Zahrádka

Obec Zahrádka leží asi 1km jihovýchodně od Kostelce. Pro blízkost Kostelce s ním sdílela také jeho historii. Patřívala břevnovskému klášteru, později pak pánům na Orlíku, zprvu Zmrzlíkům, později Švamberkům, dále Eggenberkům a nakonec Schwarzenberkům. Obec měla roku 1940 183 obyvatel, dnes 50.

Zahrádka byla prohlášena vesnickou památkovou zónou, je zde několik domů postavených ve stylu selského baroka. Na návsi stojí barokní kaplička z roku 1872. Při staré cestě na Hrejkovice za vsí pak se nachází tzv. „Sosnovcova Panna Maria sedmibolestná“. Na kraji vesnice, směrem k Milevsku je 400letý památný strom s Kapličkou .