17. PřeBoMil ve dnech 2. až 4. května 2014

Zde je několik slov o našem posledním setkání, které jsme měli od pátku 2. května do neděle 4. května. Zrovna v těch dnech přecházela přes naše území studená fronta a tak venku bylo opravdu chladno a deštivo, většinu času jsme tedy trávili vevnitř...

Pátek:

Vstup do fotogalerieNa faru jsme se všichni začali sjíždět kolem půl šesté večer. V šest hodin za námi na faru přijelo společenství z Mirovic. A začal Večer Mladých. Večer Mladých byl velmi podařený. Všichni jsme se více sblížili, a to nejen díky hrám, ale také díky skupinové práci. Po odjezdu Mirovických jsme měli bilanci, po které jsme si zazpívali několik písniček. Poté už jsme šli pomalu spát.

Sobota:

Vstup do fotogalerieSobotní den začal růžencem. Následovala snídaně, po které měl otec Řehoř přednášku na téma „Kříž“.  Po přednášce jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina připravovala oběd a druhá skupina pracovala na zahradě. Po obědě jsme hráli hru zvanou „Limerick“. Kolem páté hodiny jsme odjeli do Sepekova. V Sepekově jsme se zúčastnili mše svaté, po které následovala adorace. Po adoraci jsme se šli ohřát na faru, kde jsme dostali výborný guláš a poslouchali vyprávění mons. Pavla Posáda, u kterého jsme se velmi nasmáli. Zpátky na faru do Kovářova jsme přijeli asi kolem deváté hodiny a následovala večerní bilance, po které jsme se uložili ke spánku.

Neděle:

Vstup do fotogalerieNeděle začala ranním růžencem a snídaní. V půl desáté jsme se všichni zúčastnili mše svaté. Nedělní oběd připravovala Dáda s Bětkou. Po obědě jsme uklízeli faru a pomalu jsme odjížděli domů, plni krásných zážitků.

Sepsala Lída Rozhoňová

Ještě budou následovat asi dvě videa...


Články: