Tábor v Kestřanech 24. 7. – 2. 8. 2013

Letošní tábor jsme začali připravovat, jako obvykle, dost dopředu. Nejdůležitější věcí je vždy volba hlavní myšlenky, která nás bude doprovázet a která také určí to, co na táboře budeme dělat. Bylo množství myšlenek, které nás napadalo, až jedna se ukázala být jako definitivní, a totiž: tábor budeme mít přeci ve stejném termínu, ve kterém se bude konat Celosvětové setkání mládeže v Rio de Janeiro

(23. – 28. července), a proto jsme si řekli, že bychom se tématem připojili k této významné události pro mladé lidi na celém světě. Motto CSM bylo: Jděte, získejte za učedníky všechny národy… (Mt 28,19). Papež Benedikt XVI. vydal k tomuto setkání také list, který měl celkem osm kapitol, což dává možnost inspirace na osm dní, a když připočítáme den na příjezd a odjezd, tak jsme na čísle deseti dnů, který by tábor mohl trvat. Bylo to o hodně víc, než jsme kdy dělali, ale mělo to i další výhodu, a to, že takto delší termín dává možnost více se poznat a více věcí zažít, protože na program je opravdu o hodně více času.

Další volbou bylo místo. Musím se přiznat, že už si přesně nepamatuji okolnosti, které mě vedly k volbě Kestřan, ale pamatuji si, že vždy při vikariátních setkáních se mi tam líbilo a také vím, že od časů, kdy zde byl farářem P. Roman Dvořák, je fara na pobyt mládeže uzpůsobená…

Pak už nastalo období několika měsíců na přípravu témat a tentokrát byli do přípravy více zapojeni i ti, kteří dříve byli jen účastníky. Některé hry a v organizaci tábora pomáhali Anička a Bára a také Petr. Letos jsme na tábor pozvali i Vojtěcha Frýdla a také i Václava Schustera, kteří se ukázali být velikou oporou a skvěle zapadli do kolektivu. Děkujeme! Samozřejmě své stálé místo mají mezi námi i sestry – Kateřina, která zejména pomohla s tvořením, zdravotnickou pomocí a mnoha „neviditelnými“ pracemi při úklidu, programu a také s přípravou témat, a rovněž sestra Pavlína, která nám prokázala neocenitelnou službu v kuchyni, bez čehož by žádný tábor nebyl nijak myslitelný. Navíc jí byla po celý tábor svěřena pokladna a tuto službu také odvedla skvělým způsobem, opět děkuji.

1. den – 24. července (středa) – příjezd

2. den – 25. července (čtvrtek) – Naléhavá výzva…

3. den – 26. července (pátek) – Staňte se Kristovými učedníky!

4. den – 27. července (sobota) – Jděte ke všem národům!

27. července (sobota) – Jděte ke všem národům!

5. den – 28. července (neděle) – Jděte!

6. den – 29. července (pondělí) – Získejte učedníky!

7. den – 30. července (úterý) – Pevní ve víře...

8. den – 31. července (středa) – S celou církví...

9. den – 1. srpna (čtvrtek) – Tady jsem, Pane...

10. den – 2. srpna (pátek) – Závěr tábora

Na tábor nám zůstaly již jen vzpomínky. Ale jsem vděčný a věřím, že mluvím za všechny, za všechno to, co jsme společně mohli prožít a to nám dává také zároveň i důvěru do budoucna, že se něco podobného podaří i příště při dalších setkáních...

Sepsal otec Řehoř.


Články: