Radvánov

Radvánov leží 3 km severozápadně od Kovářova na silnici k Lašovicům, Milešovu a Krásné Hoře. Patříval do majetku panství Orlíku. O Radvánovu máme zmínky z roku 1404, kdy patřil do panství Břevnovského kláštera.

Radvánov od Kovářova Dále se připomíná roku 1519 ve smlouvě, kterou pan Václav Zmrzlík ze Svojšína prodal Orlík s řadou vesnic panu Kryštofu ze Švamberka a zároveň mu s tím postoupil Radvánov a jiné vsi, které měl v zástavě od císaře Zikmunda. V držení Švamberků pak zůstal Radvánov do bitvy na Bílé hoře. Ve druhé polovině 19. Stol. byl spojen s Předbořicemi, dnes spadá pod obec Kovářov.

Na návsi stojí kaple zasvěcená Panně Marii Růžencové. Její stavba spadá do roku 1913, vysvětil ji P. František Paleček z Kovářova.Vystavěna je v gotizujícím stylu. V oltáři jsou vloženy ostatky sv. Honoráta a sv. Simplicie. Zvony, které byly z kapičky zrekvírovány za druhé světové války, byly nahrazeny roku 1950 ze sbírky místních obyvatel. Kaplička byla opravena roku 1968, přičemž byla přistavěna věžička.

Roku 1869 zde žilo 393 obyvatel, dnes jen 87 a 58 popisných čísel.