Zápis ze zasedání farní rady 6. října 2012

Přítomni: paní Marie Robová, Marie Wudiová, Ludmila Zajíčková, pan Petr Marešovský, Jiří Soukup, Luboš Bolek, František Krejčí, Řehoř J. Žáček

  • Byla opět projednávána střecha fary. Dostali jsme novou cenovou nabídku, která v současných cenách činí asi 220 tis. Kč, což už je pro nás dosažitelnější. Přesto bude dobré vyzkoušet pro zajištění dalších potřebných prostředků tyto zdroje: grant od JČ kraje, možnost půjčky od Biskupství, možnost benefičního koncertu, oslovit sponzory...
  • Farnost získala příspěvek od JČ kraje 40 tis. na opravu hřbitovní zdi v Předbořicích. Oprava je nyní před dokončením.
  • Byla vznesena prosba o zvážení možnosti výkladu určitých posvátných znamení užívaných v průběhu mše svaté např. při ohláškách.
  • V Předbořicích je přání podávat sv. přijímání vepředu a také vzadu. Kvůli tomu, že přistupování ke svatému přijímání je vzhledem k stísněným prostorovým možnostem obtížné.

Konec jednání byl v 19.30.

Příští setkání farní rady bude zase 22. března 2013.

Zapsal Řehoř J. Žáček