Žehnání obnoveného kříže 4. srpna 2012

Před časem byl obnoven původní kříž na silnici mezi Předbořicemi a Zahrádkou, přesně na rozhraní okresů Písek a Příbram. S myšlenkou obnovy a také vlastní realizaci provedl pan Petr Marešovský

Vstup do fotogalerieze Zahrádky. Kříž je značně vysoký (asi 4m) a bude jistě dobře zdobit místo na rozhraní okresů. Postavením kříže to však neskončilo, okolí je krásně upraveno a postavená jednoduchá lavička zve kolemjdoucí nebo kolemjedoucí ke spočinutí a modlitbě.

Obnovený kříž jsem požehnal v sobotu 4. srpna 2012 ve 14 hodin. Na bohoslužbu přišlo dosti farníků jak z Předbořic, tak i ze Zahrádky, kde akce pokračovala až do večerních hodin společným posezením. Díky za tuto akci a její přípravu!

sepsal Řehoř J. Žáček.

 

Články: