Rozpis bohoslužeb – archiv

týden od 23. do 30. prosince 2018

Rozpisy bohoslužeb již nejsou aktualizovány každý týden. Objeví se zde pouze rozpisy neodpovídající pravidelnému programu, například o Vánocích nebo Velikonocích.

Neděle 23. 12. 4. neděle adventní
8:00 Předbořice za farníky.
9:30 Kovářov za + Václava Wudi, jeho rodiče, za Adolfa a Marii Mošanských.
11:00 Kostelec
Pondělí 24. 12. Štědrý den
16:00 Předbořice za zdraví, B.pomoc a ochranu P.Marie pro děti a mládež naší farnosti
21:00 Kostelec za rodinu Dolejší
22:00 Kovářov za farníky.
Úterý 25. 12. Boží hod Vánoční
8:00 Předbořice za zdraví, B.pomoc a ochranu P.Marie pro rodiny Marešovských, Hlavínů, Potěšilovu a Brünni
9:30 Kovářov za + Karla Kabáta, jeho snachu Alenu, za rodiče Kabátovy, Pešičkovy, a za Annu a Václava Vlkovy
11:00 Kostelec za rodiče Novotných, syny Zdeňka a Mirka a rodiče Šáchovy
Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána
8:00 Předbořice za + Marii a Jana Škochovy, syna, zetě Stanislava a Hanu Frýdlovou.
9:30 Kovářov za + Josefa, Václava a Štěpána Kestřánkovy, rodiče a celý rod.
11:00 Kostelec
Čtvrtek 27. 12. svátek sv. Jana, evangelisty
16:00 Kovářov za + Jiřího Nováka a jeho rodiče.
17:00 Předbořice na úmysl celebranta
Pátek 28. 12. Památka betlémských mučedníků - Mláďátka
16:00 Předbořice za + Miroslava Kotalíka.
17:00 Kovářov za + rodinu Šikovu, Buzkovu, Nedvědovu, Komárkovu a DvO
Sobota 29. 12. sobota v oktávu Narození Páně
8:00 Kovářov na úmysl kněze.
Neděle 30. 12. Svátek svaté Rodiny
8:00 Předbořice za zdraví, B.požehnání, ochranu P.Marie a jejich křestních patronů pro vnoučata a pravnoučata.
9:30 Kovářov za + Theodora Malečka, jeho rodiče, rodiče Nikodýmovy a celý rod.
11:00 Kostelec