Žehnání obnovené zvoničky v Řenkově 23. září 2012

Díky milé aktivitě pana Holana z Řenkova, vznikla na horní části vsi směrem k Vladyčínu zvonička. Podle jeho slov zde původně zvonička stála, ale časem schátrala, zvon prý někdo u sebe ukryl před rekvizicí,

Vstup do fotogaleriea tím také nenávratně zmizel. Pan Holan tedy na původním místě vytvořil zvoničku novou, z dubového dřeva a osadil ji skutečným zvonem. V neděli 23. září jsem tuto zvoničku požehnal. K této události se sešlo odhadem 30 či 40 lidí. Na závěr obřadu nám pan Holan popovídal o historii zvoničky a také jak ji vyráběl. Hospodyně k této události připravily i pohoštění, takže vcelku krátký obřad vyústil v pěkné setkání a sousedské popovídání.

Sepsal Řehoř J. Žáček.

   

Články: