Klášter Milevsko

Přihlásit se k odběru zdroj Klášter Milevsko
Aktualizace: 4 hodiny 54 min zpět

Svátost biřmování

So, 05/06/2021 - 18:34

Svátost biřmování

Milí farníci,

svátost biřmování bude udělovat strahovský opat Daniel v milevské bazilice Navštívení Panny Marie 20. 6. v 10hod. Bližší informace obdrží biřmovanci u svých kněží v jednotlivých farnostech.

Akce: Zveme vásDatum akce: Neděle, 20. Červen 2021 - 10:00

Poutní mše svatá

Po, 31/05/2021 - 09:36

Milí farníci, zveme Vás srdečně na poutní mši svatou do baziliky Navštívení Panny Marie, kterou celebruje opat Daniel P. Janáček, O. Praem.

Akce: Zveme vásDatum akce: Pondělí, 31. Květen 2021 - 17:00

Pozvánka na jubilejní výstavu do Strahovského kláštera

Pá, 07/05/2021 - 12:01

ZVEME VÁS NA VÝSTAVA 900 LET ŘÁDU

Výstava je věnovaná 900. výročí založení premonstrátského řádu, se zvlástním zřetelem na země Koruny české a Strahovský klášter.

Zde odkaz na stránky Strahovského kláštera:

https://www.strahovskyklaster.cz/900-let-radu

Akce: Zveme vásDatum akce: Pondělí, 3. Květen 2021 - 12:00

Májové pobožnosti

Pá, 07/05/2021 - 11:51

Májové pobožnosti

Každou sobotu v měsíci květnu boudou v Sepekově májové mše svaté.

Od 17.30 hod bude možné přijmout svátost smíření, od 18.00 hod bude následovat mše svatá a modlitba růžence. Úmysl mše svaté a modlitba růžence budou na přání Svatého otce Františka za ukončení pandemie a za obnovení sociálních a pracovních aktivit.

Akce: Zveme vásDatum akce: Pátek, 7. Květen 2021 - 11:45