Pozvánka na 12. PřeBoMil

Zvu všechny na další víkendové setkání na faru v Kovářově v termínu pátek 1. března do neděle 3. března. Protože se již nacházíme v době postní, dovolím si přerušit cyklus našich úvah na téma Desatera Božích přikázání a vložíme sem téma: doba postní.

Pokání Protože pozvánku dávám z důvodu časové tísně opravdu na poslední chvíli, prosím o rychlé přihlašování. Tento článek bude, jak jste zvyklí, průběžně doplňován, proto ho, prosím, sledujte. Zároveň bych měl jednu velkou prosbu. Kdo víte, že budete moct být na faře již v průběhu pátečního odpoledne, tak se nabídněte, že budete přijímat příchozí. Já budu na mších v Předbořicích a Kovářově, protože je první pátek.

Program:

Pátek

Během odpoledne příjezd
18.00 možnost účasti na mši svaté
19.00 Společná večeře
20.30 Společné zamyšlení, po něm bilance
22.30 Večerka

Sobota

6.30 ranní růženec (dobrovolně)
7.30 mše svatá
8.15 snídaně
9.30 společné zamyšlení
pak příprava oběda a společná činnost
12.00 tak jak se povede: oběd a po něm úklid a odpočinek
14.00  společná aktivita venku (procházka a hra)
17.30 příprava večeře
18.00 večeře
19.30 host: otec Jindřích Zdík, téma: křesťanská hudba a zpěv worship
22.00 bilance a pak večerka

Neděle

6.30 ranní růženec (dobrovolně)
pak snídaně a volný program
9.30 mše svatá
pak příprava oběda
12.00 oběd
pak úklid, a během odpoledne rozjezd domů

Pokud budete mít nápady, připomínky nebo náměty ke zlepšení programu, samozřejmě napište.

Důležité poznámky:
vezměte si s sebou věci na spaní a to teplé, věci na ven na sport, příspěvek na stravu na celé setkání bude 150 Kč, neuškodí psací potřeby a hlavně dobrá nálada. Pokud budete moct přivézt i něco na jídlo, bude to vděčně přijato... Jo a ještě jsem si vzpomněl, že ty přezůvky na feře už za nic nestojí, tak si vezměte, prosím, své...

Zúčastní se:

Verča Jarolímková
Peťa Wudi
Marťa Soukupová
Terka Jirsová
Maruška Soukupová
Dáda Procházková
Jenda Pecka
Pepa Fořt
Míra Procházka
Líďa Rozhoňová
Pavel Soukup
Marky Wudiová
Míša Soukupová 

otec Řehoř.

Články: