28 Říj 2017

První svaté přijímání 2017

Submitted by Rehor72
Zde vám nabízíme několik fotografií, kterými si můžete připomenout atmosféru, ve které jsme oslavili slavnost Těla a Krve Páně a první přijetí eucharistie
Úvod mše svaté
Děti, které přijmou poprvé Pána Ježíše v eucharistii
Děti, které přijmou poprvé Pána Ježíše v eucharistii
Příprava na vyznání víry, zapálení křestní svíce
Příprava na vyznání víry, zapálení křestní svíce
Společné vyznání víry
Společné vyznání víry
Společné vyznání víry
Společné vyznání víry
Přinášení obětních darů
Přinášení obětních darů
Předávání obětních darů
Beránku Boží...
Beránku Boží...
Ta chvíle je tady: Adélka
Ta chvíle je tady: Láďa
Ta chvíle je tady: Rozárka
Zpěv díkůvzdání
Tabule s prvokomunikanty
Závěrečné blahopřání: Anička
Závěrečné blahopřání: Matěj
Závěrečné blahopřání: Verča
Závěrečné blahopřání: Tomáš
Závěrečné blahopřání: Markétka
Závěrečné blahopřání: Šimon
Závěrečné blahopřání: Anežka
Závěrečné blahopřání: Láďa
Závěrečné blahopřání: Rozárka
Před závěrečným požehnáním...
Přinesené obětní dary
Vycházíme k slavnostnímu průvodu
Odcházíme k prvnímu oltáři
U prvního oltáře
U prvního oltáře
Cesta k druhému oltáři
Cesta k druhému oltáři
U druhého oltáře
U třetího oltáře
Společná fotografie