Sobědraž

Obec Sobědraž leží přibližně 3km vzdušnou čarou na jihovýchod od Kostelce. Vesnice je položena v údolí, ze všech stran obklopená lesy. Protéká zde Jickovický potok.

Osudy obce, ležící uprostřed orlického panství, byly spjaty s jeho historií. První zmínky o obci jsou z roku 1800. V roce 1866 tudy táhlo pruské vojsko, z něhož několik vojáků zde zemřelo na choleru. Byli pohřbeni v Kostelci nad Vlt. V sobotu dne 20. srpna 1892 zde vyhořelo pět usedlostí a shořela i stará kaplička. Zásluhou starosty Čeňka Branžovského byla kaplička znovu vystavěna a 20. června 1897 vysvěcena. Stavbu provedl Jan Smrt, stavitel z Hrejkovic. Bedřich Schwarzenberk do kaple věnoval zvon a jeho manželka Kristýna obraz sv. Jana Nepomuckého, jemuž je kaplička zasvěcena. Kapli dal vymalovat rolník Jan Kolář ze Sobědraže.

V obci bývala též jednotřídní škola. Do jejího zřízení musely děti chodit do Kostelce. Roku 1881 padla první žádost o zřízení samostatné školy, ale bezvýsledně. Během let se žádosti opakovaly, až po 1. světové válce došlo k její výstavbě. Zřízena byla 2. dubna 1919 a před dokončením se učilo v sále hostince pana Vraštila, kde se vyučovalo až do konce roku 1924. Nová škola, ležící na cestě do Kostelce byla předána ke školnímu roku 1925. Na průčelí stál nápis: „Škola, základ života“. Dnes slouží jako obecní knihovna, místo pro schůze, volby apod.

Dříve patřily k obci i Sobědražské břehy, které zanikly po napuštění vodního díla Orlík.

Hasičský sbor je v obci od roku 1902 a v témže roce byla také postavena hasičská zbrojnice.

V obci žilo k roku 1940 301 obyvatel, nyní 92.