Milí farníci, v návaznosti na uvolňování omezení v době současné zdravotní situace dochází ke změnám v sloužení bohoslužeb ve všech farnostech - Kovářov, Lašovice a Klučenice - a částech farností - Předbořice a Kostelec nad Vltavou - takto:

  1. od 27. dubna se obnovují mše ve všední dny. Přednost účasti mají lidi, kteří mají zamluvenou intenci!!! Protože do toho spadá i první pátek v květnu, prosím farníky v Kovářově a Lašovicích, aby to nařízení o 15 lidech respektovali. Vím, že první pátek měsíce má z hlediska přijetí Božích milostí zvláštní postavení, ale v případě nadměrného počtu lidí budu muset přistoupit k tomu, že některé lidi budu muset vyzvat k opuštění kostela. NERISKUJME POTÍŽE!!! Tím taky odpadne podávání svatého přijímání v Kovářově, Lašovicích a Klučenicích podle rozpisu. Návštěvy nemocných zůstávají beze změny.

    V neděli 3. května bude mše svatá v 11:00 v Kostelci; v neděli 10. května bude mimořádně mše svatá v Kostelci v obvyklou dobu, a taky poutní mše v Sobědraži v 14:00.

    9. května bude mše v kapličce v Pechově Lhotě.

  2. od 25. května přibudou nedělní mše v Klučenicích a Lašovicích v upravené době: 31.5. a 7.6. - 8:00 Klučenice, 9:30 Lašovice a 11:00 Kostelec nad Vltavou.

    Poutní mše v Lašovicích bude v sobotu 30.5. v 17:00. Je to mimořádně z důvodu toho, že v neděli je slavnost Seslání Ducha svatého. Proto i účast na nedělní mši je povinná ze slavnosti. SOBOTA V TOMTO PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE NEDĚLI!!!

  3. od 8. června je to bez omezení.

PRO VŠECHNY SITUACE DO 8. ČERVNA PLATÍ, ABYSTE SE MŠÍ ZŮČASTŇOVALI JENOM VE SVÝCH FARNOSTECH!!! PLATÍ TO I V DOBĚ, KDY LAŠOVICE A KLUČENICE JSOU OB TÝDEN - ABY FARNÍCI Z KLUČENIC NEJELI NA MŠI DO LAŠOVIC, KDYŽ U NICH NENÍ MŠE, I OPAČNĚ FARNÍCI Z LAŠOVIC ABY NEJELI DO KLUČENIC, PROTOŽE PŘEKROČÍME ÚČAST DO 50 LIDÍ; TO SAMÉ PRO FARNÍKY Z PŘEDBOŘIC A OKOLÍ, ABY V NEDĚLI NEJEZDILI DO LAŠOVIC A KLUČENIC.

P. Atanáš

22. dubna 2020

Milí farníci, podle všeho to vypadá tak, že současný stav ohledně veřejných bohoslužeb – mší – se tak brzy nezmění. Bohu žel, budeme takto za zavřenými dveřmi prožívat i letošní Velikonoce. Ale i v této situaci je možné zpovídat a v návaznosti na zpověď udělit svaté přijímání. Tak pokud někdo chce, prosím nahlásit se telefonicky anebo na e-mail, abych si udělal čas a přijel k vám domů. To je pro všechny. Nemocné, které navštěvuji pravidelně, budu obcházet po domluvě s nimi. Jinak je možnost JENOM přijmout svaté přijímání v sobotu v 8:20 ráno v kostele v Kovářově.

Protože si my, kněží, sloužíme mše soukromě, bez veřejnosti, je možnost i tyto mše obětovat na nějaký úmysl. Pokud byste někdo chtěl, můžete mi dát vědět. Mše budou slouženy buď v termínu, který chcete, nebo v nejbližší možný termín.

Pokud se změní situace, budou v kostelních vývěskách a na tomto webu oznamy a v Kovářově bude taky vyhlášeno obecním rozhlasem.

Jozef Leškovský, správce farností, 739 750 392.

29. března 2020

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, který dnes vyhlásila vláda ČR a podle kterého je zákaz shromažďování pro 30 lidí na dobu 30 dnů, RUŠÍ SE S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ VŠECHNY NEDĚLNÍ MŠE V CELÉM PASTORAČNÍM OBVODU KOVÁŘOV. Mše svaté ve všední dny zůstávají.

Stránky