Letní tábor – 5. den

5. den – „Chci-li jít, musím čerpat sílu“

Den začal opět již tradiční modlitbou růžence. Tentokrát nás vítalo slunečné ráno s bohatou rosou. Pod nohama opět množství hnědých slimáků… Nic z toho nás neodradilo od modlitby. Po snídani začal dopolední program. Tentokrát bylo zadání jiné: každá skupina dostala jeden ze „zdrojů“ našeho duchovního života a ten měla zpracovat a pak prezentovat ostatním formou „Otázek Václava Moravce“. Čas na přípravu úkolu byl krátký, jen asi jedna hodina, ale mohli jsme si tak krátký čas dát, protože víme, že tábora se nezúčastnila žádná ořezávátka, pro něž by to byl samozřejmě úkol nad jejich síly. Naše družstva si se zadáním pohrála opravdu bravurně a tak jsme se po hodině opět mohli těšit na velice zajímavé prezentace. Úkol hodnotit, byl opět svízelný. Začneme tedy od prvních:

Sluníčka dostala za úkol svátosti. Diskuze se krom Václava Moravce zúčastnili pánové Usnulnamši, Petr Neznaboh a jim zdatně sekundovali pánové Bohumil Kaplan a František Opat. První dva byli překvapivě zástupci věřících, druzí dva nevěřících. Obsahově jsme slyšeli velice hutnou diskusi s množstvím informací, byly probrány skoro všechny svátosti, kromě svátosti manželství, na které nás odkázal moderátor, abychom si přepnuli na program ČT24. Co nás velice zaujalo, byla Míša, která pod stolem ukazovala titulky se jmény jednotlivých diskutujících… V diskusi zaznívaly námitky nevěřících, na něž statečně odpovídal zejména pan Neznaboh mávaje při tom katechismem „Věřím“ a se slovy „ve věřím je všechno“ velice přesvědčivě obhajoval křesťanské pozice… Takže po zásluze první místo.

Blonďáci dostali za úkol modlitbu. Hned ze začátku prezentace nás uchvátila Anička, která začala po vzoru Václava Moravce před diskusním stolem a ve stoje nás uvedla do tématu, pak plynule přešla za stůl, přivítala diskutující a zahájila tím, co si sama o daném tématu nastudovala na internetu. Přesně jako skutečný Moravec! Pak začala do tématu zapojovat hosty. Z diskutujících jsem zachytil zajímavá jména jako pan Neznaboh, pak zde byl hostem Arab Šáh-mi-na-zadek a pan Pokřtěný. Ostatní mi, bohužel, uniklo. Obsahově jsme se přímo o tom, co je modlitba příliš nedozvěděli, ale diskuse se většinou točilo okolo negativního vymezení, co modlitba není, vyrovnávala se s námitkami proti smysluplnosti modlitby a problémy, se kterými se člověk, jež do ní vstoupí, potkává. Druhé místo bylo naprosto zasloužené.

Gumítci dostali za téma pokání. Téma to bylo náročné, ale toto družstvo si s ním pohrálo dobře. Hned z počátku se tématu lekli, ale jejich úlek byl brzy vystřídán činorodou aktivitou. Uchýlili se do kuchyně, kde postupně vymýšleli, zapisovali a mudrovali, až z nich vypadla velice zajímavá diskuse se spontánními vstupy diskutujících do hovoru druhých. Ano, přesně to vidíme v televizi často, jak si diskutující skáčou do řeči, nenechají se domluvit… Pája nám to pěkně předvedla, když na nesmyslné námitky vystartovala velice obsažnou definicí a hned bylo jasno… Jinak se diskuse vedla v obsažném duchu, možná mohla být více vytěžena nabízená metoda, protože sám Moravec tentokrát vystupoval poměrně pasivně, nenahrával diskutujícím otázky, takže se jednalo spíše o takové sousedské popovídání. To bylo dáno také tím, že se u diskuzního stolu sešli samí věřící. Ale třetí místo je zasloužené.

Kecky dostali za úkol Písmo. Diskuse se zúčastnili Ketty Balabánová, Benedikt XVI., Barbora Otrubová a Pavel Soukup, Václava Moravce hrála Pája Bartošová. A musím dodat, že velice hezky. Zejména se mi líbily brýle na špičce nosu, které jsou pro Václava tak typické. Scénář vedl k cílenému zhroucení diskuse, kde se nakonec všichni pohádali, což jsme v televizi asi ještě nezažili. Jinak však jsme se o Písmu mnoho nedozvěděli, hodně faktů nám nicméně řekla Bára, která do diskuse přišla s mnoha poznámkami. Myslíme si, že tým měl hodně schopností, z nichž některé zůstaly nevyužity. Avšak vystoupení bylo poutavé, určitě jsme se nenudili, děkujeme za ně!

Po obědě pak byl čas na regeneraci tentokrát fyzických sil, protože otec Řehoř s vedoucími týmů odešli v půl druhé do lesa na západ od Bernartic připravit odpolední hru – Messnerovy vrcholy. Na nástěnce na chodbě jsme si mohli přečíst, že Reinhold Messner je dobrodruh, horolezec, cestovatel a spisovatel, který 16. října 1986 jako první člověk na Zemi zdolal všech 14 osmitisícovek. Na památku této události jsme ho následovali i my. Družstva, která hrála ve čtyřech lidech, protože vedoucí byli na stanovištích, měla za úkol co nejdříve dobýt všech 14 vrcholů stylem rychlosti běhu a štěstí v losování. Principem bylo to, že v depu hráči nahlásili, který vrchol hodlají dobýt. Odtud pak vybíhali do základních táborů, kde si losovali čísla od jedné do čtyř. Jedna znamenalo, že má ideální počasí a podmínky a tedy jistota dobytí vrcholu je 100%. Hráč pokračoval k vrcholu, kde si utrhl kupón a vracel se do depa nahlásit další vrchol, jež bude dobývat…

Pokud si hráč vylosoval číslo 2, znamenalo to, že šance na dobytí vrcholu jsou značné a pokračoval dále k vrcholu. Před ním však procházel tzv. „krizovým místem“ označeným fáborem, kde byl na kmeni stromu připevněn pytlík číslo 2, ve kterém byly tři kartičky ANO, ANO, NE. Pokud si vylosoval NE, musel se vrátit zpět do depa, jinak pokračoval k vrcholu.

Pokud si hráč vylosoval číslo 3, znamenalo to, že vrchol lze dobýt, ale se značným rizikem. Počasí se prudce horší, je nebezpečí lavin a tedy i zranění. Pokud se hráč rozhodl pokračovat dál, na krizovém místě si losoval z pytlíku číslo 3, kde byly kartičky ANO, NE, NE. Jen pokud si vylosoval ANO, mohl vrchol dobýt.

V případě, že si hráč vylosoval číslo 4, znamenalo to, že nemůže pokračovat. Počasí totiž bylo tak špatné, že vydat k vrcholu bylo nemožné, neboť by to znamenalo jistou smrt. Hráč se vrací do depa a může se o vrchol pokusit znovu nebo si vybrat vrchol jiný.

Hra se může hrát hodně dlouho. My jsme však byli k hráčům milosrdní a trasy od depa k vrcholům jsme dělali dlouhé jen asi 200–300 metrů. Tedy, přiznejme to na rovinu: les nebyl moc velký… Vrcholy pak byly od základních táborů do 100 metrů, takže hra opravdu „odsejpala". Byla připravena zhruba o půl třetí, v tu chvíli vycházel tábor z fary v Bernarticích a asi za půl hodinky byl na místě. Pak následovalo pečlivé vysvětlení pravidel tak, aby tomu každý rozuměl. Pak sestra Kateřina šla obsadit základní tábor u vrcholů 12, 13, 14. Otec Řehoř zůstal v depu a zapisoval průběh hry, zaznamenával dobyté vrcholy a vrcholy, jež si dvojice vybrala k dobytí.

Hra byla odstartována v 15:51. Běhalo se častokrát z plných sil, nadávalo se na smůlu, když někteří dobývali stejný vrchol i šestkrát! Ale nikdo to úplně nevzdal. Všichni závodili srdnatě a dali do hry maximum.

První dvojicí, která dobyla všech 14 vrcholů byla dvojice Anička Jarolímková a Honza Pecka. Druhé byly Pája Krejčová a Bětka Pecková. Třetí pak byli Katka Balabánová a Pavel Soukup. Ve chvíli, kdy se objeví třetí dvojice, která má všech 14 vrcholů, hra končí. To se stalo přibližně hodinu po startu, což bylo v 16:45. Všichni byli uřícení a těšili se na sprchu.

Celkově hra skončila tak, že první byli Gumítci s 27 body, druzí Kecky s 25 body a třetí a čtvrtí svorně Blonďáci a Sluníčka s 24 body. Za každý dobytý vrchol se počítal bod…

Po skončení hry jsme šli sklidit rekvizity a vrátili se do Bernartic. Pro některé následovala koupel v rybníku. A po večeři pak táborák. U něj někteří vytrvalci vydrželi prý až do půl jedné… Ale to už je jiná kapitola.

sepsal o. Řehoř, zkontrolovana s. Kateřina

Vstup do fotogalerie:  Vstup do fotogalerie