24. července (středa) – příjezd

Oficiálně jsme začínali až odpoledne, ale na faře v Kestřanech již od pondělka byly sestra Pavlína a Bára a pak k nim přibyla ještě i sestra Kateřina. Ty zde udělaly obrovský kus práce v celkovém úklidu, přípravě místností na spaní, přesunuly stoly Táborové logodo jídelny, připravily kuchyň, sociálky a mnoho jiné práce, o které ani nevím. Ve středu jsme se tedy začali po obědě postupně sjíždět a večer pak už jsme měli oficiální zahájení úvodní bilancí. Tady bylo uvedeno téma tábora a byly představeny týmy v následujícím složení (první je vždy týmový vedoucí): Červení: Vojtěch, Martina, Marek, Vašek, Dáda. Žlutí: Anička, Terka, Maruška, Pavel, Kuba, Míša. Zelení: Petr, Markéta, Vojta, Matěj, Bětka. Modří: Bára, Jenda, Marky, Pája, Lída. Dále byli představeni animátoři, kteří si vzali na starost různé služby: Anička – hudba, Vojtěch – sport, s. Kateřina – tvoření, s. Pavlína – finance a kuchyň, Václav pak sice nebyl oficiálně jmenován, ale nakonec se ujal výroby různých cedulek, nápisů, obálek, a hlavně psal na táborovou nástěnku denní program, měl totiž k tomu pěkné, a hlavně čitelné písmo. Další věcí, kterou bylo třeba ustanovit, byly služby pro celé společenství. Byly čtyři služby: umývači (asi nejméně oblíbená), modliči, nosiči a čističi. Náplň takových služeb vcelku plyne z toho, jak se jmenují. Bilancí, kdy každý měl možnost vyjádřit, s čím na tábor přijíždí a s jakými očekávání na něj přišel, jsme ukončili den a uložili se ke spánku.


Články: