Zápis ze zasedání farní ekonomické rady 28. března 2014

Farní ekonomická rada byla svolána ke svému jednání na pátek 28. března od 18. hodin. Jednání vedl Řehoř J. Žáček, zúčastnili se: Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Robová, Marie Wudiová, Luboš Bolek, František Krejčí, omluveni: Jaroslav Kahoun, Petr Marešovský.

K projednání byly následující body

 1. Ekonomická rada byla seznámena s aktuálním stavem financí: účet: 15 tis. Kč, pokladna: 27 tis. Kč. Celkem tedy 42 tis. Kč.
 2. Dále byla informována o tom, že pro farnost byl Obcí Kovářov schválen příspěvek na  obnovu střechy fary ve výši 40 tis., který je třeba do konce roku vyúčtovat. Bylo navrženo, z důvodu, že rekonstrukce proběhne až příští rok, nakoupit tašky a uskladnit na příští rok.
 3. Dále jsme jako farnost obdrželi příspěvek od Jihočeského kraje v rámci programu na podporu práce s mládeží na společenství PřeBoMil ve výši 20 tis. Kč, kdy jako farnost musíme investovat minimálně 5 713 Kč a vyúčtovat. Návrh na využití příspěvku (dle podmínek grantu a žádosti o grant), pořízení: dataprojektor cca 15 tis. Kč, (Acer H6510BD zánovní 17 661 Kč.), matrace 6ks = 12 tis. Kč. Tj. celkem 27 tis. Kč cca. Schváleno.
 4. Je požádáno o příspěvek Jihočeského kraje v těchto záležitostech, přičemž se čeká na rozhodnutí a přidělení dotace:
  1. Fasáda kostel Předbořice (program Nemovité kulturní památky): 110 tis. kraj, my musíme dát 76 tis. Kč. Budeme se snažit maximální množství prostředků zajistit ve formě darů sponzorů.
  2. Oprava obrazu vstupní brány Kovářov (program Movité kulturní dědictví): 26 tis. Kraj, my dáváme 19 tis, opět příspěvek farnosti budeme shánět formou darů.
 5. Je třeba projít střechu na kostele v Kovářově, vykazuje místy vypadané tašky a nutné drobné opravy.
 6. Možná letos bude třeba vyměnit aspoň 2ks oken na faře za plastová. Jsou zde velké úniky tepla. Schváleno, podle stavu financí.
 7. Biřmování ve farnosti proběhne v neděli 19. října, přičemž svátost udělí biskup Pavel Posád.

Konec jednání byl v 18.50.

Zapsal Řehoř J. Žáček.