Osada Jalovčí leží severně asi 2km od Předbořic. V obci se nachází kaplička zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Byla postavena roku 1931 se sbírek mezi místními občany a členy Kroužku rodáků předbořických v Praze.

V úterý 13. dubna večer bylo setkání s vedením sdružení Rodina Předbořice. Tam jsme probrali hodně věcí a hodně jich i naplánovali. Nejbližší naplánovnou akcí byla pak sobotní brigáda, 17. dubna, na přesun průlezek z obecního pozemku na školkovou zahradu.

Čeněk Habart se narodil 21. září 1863 v Předbořicích v tehdejším milevském okrese. Vystudoval učitelský ústav v Praze. Ještě jako student se stýkal s rodákem z blízkého Hostína, profesorem Čeňkem Holanem, sběratelem a vydavatelem lidových písní, který v mladém Habartovi vzbudil zájem o folklór.

Stránky