Jickovice leží vzdušnou čarou asi 4km jižně od Kostelce v kotlině Jickovického potoka. Za starých časů byla obec nazývána „Víckovice“. Bývala zde tvrz, na které sídlili páni z Jickovic. V roce 1220 zde sídlil Přibyslav z Ickovic. O osudech této tvrze nemáme bližších zpráv. V roce 1436 vesnice náležela ke kosteleckému majetku v držení kláštera břevnovského a přechází prodejem do majetku pana Zmrzlíka, pána na Orlíku a to za služby prokázané králi Zikmundovi.

Obec Sobědraž leží přibližně 3km vzdušnou čarou na jihovýchod od Kostelce. Vesnice je položena v údolí, ze všech stran obklopená lesy. Protéká zde Jickovický potok.

Obec Zahrádka leží asi 1km jihovýchodně od Kostelce. Pro blízkost Kostelce s ním sdílela také jeho historii. Patřívala břevnovskému klášteru, později pak pánům na Orlíku, zprvu Zmrzlíkům, později Švamberkům, dále Eggenberkům a nakonec Schwarzenberkům. Obec měla roku 1940 183 obyvatel, dnes 50.

Přílepov leží asi 1km jihozápadně od Kotýřiny, na potoce spojující kotýřinské rybníky s rybníkem Silvestrem u Zahrádky. Obec byla v minulosti zčásti v majetku Břevnovského kláštera, později přešla prodejem ke královskému hradu Orlíku spolu s Kostelcem, přímo pod patronátní právo Václava II. V roce 1436 byl zastaven králem Zikmundem Janu a Václavu Zmrzlíkovým ze Svojšína. Nakonec pak přešel do panství Schwarzenbergů na Orlíku.

V obci je sbor dobrovolných hasičů založený roku 1907.

Obec měla v roce 1940 203 obyvatel, nyní 70.

Kostel Narození Panny Marie je raně gotická stavba z let 1270–1280, z okruhu stavební činnosti milevského kláštera. Připomínán jako farní je již roku 1341 a i s proboštstvím je zmiňován jako pradávný majetek benediktinů z Břevnovského kláštera, kteří jej patrně sami založili. Budova kostela je orientována západovýchodním směrem a je vystavěna z lomového kamene v podobě poněkud nepravidelného latinského kříže. Stylem se jeví jako přechodný ze slohu románského do gotického.

Stránky