Dnes, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, vemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Baxant
Mons. Martin David

Olomouc, 7. října 2020


Autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

Od neděle 6. září 2020 platí nový pořad mší svatých dostupný na stránce Bohoslužby.

Vyznačené změny:

  Předbořice Kovářov Kostelec Lašovice Klučenice
Pondělí          
Úterý          
Středa 17.00
18.00
      18.00
17.00
Čtvrtek   17.00
18.00
     
Pátek   18.00   17.00  
Sobota 17.00 8.00 18.00    
Neděle lichý týden 9.30 11.00
8.00
  8.00 9.30
11.00
Neděle sudý týden   11.00 8.00
9.30
9.30

Pechova Lhota (1. sobota v měsíci): 16.00, ne 18.00 jako dříve.

Milí farníci i návštěvníci webu,

od 1. července došlo ke změně duchovního správce ve farnostech Kovářov, Lašovice a Klučenice. Novým správcem farnosti se stal páter Mgr. Vavřinec Martin Šiplák, O.Praem., doposud působící v Jihlavě. Od tohoto data veškeré záležitosti kolem svátostí křtu, biřmování a manželství je potřeba řešit s ním. Do doby jeho nástupu ho budu zastupovat já, nebo v případě, že budu muset nastoupit do své nové farnosti, tak někdo z milevských spolubratří.

Kontakt: P. Vavřinec M. Šiplák, 775 143 442, martin.siplak(a)centrum.cz.

P. Atanáš

  • Mše svaté od 8. června jsou už podle běžného programu. Veškeré předešlé oznamy pozbývají platnosti.
  • V době od 15.6. do 28.6. budou z důvodu dovolené všechny mše ve všední dny ve všech farnostech zrušeny. Neděle a poutě je zajištěný zástup.

Stránky