32. neděle v mezidobí

V dnešním Božím slově mě zaujalo několik věcí, ale rád bych se zastavil u jedné, která mě hodně oslovila:

1. čtení – vdova, která prokázala víru, a to tak, že se vzdala své poslední jistoty – zbytku mouky a oleje. Na jednu stranu to byl obdivuhodný skutek víry, na stranu druhou to pro ni nemuselo být tolik nesnadné, když si spočítala, že ta trocha potravy, co jí zbývá, by jí stejně příliš nepomohla v přežití. Ale stejně tak si mohla říct, že ta malá jistota je přece jen jistota ve srovnání s ujišťujícím slovem proroka Eliáše. Ale ona to dokázala – pustila se lidské jistoty a spolehla se na Boží příslib. A to pak dělala denně. Po celou dobu sucha ji Bůh zásoboval moukou a olejem, denně možná ráno čekala, jak to dopadne a vždy to dopadlo dobře: mouka a olej se objevily.

Evangelium – opět vdova, opět chudá. Měla jen dvě drobné mince a těch se zbavila tím, že je hodila do pokladny. Tato vdova dala nejvíc ze všech, protože jí nic jiného nezůstalo, stejně jako vdově ze Sarepty. Jejím bohatstvím se stal Bůh. Jak to s ní dopadlo, se na rozdíl od vdovy ze Sarepty nedočteme, ale příklad její důvěry nám dodnes imponuje a Ježíš ho nepřešel mlčením.

Víra a důvěra. Jak moc se spolehnout na Boží lásku a jak moc se snažit sám? Myslím, že nikdo nám nedá absolutní recept. Ale Písmo nás ujišťuje, že Bůh se stará nejen o to, co nemůžeme sami zvládnout, ale i o to, co si myslíme, že dobře zvládáme bez něj (naše obživa, ošacení, bezpečí…). Jeho láska a péče je tak pokorná, že když si myslíme, že jsme to dobře zvládli, nepolemizuje s námi a nechá nám přičíst si zásluhy za své, i když ve skutečnosti bychom bez něj nezvládli vůbec nic (Jan 15). Příklad našich dvou vdov nám ukazuje, jak moc si Bůh cení naší důvěry, i když se projeví většinou z důvodu naší slabosti a malé víry tehdy, když už nic jako lidi nemůžeme. Ale jsme pozváni a je žádoucí tuto důvěru projevovat i tehdy, nebo především tehdy, když si myslíme, že na to stačíme sami. Protože víra je vlastně uznání toho, že bez Boha nemůžeme nikdy nic udělat.

Články: