Zrušení všech mší

Vzhledem k usnesení vlády platného od 16. března 2020 do 30. dubna 2020 není možné sloužit mše svaté pro veřejnost.

Na stránce www.mseonline.cz je dostupný seznam farností, které vysílají mše přes internet.