ...aby naše setkání bylo vzácnější
24. května – Výsledek
24. května – Vyprávíme si o Ježíši
24. května – Ježíš po své smrti přišel ke svým učedníkům
24. května – Umět si odpustit je budovat vztahy... (obraz)
24. května – Seznamujeme se s průběhem svátosti smíření
24. května – Loučíme se
30. května – Scházíme se
30. května – Zkoušíme se projít po zemi
30. května – Zamýšlíme se nad obilnými zrny
30. května – Obilné zrnko je velmi malé
30. května – Zkoušíme ho neztratit, Anežka
30. května – Jak zrnko roste
30. května – Z něj vyroste obilné stéblo
30. května – Zkoušíme si to znázornit svými těly
30. května – Obilí je hodně vysoké
30. května – Závěrečný obraz
8. června – Každý máme své místo a patříme k sobě
8. června – Zkoumáme hrozen vína
8. června – Zkoušíme napodobit hrozen
8. června – Zdobíme svá místa...
8. června – ...tím, že si každý složí svůj hrozen
8. června – Propojujeme se
8. června – Ježíš říká: "Já jsem vinný kmen, vy ratolesti..."
8. června – Rozdáváme si pracovní listy
14. června – Scházíme se kolem stolu
14. června – Každý má u kulatého stolu své místo
14. června – Zdobíme si své místo
14. června – Připravujeme na hostinu
14. června – Vyprávíme si o Ježíšově poslední večeři
14. června – Ježíš každému umyl nohy
14. června – My si umýváme ruce
14. června – Rozdělujeme si chléb a víno
14. června – Společně jíme
14. června – Závěrečné obdarování
17. června – První zpověď, scházíme se
17. června – Tabule prvokomunikantů
17. června – Vytváříme dům plný světla
17. června – Umisťujeme do něj suché předměty
17. června – Výsledný obraz
17. června – Čteme evangelium
17. června – Děti po zpovědi umisťovaly do obrazu hořící svíčku
17. června – Společná modlitba
17. června – Společné poděkování na závěr