Tábor 2012 – 2. den

Druhý den jsme zahájili podle programu ráno v 7 hodin modlitbou růžence. Na cestě nás provázelo sluníčko a mokrá tráva z deště předešlého dne. V 8 pak byla snídaně a pak jsme se v devět hodin sešli v klubovně na biblické soutěže a kvízy.

Vstup do fotogalerieDen byl totiž věnován daru umění, přičemž dar umění nás především vede k poznání Hospodina, Pána Ježíše. Proto jsme si mohli v testech ověřit, jak na tom jsme. Na závěr si pak jednotlivé týmy vybraly úryvek, který pak zpracují formou představení pro všechny. Pak už následovala mše svatá v kapli a oběd, který nám uvařila paní Pecková. Bylo to výtečné kuře s bramborami. Přijely se za námi také podívat Anička a Dorotka, takže to bylo o pěkné setkání navíc. Po obědě pak byla volná zábava, většinou vyplněná sportováním, a od dvou hodin se mohlo tvořit. Někteří se dali spolu se sestrou Kateřinou do smaltování křížků a klíčů, přičemž vznikly opravdu pěkné výrobky. Již během odpoledne se týmy začaly vytrácet a postupně se zabývaly přípravou zadaných úkolů.

Vstup do fotogalerieOd půl páté pak nastala prezentace jejich práce. První chtěly začít Minimální trvanlivost. Jejich představení se odehrálo na hřišti, přičemž i využili otevřeného okna v druhém patře fary, odkud mluvila Pája coby anděl Gabriel. Velice se nám líbily použité rekvizity, kostým sv. Jana Křtitele v podání Vojty, opravdický křest u Jordánu a také vyrovnávání stezek. Družstvo bylo odměněno zaslouženým potleskem.

Vstup do fotogalerieNásledovali Smetáčci. Ty nás zavedli k ohništi a tam jsme mohli sledovat bitvu Izraelitů s Amalečany. Chvíle bitvy byla vtipně zaplněna komerčními pauzami, kde jsme viděli i reklamu na střešní krytinu. Smetáčci neužívali přímého čtení z Bible a tak byla divákovi dána příležitost, aby on sám se snažil přijít na to, o čem ta scéna je. Velmi se nám líbil také souboj Marky s Bětkou. Nakonec vše dobře dopadlo, Izraelité zvítězili a Smetáčci sklidili zasloužený aplaus.

Vstup do fotogaleriePoslední pak vystoupilo družstvo Pé-plechovek. Ti měli za úkol předvést to, jak Mojžíš pod horou Chorebem roztříštil kamenné desky, které předtím Hospodin popsal textem Desatera. Pěkný byl Mojžíšův výstup na horu v podání Honzy a Mirkova role Hospodina. To, že na hoře Chorebu dal Hospodin vybrat Mojžíšovi, zdali chce kávu raději turka nebo rozpustnou, bylo zajímavé rozvedení toho, co v Bibli nemáme. Zlaté tele vyrobené z plastových brýlí také nevypadalo vůbec špatně. Opět si potlesk zasloužili po právu.

Po večeři pak následovala bilance a po ní pak turnaj mezi družstvy v přehazované. Ten se, bohužel, nedohrál, protože k nám přišla od jihozápadu Vstup do fotogaleriebouřka s velikými kroupami, které rozbily totálně střechu na stodole, kde byla naše jídelna a také na faře a kostele. Spacáky, osobní věci a vše, co měly holky pod střechou, bylo promáčené. Ještě že kluci byli natolik obětaví a ochotní, že holkám pomohli, ochotně jim nabídli své spacáky a deky a pomohli se stěhováním na faru do prostor klubovny, která se od té doby stala ložnicí. Všem vám díky! I vaší zásluhou jsme tuto závažnou událost překonali v pohodě. Na faře jsme vše rozmočené rozvěsili k uschnutí a pak se pomalu uložili ke spánku. Ještě jedna bouřka přišla v noci o půl druhé a trvala do dvou, ale už se nestalo nic vážného, jen to, že nám opět vyplavila jídelnu.

sepsal o. Řehoř.

Články: