PDF Vánoční přání 2022 a rozpis bohoslužeb ve farnostech Milevských Premonstrátů ke stažení zde

 

  Štědrý den Slavnost Narození Páně Svátek sv. Štěpána Silvestr Slavost Matky Boží Panny Marie Zjevení Páně, Tři králové Svátek křtu Páně
Milevsko klášter 23:00 BS 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
Milevsko město 16:00 15:00
Květov 11:00 11:00 11:00
Chyšky 21:00 9:30 9:30 17:00 9:30 17:30 9:30
Sepekov 22:30 11:00 11:00 16:00 11:00 11:00
Veselíčko 16:00 9:30 9:30 9:30 9:30
Bernartice 21:00 8:00 8:00 15:00 8:00 16:00 8:00
Kovářov 22:00 11:00 16:00 11.00 18:00 11.00
Předbořice 16:00 8:00
Kostelec nad Vltavou 9:30
Lašovice 8:00 15:00 8:00 17:00 8:00
Klučenice 9:30 9:30 9:30

BS = bohoslužba slova

Zelený čtvrtek 

Klučenice 17:00 

Velký pátek 

Lašovice 15:00 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně-Velikonoční vigile 

Kovářov 20:00 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod vellikonoční 

Lašovice 8:00

Klučenice 9:30

Kovářov 11:00 

Pondělí velikonoční 

Předbořice 10:00

Kostelec 11:00

Diecézní charita České Budějovice spolu s Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického organizuje již tradiční Postní almužnu, která začala tuto středu 2.3. „Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným - to je smyslem Postní almužny. Koná se každoročně a zapojují se do ní římskokatoličtí křesťané v průběhu postní doby. Letos je ale její poselství zcela mimořádné. Společně jsme se rozhodli věnovat celý výtěžek na pomoc Ukrajincům zasaženým válkou, kteří přijdou hledat přístřeší na jih Čech,“ říká ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout. Papírové pokladničky byly umístěny v kostelích, kde se konají nedělní mše svaté. Výtěžek z kasiček se sčítá na konci dubna po Velikonocích a bude poslán na účet diecézní Charity. V loňském roce se takto podařilo vybrat přes 300 tisíc korun.

Finanční dar na pomoc uprchlíkům je možné zaslat také na sbírkový účet diecézní Charity s číslem 1000039989/5500 a variabilním symbolem 200. Stejně jako výtěžek z Postní almužny i Váš dar směřovaný přímo na náš účet pomůže Ukrajincům zde v jižních Čechách.

Pokračuje i celorepubliková sbírka Charity Česká republika, tyto peníze pomohou zajistit základní potřeby a okamžitou podporu lidem na Ukrajině ve válečných zónách i těm, které boje jakkoli zasáhnou.

Hledáme ubytování pro cizince a nabízíme podporu

Spolu s finanční podporou se snaží diecézní Charita pomoci lidem, kteří utekli před válkou, i se zajištěním přístřeší. „Jsme potěšeni obrovskou vlnou solidarity, která se v Česku zvedla. Společně s naším zřizovatelem Biskupstvím českobudějovickým, jednotlivými farnostmi a věřícími se snažíme zajistit pro uprchlíky ubytování. Napojení Charity na církev a jednotlivé farnosti nám umožňuje vytvořit pro Ukrajince vhodné zázemí a tím posílit pocit přijetí a nového dočasného domova. Kromě finanční či materiální pomoci tak poskytujeme krizovou intervenci a duchovní podporu,“ upřesňuje Jiří Kohout.

V této souvislosti připomíná prezident diecézní Charity P. Stanislav Brožka slova Pána Ježíše, která adresoval svým učedníkům: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Proto také láska církve k chudým patří k jejím pevným tradicím a Bůh žehná těm, kteří pomáhají svým bližním.“

Diecézní charita v Českých Budějovicích vlastní sbírku na materiální a potravinovou pomoc nevypsala, nicméně s organizacemi, které jí zajišťují spolupracuje. „Pokud by někdo chtěl přispět, odkazujeme na stránky Jihočeského kraje či přímo na Potravinovou a Nábytkovou banku Jihočeského kraje. Také některé Charity, například Písek, vyhlásily vlastní sbírky. Přehledné informace, kontakty a odkazy najdete na našem webu www.dchcb.cz/spolecne-pro-ukrajinu/, ale i na webech jednotlivých Charit. Za každou pomoc všem předem děkujeme,“ uzavírá Jiří Kohout.

Další informace:

Milí farníci,
svátost biřmování bude udělovat strahovský opat Daniel v milevské bazilice Navštívení Panny Marie 20. června v 10:00. Organizační pokyny a poslední setkání proběhne v sobotu 19. června v milevské bazilice ve 14:00. Bližší informace obdrží biřmovanci u svých kněží v jednotlivých farnostech.

Stránky